-- 20111128-brev-fra-og-til-NAV.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Fra og til NAV pr. e-post 28.11. 2011. Angående mitt brev datert og avsendt 26.11. 2011 ( ekstern ).    Om jeg får oppgitt et fax-nr. som virker kan jeg innsende brevet pr. fax til NAV. Dette er forholdsvis enkelt og greit for meg.
Fax-nr. 52047301 til NAV Forvaltning Sandnes virket ikke og kom brevet derfor ikke frem via.
(Brevet til NAV Innkreving fax 21051101 kom imidlertid frem.)

Hilsen fra
Rune L. Hansen

---

On 28.11.2011 11:03, (PK) NAV Kontaktsenter wrote:

Det vises til din henvendelse til NAV. E-posten inneholder opplysninger som må sendes inn med original underskrift. Dette av hensyn til personvern og informasjonssikkerhet. Dokumentet kan sendes som ordinær post eller gis ved personlig fremmøte ved ditt NAV kontor. Kan ikke sendes som e-post. Din e-post er slettet.

Dersom du velger å sende inn henvendelsen pr. post, anbefaler vi at du henter ut en førsteside til saken din på nav.no. Alle dokumenter sendes til den adressen som er oppgitt på førstesiden.

Generell informasjon, søknadsblanketter, førstesider og ulike selvbetjeningsløsninger finner du på vår internettside www.nav.no.


Du er også velkommen til å ringe oss på telefon 55 55 33 33.

Med vennlig hilsen
NAV Kontaktsenter

Kjersti Johannesen
Rådgiver/Fagansvarlig Sosial og andre stønader


---