-- 20190715-Til-NAV-fra-Rune-L-Hansen.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 


---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2019:
   
   Brevet jeg herunder gjengir innsendte jeg via Internettet til NAV i formiddag.

   Men først her noen ord om det. Fra mange steder på Internettet fremgår at NAV har avsluttet sin praksis med vanlig e-post kommunikasjon. Det opplyses at vanlig e-post kommunikasjon med NAV nu ikke aksepteres av NAV. Utrolig, men sant - og dette forundrer eller forskrekker mange. Og mange forstår nok grunnen til denne endrede praksis fra NAV sin side, som dog mange enda ikke er oppmerksom på. NAV ønsker ikke fri og enkel kommunikasjon med sivilbefolkningen. NAV ønsker i struktur og metoder å være ovenfra og ned. NAV sine dirigenter og ansatte har i mange år ikke villet forholde seg hverken lovlig eller adekvat til klager, informasjon, menneskerettigheter, fakta, etc. Derfor nu denne endrede praksis fra NAV sin side. Fordi NAV vil ha mere av sine fortielser, forfalskninger, tortur, utplyndringer, etc., uten klager. 

   Jeg ble oppmerksom på denne deres endrede praksis angående kommunikasjon da jeg 21, mai 2019 forsøkte å sende de et brev perr e-post (
20190521-Til-NAV-fra-Rune-L-Hansen.html). Noen brukbar e-post adresse til NAV lot seg ikke finne! Dog klarte jeg å spore meg frem til et sted på NAV sine Internet-sider hvor det var mulig å sende NAV kortfattede brev, så der innsendte jeg da det brevet, hvilket jeg også gjorde med det nye brevet i formiddag. Begge gangene kom det straks derefter på pc-skjermen her en slags "kvittering" fra NAV med beskjed om at svar vil bli gitt innen tre uker.

   Det har enda dog ikke efter syv uker ankommet meg noe svar på mitt her førstnevnte brev. Bortsett fra noen nokså ufrståelige og kryptiske brever fra NAV forleden dag - som antagligvis heller ikke var ment som noe svar på mitt brev. Likevel og uansett sendte jeg på samme måte et nytt brev til NAV i formiddag, med i sin helhet følgende innhold:


   Til NAVs alle instanser,

   fra Rune L. Hansen, født 06.12. 1955,
   adresse: Vikeveien 1808, NO 5568 Vikebygd, Norge, e-post: hunwww@online.no

   Dato: Mandag 15. juli 2010.

   Jeg bruker intenst all min tid og alle mine krefter i å kjempe for mine barn og vår familie. Det har jeg selvfølgelig konstant gjort og fortløpende offentlig dokumentert siden de ble kidnappet. Og slik vil det fortsette inntil vi er frigjort. Også NAV og norske myndigheter er forlengst av meg gjort skriftlig oppmerksom på dette.

   Jeg henviser til vår korrespondanse og til min dokumentasjon.

   Hilsen fra

   Rune L. Hansen

   *

   
---
---