-- Denne side / ref.:  20080511-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Politiet ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Og til Barnevern-tjenesten i Grue kommune og Vindafjord kommune.


-- Dagboks-notater, søndag 11. mai 2008 - Pinsedag, Vinberget:

   Temperaturen 10, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. På det høyeste 18, 7 i dag.
   Sol og fint og godt vær.
---

   Og jeg er 100% uskyldig.
   Og uforskyldt i det hele.
   Hvilket Trude selv også sier og har sagt hele veien.
   Bortsett fra det med Balder.
   Som er det hun klandrer meg for.
   Og kriger for!
   Galskapen i vold!
   Og jeg er som sagt 100% uskyldig.
   Og uforskyldt i det hele.
   Hvilket Trude selv også sier og har sagt hele veien.

   Hvilket grundig til og med kan bevises!
   Og Beviser er til og med oversendt Politiet og Barnevern-tjenestene!
   Både på dette og mere til!
   Men kriminelle Iren K. Hebnes gjør hva hun kan for at disse ikke skal bli tatt til efterretning!
   Hun som ifra begynnelsen er skyld i det hele!
   Med en enorm makt hun fortløpende misbruker, og også er politi-anmeldt for!
   Hvilket det også er Beviser for.
   Hvilket Politiet også nu sitter inne med.
   Og det hva hun har gjort har hun enda ikke besinnet seg på.
   Tvert om!
   Og både det hva hun har gjort og det hva hun har medført er uhyre forskrekkelig!
   Og meget grovt kriminelt!

---

   Det er i dag 10. dagen efter Kristi Himmelfart.
   Ap.gj. 2, 1 - 3:
   Og da pinsedagen kom var de alle samlet på samme sted. (2:) Og da brått kom det lyd ifra himmelen som ifra et veldig stormvær og fylte huset der de satt. (3:) Som virket som flamme-tunger, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.

   Ap.gj. 2, 37 - 39:
   Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?" (38:) Peter svarte dem: "Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. (39:) For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte. Så mange som Herren vår Gud kaller på."

---

   Joh. 8, 32:
   Da skal dere forstå sannheten, og sannheten skal frigjøre dere."

   Joh. 8, 32 - 36:
   Da skal dere forstå sannheten, og sannheten skal frigjøre dere." (33:) De sa til ham: "Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?" (34:) Jesus svarte dem: "Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell. (35:) En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. (36:) Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri."

   Joh. 3, 19 - 21: 
   Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. (20:) For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. (21:) Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."

---

   Ungene våre har aldri vært særlig ivrige efter å høre efter Trude. Og ikke hun til å høre efter og å forstå de heller. Til det har hun ofte vært for masete, fjasete og dum i det hun har sagt. Mens meg har de alltid i og med stor glede hørt efter. Og jeg likeså for å høre efter og å forstå de.
   Jeg har dog lært ungene å høre efter oss begge. Sagt til de at de også skal høre efter sin mor - og jeg også høre efter henne. For vi har bare en mamma - og jeg bare en kone. Og vi er uansett alle meget glad i henne. Og efterpå kan vi eventuelt snakke om tingene. Og at det er viktig at barn hører efter sine foreldre, og ikke setter sin egen klokskap eller visdom over sine foreldres. Og at foreldrene stadig bedre og bedre forsøker å snakke med en og samme stemme, i kjærlighet, godhet og visdom.
   Og dette har ungene, om enn tidvis endel motvillige overfor sin mor, forsøkt så godt de har kunnet.
   Det at de så glade og ivrige alltid har hørt efter meg har dog tidvis irritert Trude.
   Endog Balder hørte efter meg da han flyttet hjemmenfra. I det at det nok var det beste.
   Men da sprang som sagt Trude efter Balder for å få ham hjem igjen. Og sa til Balder at det var han som hadde rett og jeg som tok feil. At han straks måtte komme tilbake igjen. Og påbegynte en krig sammen med Balder, imot meg. Hvor de gjensidig hisset opp hverandre - og de eldste av ungene! Og hvor Trude nu i stort monn ble den som hørte efter Balder. Og Balder henne!
   De kom begge fullstendig i "trass-alderen"!
   Og Trude - og Balder - ble gradvis mere og mere sjef for de eldste barna. Først Idun, og så Gudmund.
   Hvilket jeg også hele veien sa til henne kom til å skje - og advarte henne imot. Da sa hun at det selvfølgelig ikke kom til å skje, først at det ikke kunne komme til å skje med Idun. Dernest at det ikke kunne komme til å skje med Gudmund. Jeg sa til henne at der tok hun feil. At de også, hvis hun på det viset støttet Balder og motarbeidet familien, gradvis en efter en kom til å kollapse i mistillit, kverulering og trass - av samme slaget som nødvendiggjorde at Balder flyttet hjemmenfra.
   Hun trodde meg ikke.
   Og dog var det det som likevel skjedde. Først med Idun, og så med Gudmund.
   Og efter at det skjedde har aldri noensinne Balder, Idun og Gudmund vært så fanatisk ivrige - rett og slett - efter å høre efter Trude! Og hun efter å høre efter de i ett og alt!
   Og derigjennom skulle hun være en god mor!
   Både jeg og de andre ungene mislikte alt dette groteske sterkt, og ønsket ikke at Balder skulle overta farsrollen i og for familien.
   Resultatene av samarbeidet mellom Balder og Trude ble stadig mere og mere groteske og forskrekkelige.
   Både jeg og ungene forsøkte på hvert vårt vis å snakke til Trude om dette.
   Men hun var som henfaren i det groteske.
   Og bedrevitende.
   Og ble bare verre og verre i løgner, selvtekt, falskhet, tåpeligheter og svik.
   Det måtte gå slik.
   Efter den oppskriften.
   Det kunne ikke gå annerledes.
   Men hun forstod det ikke.
   Og mere og mere alt jeg sa protesterte hun på.
   Og sa det motsatte!
   Langt hysteriet, løgnene, det kriminelle og galskapen i vold!
   Og alt dette jeg her forteller, fremgår detaljert i mine Dagboks-notater ifra hele denne tiden.
   Og ifra lyd-opptak, bevitnelser, etc.

