-- Denne side:  20080407-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html        --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

<---- dbn.html  ( ekstern )

   KOPI / AVSKRIFT, rlh 22.04. 2008.
Fra:
Hedmark Politidistrikt,
Kongsvinger politidistrikt,
Retts- og påtaleenheten,
08-Grue lensmannskontor,
2260 KIRKENÆR.
Tlf.: 62942400. Faks: 62942410.

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 VIKEBYGD


Deres referanse:   Vår referanse:   10268497  4274/08-9.   Dato:   07.04.2008.   Dok. nr.:   03.
Forholdets art:   Barn, bortføring (§ 216).   Efterforsker:   MOEN, Rune  
Saken er registrert ved:   Solør Krim.   Påtaleansvarlig jurist:   KARTERUD, Sonja Karina  
Gjerningsdato:   03.04.2008.   Gjerningssted:   5568 VIKEBYGDDette er en bekreftelse på anmeldt forhold til politiet

Påtalemyndigheten kan fremme erstatningskrav for Dem i forbindelse med en eventuell straffesak.
Dette må i så fall dokumenteres. Dersom De ikke allerede har levert en skriftlig dokumentasjon på et eventuelt krav, må dette gjøres snarest, og senest innen tre uker. Dersom fristen ikke overholdes, kan De ikke påregne at kravet blir tatt med i forbindelse med en eventuell straffesak. Hvis De ønsker fristen forlenget, må politiet kontaktes.
Ved all henvendelse til politiet må vår referanse oppgis.

Det er ikke nødvendig å kontakte politiet med mindre De har nye opplysninger i saken. Politiet vil søke å etterforske saken slik at den er best mulig belyst når avgjørelse tas. Dersom De kontakter et forsikringsselskap i sakens anledning, må dette skriv tas med, da dette er nødvendig bekreftelse på at forholdet er anmeldt.

Dersom De har innlevert anmeldelsen på vegne av en annen person, gjelder det ovenstående også ham / henne.
Når saken er ferdig behandlet, vil De få en skriftlig underretning om påtalemyndighetens avgjørelse.


Med hilsen
Hedmark politidistrikt---