-- Denne side: 20080415-fra-Familievernkontoret-Haugesund-til-RLHansen.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  


Fra:
Familievernkontoret i Haugesund, Tilknyttet Kirkens Familievern,
Strandgt. 97 / Haraldsgt. 98,
5528 Haugesund.
Postboks 388,
5501 Haugesund.

Til:
Rune Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.


Deres ref:    Vår ref.:  68140   Arkivkode:   Dato:   15.04.2008

Innkalling til mekling for foreldre

Vi har 15.04.2008 fra Trude Monika Hansen mottatt begjæring om mekling etter Barneloven §51, første ledd. Det følger av denne loven at foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det blir reist sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær.

Målet med meklingen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for felles barn. Det skal i meklingen legges vekt på hva som er den beste ordningen for barnet / barna.

Det første meklingsmøtet er satt til 19.05.2008 klokken 10:00.
Deres mekler vil være Karin Naley.

Familievernkontoret holder til i Haraldsgt 98, 2 etg.
Det kan mekles i totalt 7 timer fordelt over flere møter, og utgiftene dekkes av det offentlige.
Den første meklingstimen er obligatorisk, og begge foreldre plikter derfor å møte. Det utstedes meklingsattest etter første time. Mekling utover dette er frivillig. Mekler kan avgjøre om en eller begge foreldre har gyldig forfallsgrunn og at møtet dermed må flyttes til et annet tidspunkt. Vedlagt finner du mer informasjon om mekling, og om barn og samlivsbrudd kan du finne under familievern på
www.bufetat.no  

Mekler har taushetsplikt. Det føres ikke journal, kun en meklingsprotokoll med personopplysninger og oppmøtedatoer. Dersom meklingsattest ikke utstedes, kan dette påklages til regionkontoret i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).


Med hilsen

Unni E. Ausland


Også innkalt:   -


---


Familievernkontoret i Haugesund, Tilknyttet Kirkens Familievern,
Strandgt. 97 / Haraldsgt. 98,
5528 Haugesund.
Postboks 388,
5501 Haugesund.
E-postadresse:  Familievernkontoret.haugesund@bufetat.no  
Tlf. 52 70 08 20.
Telefax: 52 70 08 29.
Bankgiro:  3240.05.07235.

---
---