---

   Ivar B. Løne telefonerte ved 12-tiden og vi hadde igjen en prat.
   Mest om møllen.
   Som det var en av mine forhåpninger, og også Ivars, også for to års tid siden, at Balder eller Idun kunne overta.
   Gratis. Både for å bo der og for å drive videre, efter egne ønsker i pakt med den gamle tradisjon.
   Med muligheter og utgangspunkter i tusentall.
   Men jeg kunne ikke svikte Ivar med å takke ja hvis jeg derigjennom risikerte å svikte Ivar og den rene, gamle tradisjonen. Som Ivar så unikt suverent og hjertegodt er bærer av.
   Også derfor - men også av mange andre grunner - ble Trude sin oppførsel med det som skjedde med Balder ekstra forferdelig trist og leit!
   Hva som kunne ha beriket vår familie og verden, ble til det motsatte!
   Også sånn sett!

---

   Jeg telefonerte og snakket med Trygve Einar Gjerde nu efterpå. Visste at han og hans kone hjemkom ifra Nord-Amerika forleden dag, efter å ha vært der en måneds tid. Og håpet de hadde hatt en fin og god, opplevelsesrik reise. Det hadde de, fortalte han.
   Jeg ville nu spørre ham om han vil komme hjem hit for å sette istand noen flere vindus-ruter her på gården, og det svarte han umiddelbart ja til!
   Hva Trude nu holder på med overrasket og forskrekket ham meget. Dette jo noe fullstendig helt annet enn hva Trude har gitt så mange uttrykk for tidligere.
   Og om det så hadde vært en nødverge-situasjon, sa han, så skulle og måtte Trude likevel forholde seg innenfor loven og alminnelig anstendighet.
   At hun nu forholder seg slik hun har gjort og gjør både overrasker meget og forskrekker meget.
   Han gav også uttrykk for at Trude i den senere tid må ha kommet ut for særdeles meget så dårlige, kriminelle innflytelser. Og ha latt seg forlede.
   Hvilket han jo så absolutt har rett i.
   Inklusive alt det der med uenighetens og uansvarlighetens mentaliteter!
   Som det så fort og lett kan gå galskaper i!

   Han sa også at han kommer til Presse-konferansen i juni. ( ekstern ). 13. - 15. juni. Iallfall den første dagen, fredagen.
   Og jeg sa at den vil bli avholdt efter planen, om så bare jeg ifra familien blir tilstede.

---

   Fikk klippet håret i går. Hærlig!

