-- 20120904-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH:     Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   20120904-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.pdf ( ekstern )
    Brevet, avskrift - med uferdig korrektur og lay-out:

(( s1a2: ))RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD
NA VI A01 NO-9917 Kirkenes
Dato: 04.09.2012
Feilutbetalt ytelse
Navn: RUNE LEANDER HANSENFnr: 061255*****
(Oppgi alltid fødselsnummer ved henvendelse til NAV Innkreving)
I følge vedtak fra NAV har du mottatt følgende feilutbetaling: Ytelsestype: Uførepensjon Beløp som skal tilbakebetales:    3200,00 kroner
Du finner mer informasjon på baksiden.
NAV Innkreving
Postadresse: NO-9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubeveien 4 // NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no // navi@nav.no
Tel: +47 21 05 11 00//Faks: +47 21 05 11 01 //Kontonr: 8276 01 02314 Org.nummer: NO 974 650 991 MVA
Kvittering
Innbetalt til
8276 01 02314
Beløp
Betalerens kontonummer
3200.00
Blankettnummer
6879753096
o
CC
o
Betalingsinformasjon
Betalingsinformasj on Fnr/Orgnr: 06125537993
r
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD
GIRO
Underskrift ved girering
r
°fst'in9S" [ 04,10.2012
L
Betalt til
r
NAV Innkreving 9917 Kirkenes
j "I
    l_        J        L            J   
    Belast konto                        Kvittering tilbake       
    Kundeidentifikasjon (KID)        Kroner    I Øre I        Til konto    Blankettnummer       
H    1842263121293405        3200    00        < 3   >   8276 01 02314    <6879753096>       
(( s2a2: ))


Betaling
Beløpet må betales innen 04.10.2012.
Tilbakebetaling av dette beløpet skal skje via NAV Innkreving.
Hvis du betaler på en annen måte enn ved å bruke giro, må du alltid oppgi
KID-nummer 1842263121293405 for at innbetalingen skal bli raskest mulig registrert.
Manglende innbetaling
Dersom beløpet ikke blir betalt ved forfall, må du underrette NAV Innkreving om grunnen til dette senest åtte
dager etter forfall. Du må samtidig redegjøre for dine inntektsforhold. Du må også melde fra hvis du endrer
adresse.
Hvis du har spørsmål om betaling av dette kravet, eller ønsker en betalingsordning, må du ta kontakt med
NAV Innkreving.
Med hilsen
NAV Innkreving

---
---