-- 20080425-Brev-ang-anm-til-Politiet-til-RLH.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

<---- dbn.html  ( ekstern )RLH: Følgende ble i dag, 25.04. 2008, innlevert personlig til Politiet:  

Til:
Politiet,
Ølen Lensmannskontor, tlf. 53 76 63 00,
Vindafjord kommune,
N-5580 Ølen.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

   Dato: fredag 25. april 2008, Vikebygd.

   Angående politi-anmeldelsen
   tilføyes følgende bevis - i dag 25. april. 2008   Angående anmeldelsesnummer 10268497  4274/08-9
. Politi-anmeldt 07.04. 2008, kidnapping av 6 barn 03.04. 2008.

   Jeg innleverer personlig til Politiet i dag med dette og vedlagte DVD-plate og Dagboks-notater (fom. 22. til i dag) nye viktige Bevis i saken.
   Samt en kopi som jeg overbriger Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.

   Det dreier seg særlig om vedlagte DVD-plate hvor det er følgende lyd-opptak på:

   Imappen mic-kidnapping, følgende:
   MIC-2008-01-22_16h21m15s.wav
   MIC-2008-04-16_09h52m48s.wav

   Og i mappen mic-kidnapping-2, følgende:
   MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav
   MIC-2008-04-24_08h06m57.wav
   Og i denne mappen sin undermappe B:
   MIC-2008-04-23_22h35m40s.wav


   Her vil jeg gi en kort omtale mht. innholdet på disse lyd-opptakene - i over-nevnte rekkefølge:

   
MIC-2008-01-22_16h21m15s.wav - Ifra 22. januar 2008, eftermiddagen. Dette lyd-opptaket har jeg kort omtalt i min Dagboks-notater for 22. april 2008. Henviser til denne omtale. Dette lyd-opptaket sier også endel om Trude sine motiver for kidnappingen. Henviser særlig til telefon-samtalen i lyd-opptaket, hvor jeg snakker med Trude.

   MIC-2008-04-16_09h52m48s.wav - Ifra 16. april 2008. Dette lyd-opptaket sier også endel om Trude sine motiver for kidnappingen. Og sier iøvrig meget om Aud Signy Jakobsen sine motiver for å ha involvert seg og gjort seg delaktig i kidnappingen.

   MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav - Ifra tidlig på dagen 22. januar 2008 - frem til klokken nesten 11. Dette lyd-opptaket sier aller mest og vel alt om Trude sine motiver for kidnappingen. Og om hennes tanker og holdninger iøvrig. Samt at det beviser min følgende påstand: At jeg ikke på noe som helst vis, hverken indirekte eller direkte, hverken tidligere, nu eller senere kan sies å ha vært årsak eller utløsende faktor til kidnappingen. Men at dette lyd-opptaket avslører og forteller det meste om Trude sine motiver for kidnappingen - og hennes forberedelser i så måte. Bemerk iøvrig også hennes sinns-tilstand og gradvis tiltagende hysteri i forløpet i lyd-opptaket.

   MIC-2008-04-24_08h06m57.wav - Ifra 24. april 2008. Lyd-opptak av telefon-samtale. Dette lyd-opptaket bare viderefører hva som fremgår av MIC-2008-04-16_09h52m48s.wav.

   MIC-2008-04-23_22h35m40s.wav - Ifra 23. april 2008. Lyd-opptak av telefon-samtale mellom meg og en venn av vår familie. Hvor vi åpenhjertig snakker om det som har skjedd.


---

   
Av størst betydning for å belyse og å oppklare denne kidnappings-saken
   vil jeg anta av disse er lyd-opptaket MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav - ifra tidlig på dagen 22. januar 2008.

   


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


Med kopi til:
   -- Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.


***

---