---

   Det at Trude og Aud Signy fullstendig og i strid med loven nekter ungene kontakt og samvær med sin far, og mange andre, har selvfølgelig bare en eneste hensikt: Meget så ivrige bestrebelser på å få hjernevasket ungene nok før de kan presenteres for verden.
   Og da må de ha de helt for seg selv, barrikadert, fengslet og frihetsberøvet.
   Ingenting som helst annet. Bortsett fra frykten for at ungene skal avsløre hva som foregår og som har skjedd og hva de har blitt og enda blir utsatt for!
   I verden og virkeligheten finns ingen som helst annen grunn!
   Er det vel noen som helst som har forslag til andre grunner eller muligheter?
   Hva som helst?
   Fornuftig eller ufornuftig grunn?

---

   Noen - ifra mørkets gjerninger? - har i dag skrevet følgende inn i Gjesteboken:

Navn: Aranja
Du er vel klar over at private lydopptak ikke kan brukes som gyldig bevismateriale? De er bare ugyldig søppel som ikke kan brukes til noen ting.
  Tilføyd: May 11, 2008

***

   Jeg svarte i all hast med dette innlegget:

Navn: rlh
Fra: www-vvv
Hvorvidt det er private opptak må jo vurderes.
Og også hvorvidt det foreligger samtykke.
Dessuten: Andre kan høre, eller ha høørt, på lyd-opptakene, for så
å gjenfortelle innholdet eller si sin mening om
forskjellig med hensyn til innholdet, etc.
Osv.
Er det noe du gjerne så forble skjult?
  Tilføyd: May 11, 2008

***
---


   De prøver seg!
   Jeg kunne ha nevnt mye mere vedrørende lyd-opptak og slikt noe. Et interessant tema.
   Jeg kunne for eksempel også ha nevnt hvordan det evt. forholder seg med slikt i forhold til nødverge.
   Og i forhold til kriminelle gjerninger. Osv., osv.!
   Er det Aud Signy som begynner å bli redd? Og Trude mere også?
   Lyd-opptakene blir det nok ikke noe problem å bruke uansett. Både Politiet og Barnevern-tjenesten har, så vidt jeg har forstått det, allerede hørt på de allerede tilsendte. Og flere. Det er ikke det samme som at de er offentlig-gjorte. Men om ønskelig tror jeg ikke det skal være noe problem i så måte heller hva angår de aller fleste. Og det er mange! Men en trenger ikke nødvendigvis å offentlig-gjøre noe for at det skal kunne brukes som bevis. Det er mangt og mye med det. Og anstendighet i forhold til lov og rett - og med-mennesker - er et godt stikkord og en rettesnor i så måte. Det skal ikke lønne seg å være skurk! Det er mye av meningen det.
   Var det noen som trodde at lov og rett er ment å være et hjelpemiddel for skurker og ugjerninger?
   Men det er det vel ingen av oss som ønsker? Lov og rett er et ærverdig arbeide som er gjort gjennom generasjoner - av hele menneskeheten, i samspill og ifra fortids kilder. Og det er vi med på. For trygghet, tillit og trivsel!

---

   Det ble bedre lyd-kvalitet enn jeg hadde trodd på lyd-opptakene, bare jeg fikk trykt på de rette knappene. (Dvs. de-komprimert - uncompressed - lyd-filene først.)

---

   Jeg har hatt en lengre samtale med advokat Helene Cameron. Jeg bruker ikke å nevne disse fortløpende samtalene med henne her i Dagboks-notatene, hvilket har sine grunner, men altså nu i dag også. (Det er mye som skjer som jeg ikke rekker eller ønsker å nevne her i Dagboks-notatene. Eller som er så som vanlig. Selvfølgelig. Men jeg forsøker å få med det meste og det viktigste.) Hun forteller at det er ankommet henne et brevskriv ifra Barnevern-tjenestens advokat Bjørn O. Vikse - hvor Barnevern-tjenesten ber om nærmere informasjon om hva som nu pågår med hensyn til barna, meg og Trude. 
   Et iallfall godt tegn!
   Det er iøvrig tydelig flere og flere som mere og mere ifra mange kanter stiller undring, bekymring og spørsmål vedrørende og angående hva som egentlig foregår. Og meget bra er det!!! Jeg håper bare inderlig at de undrer og spør enda mere - inntil svarene efter hvert snarest forligger! Og takker hjertelig alle de som bryr seg om oss, og som kan eller forsøker å gjøre noe for å hjelpe oss! Det trengs.

---

*****

--12-- 

-- Dagboks-notater, mandag 12. mai 2008 - 2. Pinsedag, Vinberget:

   Temperaturen

---