-- 201002-Politiets-Bevisoppgave-fengslingen-av-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) ---


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -


Kopi / avskrift - RLH: Denne påtalemyndighetens Bevisoppgave datert 22.12. 2008 fikk jeg oversendt pr. post fra min advokat C.S. Møller i midten av februar 2010.             


10          
(( Våpenskjold, med Norges løve med øks. ))

POLITIMESTEREN I HAUGALAND OG SUNNHORDLAND


Bevisoppgave

til Haugaland tingrett i straffesak:

Påtalemyndigheten mot Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955


OBO004            

Anm.nr. 10268517   7882/08-32


1     Vitner:
                                                                                      Dok.nr.      Oppmøtetid      Merknader
1.   Trude Monica Hansen                                                                 Dag 1, 09.00
      Skoglandsvegen 108, 5514 HAUGESUND
2.   Reidun Wastian                                                                           Dag 1, 11.00
      Geitafjellet 57, 5500 HAUGESUND
3.   Balder Skjærvik-Hansen                                                               Dag 1, 12.00
      Prestafeltet, Leilighet 11, kommunale boliger,
      5574 Skjold
4.   Aase Marie Kristensen                                                                 Dag 1, 12.40
      Lygre, 5646 NORDTVEITGREND
5.   Per Anton Ludvig Schnabel                                                          Dag 1, 13.00
      5568 VIKEBYGD
6.    Idun Hansen                                                                              Dag 1, 13.20
      5568 VIKEBYGD
7.   Frøydis Hansen                                                                           Dag 1, 13.50
      Skoglandsvegen 108, 5514 HAUGESUND
8.   Glenn Alexander Jacobsen                                                            Dag 1, 12.00    Telefonavhør
      2256 GRUE FINNSKOG
9.   Sofie Hansen                                                                              00.00                Videoopptak av
      Skoglandvegen 108, 5514 HAUGESUND                                                             dommeravhør


II    Dokumenter:
       1.   Diverse dokumenter fra adv. T. Hjelde av 18. novdember 2008, jf. dok. 06,06,09
       2.   Illustrasjoner av 21. april 2008, jf. dok. 04,05
       3.   Illustrasjoner av 21. april 2008, jf. dok. 02,05
       4.   Underdokumentliste for personopplysninger av 15. desember 2008, jf. dok. 00


   Det tas forbehold om ytterligere bevisføring.Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 22. desember 2008

Øyvind Bore     ( + underskrift )
politiadvokat                      ---