-- Barns-rett-til-egen-advokat.html         --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html ( ekstern ) ---     

RLH pr. 18.03. 2011:    


   Følgende fra
Gry Scholz Nærø, 20100219:

Barns rett til egen advokat
Share
 Friday, February 19, 2010 at 2:09am
VEDR. BARNS RETT TIL ADVOKAT UANSETT ALDER - VIKTIG INFO!

Det er viktig å være klar over at barn har rett på egen advokat bistand, uansett alder både i barnevern- og barnfordelingssaker. Barnevernloven har her satt en grense på 15 år for at barn har rett til sin egen advokat. Men i henhold Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourgs klare praksis og tolkning av EMK artikkel 8, ("Retten til privatliv, familieliv, hjem. og korrespondanse.."osv) har barn rett på egen advokat uansett alder. Det følger altså av entydig domspraksis ved EMD.

Ettersom menneskerettighetene har forrang over nasjonal lovgivning, jfr menneskerettloven § 3, er barnevernlovens aldersgrense uforenlig med EMK art. 8 og må derfor vike.

I de fleste barnevernssaker kan det synes som at barna har behov for egen advokat, hvilket de altså har en soleklar rett til uavhengig av alder, uansett hva barnevernet måtte mene, og den norske barnevernloven sier. Tilsvarende følger av FNs barnekonvensjon art 12, men ikke fullt så tilsvarende sterkt som det som følger av EMK art.8, jfr. nevnte domspraksis ved EMD, Strasbourg.

Men vær obs på at mange advokater - i likhet med barneverntjenesten, "folk flest" etc.- ikke kjenner til hva som følger av EMK art 8, jfr. entydig domspraksis ved EMD, Strasbourg.

Denne bestemmelsen er svært viktig for å styrke barn- og unges rettsikkerhet uavhengig av alder!!!! Slik systemet og norsk lov er i dag - alltid har vært - er det ikke bare et stort rettsikkerhetsproblem, men også eklatant brudd på menneskerettighetene mm.

NB! Slik bistand er selvsagt helt kostnadsfri, og en rett ethvert barn / ungdom har, fullstendig uavhengig av hva norske myndigheter måtte finne på å påberope seg!
NB! basert på erfaringene fra Sverige, må foreldrene, og/eller barnet selv (avhengig av alder serlvsagt) velge advokat for barnet - og IKKE barneverntjenesten


Mvh
Gry Scholz Nærø
Statsviter (PhD) - Journalist (NJ)
Norges representant og nestleder
Nordiske Komiteen for Menneskerettigheter
Tlf: 55 32 82 19 - Mobil: 944 36 439


---
---

   May- Harriet Seppola, 15.03. 2011, Facebook:

   BARNS RETT PÅ EGEN ADVOKAT I BARNEVERNS- OG BARNEFORDELINGSSAKER

*
   May- Harriet Seppola:
   Det er viktig å være klar over at barn har rett på egen advokat bistand, uansett alder både i barnevern- og barnfordelingssaker. Barnevernloven har her satt en grense på 15 år for at barn har rett til sin egen advokat. Men i henhold Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourgs klare praksis og tolkning av EMK artikkel 8, ("Retten til privatliv, familieliv, hjem. og korrespondanse.."osv) har barn rett på egen advokat uansett alder. Det følger altså av entydig domspraksis ved EMD.
   Ettersom menneskerettighetene har forrang over nasjonal lovgivning, jfr menneskerettloven § 3, er barnevernlovens aldersgrense uforenlig med EMK art. 8 og må derfor vike.
   I de fleste barnevernssaker kan det synes som at barna har behov for egen advokat, hvilket de altså har en soleklar rett til uavhengig av alder, uansett hva barnevernet måtte mene, og den norske barnevernloven sier. Tilsvarende følger av FNs barnekonvensjon art 12, men ikke fullt så tilsvarende sterkt som det som følger av EMK art.8, jfr. nevnte domspraksis ved EMD, Strasbourg.
   Men vær obs på at mange advokater - i likhet med barneverntjenesten, "folk flest" etc.- ikke kjenner til hva som følger av EMK art 8, jfr. entydig domspraksis ved EMD, Strasbourg.
   Denne bestemmelsen er svært viktig for å styrke barn- og unges rettsikkerhet uavhengig av alder!!!! Slik systemet og norsk lov er i dag - alltid har vært - er det ikke bare et stort rettsikkerhetsproblem, men også eklatant brudd på menneskerettighetene mm.
   NB! Slik bistand er selvsagt helt kostnadsfri, og en rett ethvert barn / ungdom har, fullstendig uavhengig av hva norske myndigheter måtte finne på å påberope seg!
   NB! basert på erfaringene fra Sverige, må foreldrene, og/eller barnet selv (avhengig av alder serlvsagt) velge advokat for barnet - og IKKE barneverntjenesten "Les  mer" :
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/TEMA/Barns-rett-til-egen-advokat.html

   Lise Raastad Auten:
   FRA FØTTSEL AV:!!!!!!!!!!!!

   
---
---


---
---

   Marius Reikerås, 18.03. 2011, Facebook:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150109533481875&id=733576874

   Norske domstoler nekter unge under 18 år og være part i egen sak. Dette i skarp kontrast til EMK Art 34 som sier:
   "Domstolen kan motta klager fra ENHVER person, frivillig organisasjon eller gruppe av enkeltpersoner som hevder å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen og dens protokoller fra en av de høye Kontraherende Parters side."

*
   Monicha Nyhuus Aas:
   deler

   Vidar Nedberge Hansen:
   For å se litt fra en annen vikel, så kan en far få gjennomslag for samvær, selv om moren ikke vil, hvis saken går til domstolen. Det skjer ikke i Fam vern. Du blir allerede prøvd stoppet der.

