-- 20080417-Politi-anm-av-ASJ-og-mobb-ifra-RLH.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

<---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI, rlh, AV:

POLITI-ANMELDELSE

Til:
Ølen Lensmannskontor, tlf. 53 76 63 00,
Vindafjord kommune,
N-5580 Ølen.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.

Dato: Torsdag 17. april 2008, Vikebygd.


   Jeg politi-anmelder med dette Aud Signy Jakobsen og medspillere i tilknytning til en bortførings-sak, som også er politi-anmeldt.
   Anmeldelses-nummer for den saken er 10268497. Som dreier seg om 6 barn som torsdag 03. april 2008 ble bortført imot sin vilje ifra sitt hjemsted og sin far i Vikebygd. Barna ble bragt til Aud Signy Jakobsens hjemsted adresse:
   
Aud Signy Jakobsen, N-2256 Grue i Finnskogen, tlf. 62 94 77 62.
   Hvor barna enda befinner seg, imot sin vilje og imot sin fars vilje. Fanget og avsondret fra kontakt med sine nærmeste. Også ifra sin far og Trude sin far, som nektes enhver kontakt med de.
   Dette ved hjelp av en slags fangevoktere, borgervern-mobb, anført av Aud Signy Jakobsen og hennes barn i ungdoms-alderen, og bekjente av de. Bortført dithen av min separerte kone Trude - som den politi-anmeldelsen går på.

   Saken er ifra begynnelsen fortøpende orientert og informert om til henholdsvis Politi og de angjeldende offentlige kommunale barnevern-tjenester.
   Med dette nu ønsker jeg at også Aud Signy Jakobsen og hennes medspillere i tilknytning til bortførings-saken av barna og deres frihetsberøvelse skal være politi-anmeldt. Så vidt jeg vet er dette kriminelle forhold som iallfall kommer inn under Straffelovens paragraf 219. Hvilket jeg her nu imidlertidig ikke skal uttale meg for sikkert om.
   Det fremgår av det nevnte anmeldte forhold, og en Bekymrings-melding i efterkant overbragt Lensmannskontoret i Kirkenær i Grue kommune - og Barnevern-tjenesten i samme kommune - hva denne min politi-anmeldelse nu videre dreier seg om.
   Navnene til de angjeldende delaktige Aud Signy Jakobsen sine medhjelpere vet jeg ikke. Men tror jeg er å anse for en efterforsknings-sak for Politiet.

   Er det ifra Politiets side ønskelig med spørsmål ifra deres side, eller nærmere forklaring ifra min side, så står jeg til rådighet.

   Med dette håper jeg saks-forholdet er å anse for politi-anmeldt ifra min side.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen

Kopi til:
-- Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Tlf.
53 65 56 00.
-- Sosialsjef Pettersson i Kirkenær i Grue kommune-administrasjon. Tlf. 62 94 20 00.
-- Lensmannskontoret i Kirkenær i Grue kommune. Tlf. 62 94 24 00. -
-- Undertegnedes advokat, Helene Cameron. Tlf. 95 06 53 69, mobil-tlf. 22 49 03 00.


***

---

---


---

---