-- Denne side / ref.:  20080512-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Politiet ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Og til Barnevern-tjenesten i Grue kommune og Vindafjord kommune.

-- Dagboks-notater, mandag 12. mai 2008 - 2. Pinsedag, Vinberget:

   Temperaturen 5, 9 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
Og 24, 4 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.
---

   Særlig efter den grove kidnappingen Trude gjorde ved juletider i desember 2006 ( ekstern ), har jeg visst at hun kanskje kunne komme til å gjøre det igjen. Eller annet forskrekkelig. Hun angret lite den gangen - og særlig ikke i begynnelsen. Heller tvert om på sett og vis.
   Fordi hun enda ikke hadde oppnådd sin hensikt med kidnappingen. (Å få meg til å snu med hensyn til Balder.)
   Og sånn sett ble hun bare farligere og farligere, og mere og mere løgnaktig. Men jeg forsøkte inderlig videre på så forskjellig vis å få henne til å besinne seg og å beskikke seg. Hvilket bare tildels og periodevis gikk noe bra. Jeg skjønte samtidig, efter at hun kom hjem, mere og mere verdien av lyd-opptakene jeg til stadighet mere og mere anså det for nødvendig - og fordelaktig for oss begge å gjøre. Hvilket hun også underveis ved mange anledninger gav uttrykk for var fordelaktig. (Også for å kunne offentlig-gjøre de. Så andre også fikk høre - og vurdere.)
   Jeg ønsket samtidig også å vise henne mest mulig tillit, og kjærlighet og omsorg. Hvilket hun ikke alltid tok til seg særlig bra - stadig på grunn av det med Balder. Og også på grunn av frykten for truslene og den videre trakasseringen og terroren ifra de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Alt dette og mere til, både forut og videre, står nokså grundig og detaljert fortalt om i mine Dagboks-notater fra hele denne tiden. Dagboks-notater som også Trude stort sett fulgte med i - og verdsatte.
   Omstendighetene og alt forut for og underveis i også denne nu pågående kidnappingen og barrikaderingen - er grundig dokumentert med mange lyd-opptak, Dagboks-notater og bevitnelser. Hvorfor Trude nu denne gangen gjorde som hun gjorde - fremgår også nokså 100% av disse! Takket være at jeg ville forsikre meg, barna, Trude og familien imot at slikt noe eller annet forskrekkelig skulle skje igjen. Og dog samtidig forsøke å leve mest mulig som normalt.
   At Trude likevel kom til å gjøre, og våget, hva hun gjorde - enda en gang - overrasket meg noe. Men nok ikke så veldig mye. Særlig ikke da hun begynte å ha bortgjemte "hemmelige" telefon-samtaler med Åse og Aud Signy - og jeg visste mye om hva disse stod for og står for. Trude hadde ikke gjort hva hun nu holder på med uten særlig dårlige innflytelser ifra Åse og Aud Signy. Og Iren K. Hebnes og den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Hvilket altså sier noe og mye om bakgrunnen for og nødvendigheten av lyd-opptakene.

---

   Dette er nok flammende ild-tunger for de der hvor de nu sitter. Men jeg har hele tiden forsøkt og villet bare det beste.
   Og for hver time og dag de videre fortsetter sine ugjerninger fortæres de mere og mere av ild-tunger, lyn og torden!
   Det var dog ikke jeg som ville det slik. 

---

   En av feilene de tydeligvis gjør, er at deres indignasjon, harme, sinne og hevn-lyst, etc. overfor meg og min fremstilling forbitrer og forblinder de overfor sakens fakta og perspektiver. Forblinder og forbitrer til mere blindhet, sinne, hysteri og desperasjon - i en ond spiral og sirkel - som de viderefører. Det blir som i eventyret: Klippe, klippe, sa kjerringa!
   Aud Signy er en mester sånn sett!

---

   Jeg hører på et lyd-opptak ifra 15. mars 2008, hvor jeg og Trude sitter og snakker sammen. Altså nokså kort tid forut for kidnappingen ( 03. april 2008). Vi snakker om forskjellig angående saken. Trude lufter blandt annet sin forskrekkelse over at advokat Sverre Kvilhaug foreslo skilsmisse! Og også Per Schnabel. Noe så uhørt forskrekkelig. Og dette foreslo advokat Sverre Kvilhaug for å tekkes Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Det forskrekket både Trude og meg. Hvilket også tydelig fremgår av også dette lyd-opptaket. (MIC-2008-03-15_02h12m19s.wav).
   Den som hører lyd-opptakene ifra denne tiden, bare få uker før kidnappingen, kan ikke være i tvil om at Trude elsker meg og absolutt ikke vil ha skilsmisse - eller å flytte. (Og ikke jeg heller.) Så tvert om! (Eller var alt og det hele bare den samme utrolige falskhet?) Men så har altså noe nokså plutselig skjedd! Og der kommer Åse og Aud Signy inn i bildet - igjen!
   Desto mere (og ikke mindre) forunderlig, forskrekkelig og kriminelt det som nu pågår!

