-- 20130208-fra-NAV-I-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 08.02. 2013 ankom meg med posten onsdag 27.02. 2013.


   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20130208-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----