-- 20070126-Brev-svar-fra-Politiet-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Dette brevet fra Arild Austrheim ved politiet i Vindafjord til advokat Sverre Kvilhaug er et brevsvar på Kvilhaugs advokat Kvilhaugs brev til Politiet datert 08.01. 2007 ( ekstern ). Arild Austrheim skrev samme dag et annet brev, til Iren K. Hebnes ( ekstern ). Og Arild Austrheim skrev 08.12. 2008 et brev til Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ). Se iøvrig Arild Austrheim ( ekstern ).   

Fra:
Politiet,
Arild Austrheim,
politioverbetjent,
Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt,
5580 Ølen,
Norge.

Til:
Adv. Sverre Kvilhaug,
Knarvik Senter,
Boks 136,
5903 Isdalstø.


Dato: 26.01. 07.


Vedr. politiets bistand ifm. fremstilling for lege, Vikebygd, 8.1. 07


Det vises til Deres brev datert 8. januar -07.

Mandag 8. januar fra kl. 1400 bisto personell fra Vindafjord lensmannsdistrikt dr. Kleiven, Skjold legekontor, etter skriftlig anmodning, med å fremstille HANSEN, Rune Leander, f. 061255, for ham, med hjemmel i lov om psykisk helsevern. (§ 3-1).

Vi var tre tjenestemenn i sivile klær, og med sivil tjenestebil, som dro hjem til fam. Hansen for å hente ham. Hansen møtte oss ute på tunet, vi legitimerte oss, og han ble forevist skriftlig begjæring fra dr. Kleiven. Han ble transportert til legekontoret av to tjenestemenn. Undertegnede ble igjen på stedet for å informere resterende familie om hva som skjedde med Rune Hansen, noe jeg fikk gjort overfor Trude Hansen utenfor huset.
Barneverntjenesten kom til stedet kort tid etterpå ifm. at det var avtalt tilbud om plass på ”Foreldre og barn” underlagt fagteam Fonna, i Haugesund for fru Hansen og de hjemmeboende barna.

Barneverntjenesten ønsket at politipersonell holdt seg i nærheten, da man var usikker på hvordan resten av familien ville reagere på inngrepet overfor far. Barneverntjenesten ville også vurdere et krav om hastevedtak (evt. m/tvang) vedr. plassering av barna i Haugesund.

Trude Hansen ønsket da åpenbart ikke noen kontakt med barneverntjenesten, ei heller politiet. Dr. Kleiven kom til stedet kl. 1700, han hadde da en samtale med Trude Hansen i inngangsdøren. Barnevernsleder i Vindafjord kommune, Iren Hebnes, forsøkte deretter å komme i dialog med Trude Hansen, samtidig som undertegnede var tilstede utenfor. Hverken Hebnes eller undertegnede lyktes da i å komme i dialog med Trude Hansen, - hun henviste til sin advokat.

Tvangsinngrep mht. omplassering av barna ble vurdert, men ikke gjennomført, og samtlige av oss forlot gården til fam. Hansen kl. 1830. Jeg ringte kort tid etter til Trude Hansen for å orientere henne om at vi var dratt.


Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt, 5580 Ølen, den 26.1. 07

Arild Austrheim,  (( + underskrift )) 
politioverbetjent


---