---

   Jeg fant ikke tann-protesen min efter at jeg våknet i dag. Ser nesten ut til at noen har vært her mens jeg sov, og har tatt den med seg. Men jeg skal ikke trekke forhastede slutninger. Jeg har lett lenge nu, og ryddet samtidig, men finner den ikke. Jeg skal derfor telefonere tannlegen min i morgen og bestille en ny.
   Mens jeg lette og ryddet fant jeg i en skuffe under noen av Trudes klær noen papirer hun med kulepenn har skrevet på. På det ene papiret, en konvolutt, har hun skrevet følgende, ryddig og pent oppstilt som et slags dikt:

   Tror du virkelig at du med ondskap, løgn, og trusler overfor din ektemann kan oppnå noe som helst? Er det det du tror? Og er det slik du tror? Er det denslags menneske du egentlig er?
   Hun svarer ikke! (Hvorfor svarer jeg ikke?)

   Bak setningen "Hun svarer ikke!" har hun først skrevet et spørsmålstegn, som hun så har skrevet over med et utrops-tegn.
   På det andre papiret har hun skrevet følgende ifra en samtale vi hadde i år, og som jeg syns jeg husker. Hun likte ikke hvordan jeg snakket til henne, og skrev derfor ned hva som ble sagt. Jeg tilføyer R for Rune og T for Trude for å vise hvem som snakker:

   R:  Du er et eneste feilskjær hele deg. Du går så langt du bare kan du hele tida - du trur att så langt kan du gå i din krig hele tida. Kan jo være att bestemora di (bl.a) gjennomskuer deg og får ting med seg gjennom bøker og TV osv. om deg.

   På neste papiret fortsetter dialogen. R:  Du har sunket så lavt att du har ikke noen troverdighet i det hele tatt. Annet enn for din bestemor kanskje, ja hun klarer du antagelig å lure så lenge hun lever. Gamle mennesker som ikke er så dumme pleier å være ganske skarpsindige.

   T:  Vi må slutte å snakke om de tingene der.

   R:  Du har tenkt å grabbe te deg alt, og du har tenkt å drepe mannen din.

   T:  Faktisk - Faktisk - Faktisk, å faktisk.

   Denne siste setningen som hun har nedskrevet sa hun ikke, men har enten tenkt eller nedskrevet efterpå.

   Hvorvidt hun faktisk noengang har forsøkt å drepe meg vet jeg ikke. Men jeg lever enda iallfall. På et slags sett og vis drepte hun meg i sin sjel den gangen i desember 2006 - hvilket jeg har beskrevet, og hvor forskrekket jeg da ble. Og hva er det hun nu egentlig holder på med - og forsøker? Men det er underlig det hele alt! Også - ikke minst - det som foregår nu!
   Og det er bare så altfor forferdelig forskrekkelig egentlig!

---

   Kanskje er det så enkel og banal hele forklaringen på saken er?
   Jeg har nettopp snakket med advokat Helene Cameron om saken.

---

   Jeg forsøkte efterpå nu ved 13-tiden to ganger å telefonere til Aud Signy. Bare ringing - som vanlig.

---

   Er de altså også mordere? Forskjellen er kanskje ikke så stor?

---

   Jeg fant nettopp enda et papir i den samme skuffen, med hennes håndskrift - hvor hun skriver følgende.

   Valget:  Enten ... Ha en dårlig god samvittighet
                 Eller ... Ha en god dårlig samvittighet.

   Nå har jeg en dårlig god samvittighet.
   - Men det er bedre å ha en god dårlig samvittighet.

   Høres jeg ut som en siso galing?

---

   Ja, Trude. Du høres ut som en (siso, hva er nu det?) galing nu.
   Det å ha en god dårlig samvittighet, det er farlige greier det!
   Skjønner du enda ikke hvorhen det fører?!
   Skynt deg nu å ta kontakt med meg!

---

   Klokken er straks 14 og jeg forsøkte igjen å telefonere Aud Signy. Bare ringing.

---

   Det er tydelig stadig det med Balder hun sikter til! 
   Med det hun har skrevet og gjemt nedi skuffen.
   Så langt ville hun gå for det med Balder!
   For at Balder skulle få ødelegge hele familien!
   Og hva har så for det gjort seg skyld i?!
   Det er så trist!
   Det er så tragisk!
   Forferdelig trist!

   Mord - og hva som helst!

---

   Jeg telefonerte og snakket noen ord med Jarle. Hadde lovt ham å telefonere hvis det var noe nytt.
   Skal telefonere ham igjen for å informere underveis.

---

   Og det hele alt er Iren K. Hebnes sin skyld!
   Som antagligvis kanskje er blitt instruert av kommune-administrasjonen i Skaun.
   Så har de sendt to ifra Mattilsynet hjem her, for å ha et sted liksom å begynne!
   Sett de i fengsel!

---

   Da jeg lette og ryddet fant jeg forresten igjen Adresse-boken vår også.
   Trude hadde ikke tatt med seg den likevel.
   Hun fant den vel ikke, hun heller.
   Og på dassen fant jeg igjen tann-protesen.

