-- 20070225-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---  

Kopi / avskrift, RLH:  
 
Fra:
Trude og Rune Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Til:
Advokat MNA
Sverre Kvilhaug,
Knarvik Senter,
Boks 136,
5903 Isdalstø.


Vikebygd, mandag den 05. februar 2007.

Takk for brev fra deg igjen (datert tirsdag 30.01. 2007) som ankom torsdag, og for den kopi du vedla av svar-brevet (datert 26.01. 2007) til deg ifra politiet. Noe svarbrev ifra kommune-lege dr. Kleiven og ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har du vel enda ikke fått? Da hadde du vel vedlagt de også. Men de bør vel i det minste besvare ditt brev?!
Når det gjelder ditt brev til psykiater Kirsten Vestly i Stavanger, så er det vel like ens? Vi fikk en kopi av ditt brev til henne, ja. Og takk for det også. I dette ditt brev til henne står det henvist til BV brev til henne datert 04.10. 2006 samt til et vedtak datert 05.09. 2006, - begge disse er ukjente for oss og skulle vi gjerne ha hatt kopi av. I denne sammenheng tenkte vi nu spørre deg om vi kanskje bør anvende oss av Innsyns-retten i henhold til Offentlighets-loven for overfor BV (skriftlig) å be om en kopi av alle saks-dokumenter de har vedrørende oss som vi kanskje ikke har sett før? Om dette vil være riktig, og klokt?

For vår del samler vi alt stoff vi har i og vedrørende denne saken i et nokså standard og alminnelig pc-brukervennlig digitalt data-format (Word 6.0 / 95), - ryddig ordnet i mappe-avdelinger. (Deri iøvrig også eventuelle digitale lyd-formater og annet.) Alt og det hele mest mulig saks-omfattende og komplett. Under hoved-navnet: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. (fremad-skridende) dato. Dette her nevnte har mange fordeler, både for oss og for mange andre som kan ønske oversikt over saken og å bearbeide den. Også økonomisk og med hensyn til tid. Denne Saks-dokumentasjonen oppdateres daglig, med (i hovedsak Runes) Dagboks-notater, samt med kopi av brever og annet relevant. Og det hele alt er i denne form lett og billig å distribuere og å sende til andre – som har tilgang til en alminnelig pc. Og Rune ser i tillegg på det hele blandt annet også som et mere og mere omfattende bok- og film-manuskript, samt som en tids-dokumentasjon – av interesse både for nutid og eftertid.

Fredag 02.02. 2007 ankom hithen med post, en rekommandert sending (post-stemplet 31.01. 2007) ifra Haugesund sykehus, Helse Fonna, Psykiatrisk avdeling. De av oss efterspurte deres saks-papirer vedrørende Rune. Konvolutten inneholdt to dokumenter. En Innkomst-jounal, og en Epikrise.
Og som Rune blandt annet sier herom i sine Dagboks-notater for lørdag 03.02. 2007:

”Og begge disse to dokumentene konkluderer sitt store mangfold av løgner, uriktige påstander og forvrengninger – i hovedsak ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune – med diagnosen: F20.0 Paranoid Schizofrenia. I begge disse to dokumentene er begge disse kategoriene for sinnslidelse begrunnet i at ”pasienten” hevder seg trakassert av Barnevern-tjenesten! (Som også besørget ”pasienten” tvangs-innlagt! Til Kontroll-kommisjonen fikk opphevet den uberettigede tvangs-innleggelse!)”

En kopi (i form av en avskrift) av begge disse to dokumentene – samt av all saks-dokumentasjonen iøvrig som vi innehar – finner du på ”vedlagte” (seperat post-sending) Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 05.02. 2007. På denne finner du i tillegg til alle brevene etc. også som nevnt Runes Dagboks-notater.
For eksempel kan nevnes at Rune i Dagboks-notatene for mandag 29.01. 2007 i sin helhet, setning for setning, imøtegår det forskrekkelige dr. Kleivens følge-brev datert mandag 08.01. 2007!

Det virker beroligende på oss at du hjelper oss som advokat i denne saken, og ditt brev nu virket en del beroligende også. Men vi kjenner oss langt ifra trygge. BV har nu jo dessuten oppnådd å få spredd ufordelaktige rykter og folkesnakk om oss. Og de er fortsatt redd for at vi skal offentliggjøre Saks-dokumentasjonen og hendelses-forløpet i det som har skjedd. Og har videreført sine løgner og falske påstander om oss særlig inn i det offentlige helsevern og sykehus-vesen. Hvilket jo er lett å skjønne at kan og trolig vil bli brukt imot oss senere og efter hvert! Dermed hjelper jo også sånn sett lite om BV eventuelt i første omgang ifra sin side skulle komme til å henlegge eller å avslutte saken!

Vi forstår det som at det er liten nytte og realitet i hva som går under benevnelsen fri rettshjelp ifra det offentliges side? Vi er imidlertid innstilt på at vi fortsatt må komme til å prioritere denne saken høyt, også økonomisk. Med den økonomi vi nu engang har til rådighet. Hvilket er Runes uførepensjon, som også inkluderer ektefelle- og barne-tillegg. Det er denne uførepensjon og den barnetrygd vi mottar som er hele vår inntekt, for hele familien her hjemme. Og da hjelper det vel ingenting at en søker om fri rettshjelp i Trude sitt navn? Det blir vel for det samme, antagligvis? Men vi håper uansett å kunne makte å betale deg for arbeidet, - hvilket vi også bare er nødt til å prioritere høyt.

Med beste hilsen ifra

Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf.: 53 76 76 87.
---
Vedlegg (seperat post-sending): Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 05.01. 2007.
---
PS, tirsdag 06.01. 2007:
Vi har snakket med Per og Mona Snabel, og med Jens Tveit, og med mormor. Alle disse tre
hevdet BV at har levert Bekymrings-melding på oss.
Alle disse sier til oss dette på ingen som helst måte stemmer.

Rune og Trude
---