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja, det viser bare hvor dårlig rettsikkerhet barn og foreldre har her i landet, og det er ikke mor og far som har rett på samvær, slik jeg ser det, men barnet har rett på samvær med både mor og far, så sant det ikke foreligger helt spesielle forhold som tilsier annet.

   May Brith Harestad Hollos:
   Deler

   Kristin Brataas:
   Barn er handelsvaren og foreldre er mot sin vlje bllitt systemrottenes oppdrettsnæring.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg mener at barnet har rett til å være sammen med mor og far. Selvfølgelig. Men omvendt så har også mor og far og fam. til barnet også rett til samvær. Det står også i loven.

   Kristin Brataas:
   Norges lover kan brukes som rævtørk.

   Joan Myhre:
   Ja det er så urettferdig som det går an å være. De under 18 år kanbli straffet og satt i fengsel, men de har ikke rettigheter. I dette landet har barn kun plikter men ikke rettigheter. De kan ikke gå til sak, de kan miste sine foreldre og likevel ikke få oppfylt rettferdighet. HVA ER GALT I DETTE LANDET????? alle om de er barn, ungdom, voksne bør ha like rettigheter.

   Monicha Nyhuus Aas:
   her er jeg helt enig med Kristin, det er våre politikere som legger disse føringene og denne praksis til rette, og brukerne blir sugd med ned i avgrunnen. Og til opplysning, så bryr ikke domstolene seg om, hva ordlyden i loven er, den skralter og vralter de med, akkurat slik de selv måtte finne det godt for ............

   Monicha Nyhuus Aas:
   VI NORDMENN MÅ BEGYNNE Å BRUKE MENNESKERETTIGHETENE !!!!!!!

   Joan Myhre:
   MEN FØRST MÅ VI FÅ VITE AT MENNESKERETTIGHETENE BRYTES HVER ENESTE TIME/MINUTT/SEKUND AV NORSKE DOMSTOLER OG NORSKE MYNDIGHETER GENERELT

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det jeg skreiv noe lenger opp, er jo en menneskerett. For begge parter. Barnet må jo ha omgang med sin familie og omvendt. At dette står i Loven kan ikke jeg noe for,men det gjør det. Og for de som vil, kan de gjerne tørke seg i rævva, men da med dopapir.

   Annina Karlsson:
   Klaga till vem, vem lyssnar? Vem orkar ranta runt i ringen?

   Arnhild Kristine Hagen:
   Barn kan påføres store skader, der foreldre ikke kan samarbeide. En av partene eller begge snakker stygt i barns nærvær. Barn er lojale mot foreldre, har opplevd barn som sluttet å snakke,du måtte liste deg inn på barnet om noe ,f,eks katt ,du visste barnet var glad i. Det er så hjerterått at foreldre og familier ikke kan/vil samarbeide. Syns dette er en lov barn må få ha, å være glad i begge. Er visst på etterskudd. Men dette er store overgrep mot et barn!

   Vidar Nedberge Hansen:
   Ja, vi ligger dessverre langt etter.

   Arnhild Kristine Hagen:
   Der ikke foreldre/ familie kan jobbe ilag, finner vi ofte voksne barn ,som har rotet seg inn i et eller annet. Det blir en runddans. Jeg sier ikke det er årsaken i alle sammenhenger, men sjansen er stor.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Ja, det er sant!

   Torhild Hamre:
   Et barn ble her for litt siden spurt av en sosionom om hun følte det var for mange mennesker rundt henne i aparatet. Jenta svarte at det var det og at de har stillt de samme gravende spørsmålene i mange år bare personene i systemet har blitt byttet ut ... denne jenta har nå 7 offentlige instanser inne rundt seg som alle spør og graver om alt innenfor hennes privatliv ... familiesituasjon osv.... hun sa selv det føltes som utspørring ... jenta har en allvorlig diagnose og føler seg presset av menneskene ..... hun er nå 14 og har mistet troen på voksne fordi de graver i hennes privatliv . Når voksne venner av foreldre møter henne nå på butikken og spør hvordan det går med henne og de hjemme blir hun usikker og stille og kan spørre foreldrene sine om disse vennene også jobber innenfor en etat !!! Dette er ikke en uvanlig opplevelse for barn innenfor offentlige etater.

   Torhild Hamre:
   Man kan stille seg spørsmålet til innlegget mitt ovenfor hvor er "barnets beste" i slike sammenhenger? Når et menneske blir preget for livet av offentlig overgrep ? Følelsesmessig press og krenkelse av privatlivets fred er en krenkelse på menneskerettighetene i høy grad ....

   Vidar Nedberge Hansen:
   Da må jeg dessverre si at dette gjelder også voksne, når vi først er inne på det. De samme graverende opplevelser hele tiden.

   Torhild Hamre:
   ja, det er jeg klar over, men her var temaet unge mennesker under 18 år sine rettigheter .... holder meg til tema

   Vidar Nedberge Hansen:
   Ja, det er riktig og jeg bemerket det.

   Torhild Hamre:
   veldig bra det også Vidar .... stiller meg bare bak deg i den kommentaren

   Arnhild Kristine Hagen:
   Man skal ikke gå rett på, vent på utspill fra den som sliter. Alt er så travelt, man må gi de som sliter tillit og tid. Er det noe,bare ta kontakt.Det går en grense, meget privat grense for oss alle i livet. Noe vil folk dele, andre ting kansje bearbeide sjøl. Det offentlige har så visst ikke noe med å grave i ting, vedkommede ikke er moden for, eller ikke vil dele.

   Torhild Hamre:
   helt riktig Arnhild, men de gjør det allikevel !

   
---
---