---

   Underveis i hele denne saken, siden 2006, har det blitt mindre og mindre tid til kontakt med venner og kjente rundt omkring. Angrepene ifra Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og hva de har medført, har vært for krevende og belastende, også tidkrevende. Hvilket nok fremgår av mine Dagboks-notater.
   Forleden dag snakket jeg med Ole Vasstrand, og han ble mildt sagt som lamslått da han hørte hvilkne planer for vår familie Iren K. Hebnes har lagt frem for Fylkesnemnda! Han ville også stille opp som vitne.
   Og jeg snakket også med Ove og Anja, som ble utrolig forskrekket over det hele alt! Og som også ville stille opp som vitner.
   Likeså nabofolket Bernt og Hilde.
   Trond Høy også.
   Og flere til.

---

   Jeg fant i dag også en brev-konvolutt post-stemplet 10.12. 2007, som Trude har gjemt unna for meg. Ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, ved Iren K. Hebnes - angående Gudmund. To administrative vedtak ifra september 2007. Det ene vedtak datert 05.09. 2007 ( ekstern ), det andre vedtak datert 30.09. 2007 ( ekstern ).
   Hvorfor Trude har gjemt de unna for meg, så jeg ikke har fått sett de, det skjønner jeg ikke.
   Hun skammet seg kanskje fordi også det gikk som jeg sa?

---

   Bernhard telefonerte ved 18.30-tiden. Han hadde vanskelig for å forstå det som har skjedd.
   Og hvem har vel ikke det!

---

   Klokken har nu blitt 20.25 og jeg snakket nettopp med Gudmund, som altså nu tok telefonen. Han hadde enda ikke lest Dagboks-notatene for i dag, sa han. Men leste det angjeldende mens jeg snakket med ham.
   Han fortalte at han, Idun og Balder har skrevet et brev til Fylkesmannen, hvor de sier at de holder med mamma. Han undret på om jeg enda har fått kopi av det via min advokat.
   Han sa også at han skal snakke med Trude i telefonen i kveld.
   Jeg sa at han må forsøke å få mamma til å snakke mere med sin advokat, enn hun så tydeligvis ikke har gjort særlig meget! (Men Trude fortalte før kidnappingen ved et par anledninger at det er hun som bestemmer hva hun vil advokaten skal gjøre for seg.)
   Gudmund skal snakke med sin advokat onsdagen, og jeg forstod det på ham som han knapt har gjort det enda!
   Jeg ble forskrekket nu også, over å høre hvor særdeles minimalt med lite alvor og vett og forståelse som rår bak barrikadene, på den siden der!
   Mye mye mindre enn en kunne tro!
   Trist og tragisk!

   Jeg spurte Gud
mund hvilkne argumenter de hadde for at barna skal bo hos Trude og hun alene ha omsorgen og ansvaret for de. Han sa, så vidt jeg forstod det, at da ville de komme inn under området for Barnevern-tjenesten i Grue kommune, og derfor ikke de fæle greiene i Vindafjord kommune. Og at ungene må jo få bo der de nu allerede fra før bor, og at Trude har meldt flytting. Og at de har skrevet til Fylkesmannen.
   Jeg sa til Gudmund at det går ikke an å flykte unna de greiene der, og at å melde flytting til Postvesenet forandrer ikke på at ungene har sitt hjemsted her. For eksempel også i Folkeregisteret. Og at Trude ved selvtekt i form av kidnapping, barrikadering og fangehold forsøker å tilrane seg alene-omsorg for barna - gjør det heller bare verre for henne.
   Jeg vet ikke hvor mye av det han forstod. Eller ville forstå.
   Og jeg sa at det er veldig viktig at han forsøker å forstå, sånn at Trude kan hjelpes tilbake til vett og forstand, lov og rett og menneskelighet igjen.
   Og at det hun har holdt på med og det hun fortsetter med er meget meget så alvorlige saker!
   At han må våkne opp!
   Før det er for sent!
   Og få Trude til å snakke med advokaten sin!
   Og han selv snakke med sin også! Så Gudmund blir forstått med alvoret i hva som foregår.
   Muligvis ble han litt bekymret.
   Trudes betroelser forstod han nærmest som ord og ord, som hun umulig kan ha ment på alvor.
   Men det er jo det som står der som foregår nu Gudmund!
   Og som har foregått!
   Og som så tydelig fremgår av lyd-opptakene og Dagboks-notatene og absolutt alt de to siste årene!
   Litt bekymret tror jeg han ble.
   Men trolig bare litt.

   Straks efterpå telefonerte jeg Aud Signy - og fikk ifra televerket beskjed om at: "Telefonen er dessverre uten forbindelse, på grunn av feil."

---

   Jeg kom til å tenke på de ordene jeg tidvis bruker å si, om dumheten og ondskapen. 
   At: Dumheten og ondskapen er nære og kjære søsken.

---

   Klokken 22.10 forsøkte jeg igjen å telefonere Aud Signy, og fikk samme beskjed ifra televerket: "Telefon-nummeret er dessverre for tiden uten forbindelse, på grunn av feil."

---

*****

--13-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 13. mai 2008, Vinberget:

   Temperaturen

---