-- 20121009-fra-NAV-I-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten 13.10. 2012.   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20121009-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    Brevet, avskrift - med uferdig korrektur og lay-out:

(( s1a2: ))


Fra:
   NAV Innkreving,
   NO-9917 Kirkenes

                                                                                                        NAVI  A02
                                                                                                        NO-9917 Kirkenes

Til:
   RUNE  LEANDER HANSEN 
   5568  VIKEBYGD

   Dato:   09.10.2012

   Purring  på manglende innbetaling
o
o
ro
-vi
Navn: RUNE  LEANDER HANSENFnr:  061255***** 
(Oppgi  alltid fødselsnummer  ved henvendelse til NAV  Innkreving)
Du  finner mer informasjon på baksiden.
NAV  Innkreving
Postadresse:  NO-9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubeveien4  //  NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no // navi@nav.no
Tel:+47  21 05  11 00//Faks:  +47  21 05  11 01 //Kontonr:  8276  01  02314
Org.nummer:  NO  974 650  991  MVA
Kvittering
Innbetalt  til  Beløp
8276  01  02314
Betalerens  kontonummer
3200.00
Blankettnummer
6879593783
Betalingsinformasjon
Betalingsinformasjon
Fnr/Orgnr: 06125537993
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
5568 VIKEBYGD
r
GIRO
Underskrift ved  girering
r
Betalings- l~~
f r i s t   i  24.10.2012
L
I
r
Betalt til
~l
J
"1
J
~1
NAV  Innkreving
9917 Kirkenes
L  J  L  J
Belast
konto
Kvittering
tilbake
Kundeidentifikasjon  (KID)  Kroner
I  Øre   I
Til  konto  Blankettnummer
H  1842263121293405  3200  00  < 3  >  8276  01  02314  <6879593783>  
(( s2a2: ))


   Purringen gjelder  følgende type ytelse:  Uførepensjon
   NAV Innkreving har ikke mottatt innbetaling av følgende  beløp:
   Kidnummer  Dato  Beløp  Innbetalt/korrigert  Utestående
   1842263121293405  0440.2012  3200,00  0.00  3200,00

   Betaling
   Beløpet må betales innen  24.10.2012.
   Hvis du betaler på en annen måte enn ved å bruke giro, må du alltid oppgi KID-nummer  1842263121293405  for at innbetalingen  skal bli raskest mulig registrert.

   Manglende  innbetaling
   NAV Innkreving kan tvangsinnkreve  beløpet hvis du ikke betaler innen fristen. Du må også melde fra hvis du endrer adresse.
   Hvis du har spørsmål om betaling av dette kravet, eller ønsker en betalingsordning, å du ta kontakt med NAV Innkreving.

   Med hilsen
   NAV Innkreving  


---