-- 20130201-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet, uten dato, ankom meg med posten fredag 01.02. 2013.   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20130201-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift: ))


Fra:
NAV Vindafjord
Postboks 3
5589 Sandeid 


Til:
RUNE  LEANDER  HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD


Oppgave over arbeids- og velferdsetatens utbetalingar og trekk i 2012

Til /
NAV lokalt / NAV Vindafjord  / Skattekommune
Til /
HANSEN RUNE  LEANDER
Fødselsnummer
061255 *****Spørsmål om denne oppgava kan rettast til NAV lokalt (tidl. trygdekontoret) som er gitt opp i rubrikken "NAV  lokalt" over, men spørsmål om særfradrag skal likevel rettast til skattekontoret, sjå under.

950 Forskottstrekk (i alt)
Førast ikkje i sjølvmeldinga
82 488

250 Særfrådragsforslag
Post 3.5 i sjølvmeldinga
32 004
Særfradragsperiode
12 månader

'Særfradrag for Uførepensjon
I rubrikken "Særfradragsperiode" er det oppgjeve det antal månader med utbetalingar som er brukt ved utrekning av forslag til særfradrag. Det utrekna forslaget finn du i rubrikken "Særfrådragsforslag". Beløpet kan førast i post 3.5 i sjølvmeldinga. Endeleg særfradrag vert fastsett av Skatteetaten og alle spørsmål om særfradrag skal rettast til dei./ B e l ø p    // Kode og tekst                                                                 // Post i sjølvmeldinga

                  //   Frå  NAV:
  81  156     //   218100%  1.1.-31.12.  Grunnpensjon uføre, folketrygd    //  2.2.1
290  128     //   218100%  1.1.-31.12.  Tilleggspensjon uføre, folketrygd  //  2.2.1V >


V.RF-1169 - Fastsatt av Skattedirektoratet - Side 1


---