-- 20070126-Brev-fra-Arild-Austrheim-til-Hebnes.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Arild Austrheim skrev samme 26.01. 2007 et annet brev, til advokat Sverre Kvilhaug ( ekstern )Se iøvrig Arild Austrheim ( ekstern )  
           
(((STEMPEL + PÅFØRT:)))
VINDAFJORD KOMMUNE
HLSE- OG SOSIALADM.
Innk. 29 JAN. 2007
Saksnr: 07/185 L.nr. 2006000037
Arkiv nr. Saksh. I. N.

Fra:
POLITIET

Til:
Barnevernstenesta i Vindafjord
Postboks 70
5586 Vikedal


Deres referanse       Vår referanse                                     Dato
                               Arkiv: 06/52 - 11                              26.01.2007Vedr. informasjon om fam. Trude og Rune Hansen, 5568 Vikebygd


Det vises til Deres brev datert 29.12.06, hvor De ønsker infotmasjon med hjemmel i barenverntenesteloven § 4-3. ( ekstern ).
 
Inforinasjonen som politiet hat et relatert til et forhold, som De korrekt har oppgitt fant sted på Førland, Tysvær den 21.12.06. Hendelsen er kun registrert som oppdrag i politiets operaslonslogg, og det et ikke registrert straffesak, heller ikke senere, ang. fotholdet. Undertegnede var ikke selv involvert i hendelsen, det beskrevne hendelsesforløp er således et referat fra operasjonsloggen:
 
Torsdag 21.12.0 kl 1551 innkom henvendelse på nødnr. 112 fra Margaret Alme, Krabbetveit i Aksdal. Hun hadde fått en nabokone på besøk som hadde flyktet fra sin meget sinte mann. Alme forklarte at nå kommer også mannen til hennes hus og vil ha tak i sin kone. I bakgrunnen kunne operatør høre hyling og skriking, og Alme ba om politiet hurtig til stedet.

To polilipatruljer ble sendt raskt til stedet, ankom kl 1614. Første tilbakemelding fra patr. Kl. 1618 om at man badde kontroll, og at det befant seg 6-7 personer på stedet. KI. 1700 meldte patr. at forholdet angikk en krangel mellom et ektepar, som badde vært gift i 22 år og har 9 barn sammen. Da de to eldste flyttet ut uten fars velsignelse kuttet ham dem ut. Dette var tungt for mor, og da hun uten fars samtykke hadde dem hjemme på besøk ble hun slått av far. Hun flyktet da til melder i saken, Alme, som er en venninne, sammen med alle barna. Patr. hadde snakket med far, som forklarte seg likelydende som mor. Løsningen ble at mor + barna ble værende hos Alme og far reiser hjem til Vikebygd. De oppgav å etter hvert ville ta kontakt med hjeapparat i Tysvær kommune. Ingen av partene ønsket å inngi anmeldelse.


Med Hilsen


Arild Austrheim  ( + underskrift )
Politioverbetjent


Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt, 5580 Ølen


Haugaland og Sunnhordiand politidistrikt---