-- Denne side -ref.:  20080417-Forslag-til-Trude-ifra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  


Til:
Trude Hansen,
co - Aud Signy Jakobsen,
N-2256 Grue i Finnskogen.
Tlf. 62 94 77 62.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

Et forslag om avtale til Trude Hansen
ifra ektefelle Rune L. Hansen   Dato: Torsdag 17. april 2008, Vikebygd.


   Jeg har med dette følgende forslag til avtale mellom ektefellene og partene Rune L. og Trude Hansen:

   Punkt 1 -  At Trude uten kostnader for Rune overfører sin andel i deres felles hjemsted til ham.

   Punkt 2 -  At Trude aksepterer at Rune alene skal ha all foreldrerett for samtlige av deres felles barn.

   Punkt 3 A og B.
   Punkt 3 A -  At Rune og Trude viderfører sitt ekteskap under disse vilkår. Eller Punkt 3 B - At deres ekteskap går i skilsmisse og at Trude i det tilfelle tilkjennes, og hun alene, en viss rett til å komme på besøk og samvær hos familien - som evt. nærmere kan spesifiseres i håp om enighet i så måte. 

   Punkt 4 - At Trude straks og umiddelbart tilbakefører de bortførte barna, til deres hjemsted. Og at Trude for sitt vedkommende umiddelbart opplyser og informerer om hvorvidt hun har flyttet ifra partenes enda felles hjemsted.

   Med hilsen ifra
   Rune L. Hansen


***

---


------------