-- Denne side / ref.:  20080513-mere-info-ifra-rlh.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Politiet ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Og til Barnevern-tjenesten i Grue kommune og Vindafjord kommune.

-- Dagboks-notater, tirsdag 13. mai 2008, Vinberget:

   Temperaturen 5, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 23 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær. Epletrærne også blomstrer, og kirsebær, løvetann og smalgroblad, og så forskjellig. 
---

   Jeg var i Ølen i Vindafjord ved 12-tiden i dag - og innleverte til Politiet (Arild Austerheim) og Barnevern-tjenesten nye Beviser i den enda pågående saken.

   Disse nye Beviser dreier seg om en DVD-plate med enda et lyd-opptak tilføyd. Det nye lyd-opptaket befinner seg i mappen mic-kidnapping-3 - i undermappen 20080227-Bente-Djupaas-Trude, filnavn 20080227-mic2-A.wav - som inneholder et lyd-opptak av Trude 27.02. 2008 her hjemme i telefon-samtale med Bente Djupås (som overraskende telefonerte) - med en efterfølgende liten samtale mellom Trude og meg. I dette lyd-opptaket - for også å ha det nevnt - refererer iøvrig Trude til sin forklaring for sin væremåte, avgitt 22.01. 2008 i sin helhet gjengitt i lyd-opptaket ifra da
- i mappen mic-kidnapping-2: MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav.
   De øvrige nye Beviser som samtidig i dag ble innlevert Politiet i Vindafjord og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, dreier seg om kopi av i hele denne saks-sammenheng viktige bekjennelser gjort skriftlig av Trude. Som jeg fortalte om - og gjengav - i mine (også innleverte) Dagboks-notater for i går.
   Hvor Trude blandt annet forteller om hvor langt hun er villig til å gå for dette med Balder. Og at hun definitivt også er villig til - og kommer til - å drepe for det! I hvilkne betydninger av ordet drepe gjenstår kanskje enda til fulle å se?
   Og å kidnappe! Osv.!
   Og hvor Trude også i tillegg forklarer hvorfor hun har kommet frem til hvorfor hun vil gjøre det slik!
   Hvilket enda bedre belyser hva som foregår i lyd-opptakene! Og da særlig i det innleverte.  
MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav ifra 22.01. 2008 (i mappen mic-kidnapping-2)!
   Og hva som nu faktisk foregår - hvor Trude har barrikadert seg, med fangehold av ungene, hos Aud Signy Jakobsen i Finnskogen i Grue kommune!
   En kidnapping, barrikadering, barne-mishandling og et fangehold, - som faktisk altså nu enda pågår!
   På grunn av tjeneste-forsømmelse ifra Arild Austerheim i Politiet i Vindafjord?
   På grunn av tjeneste-forsømmelse, og delaktighet, ifra Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon?
   Det er absolutt på sin plass å spørre!
   Og å undersøke nærmere!

   Må det skje et mord eller noens død eller andre og videre forskrekkeligheter før Arild Austerheim (som har saken) hos Politiet tar saken på alvor?

   Det er fremlagt både for Politiet og Barnevern-tjenesten fullgode Beviser - særlig i form av nu tilsammen 6 lyd-opptak - på at Trude på ingen som helst måte handlet i nødverge da hun bortførte, barrikaderte og fanget barna. Utvetydige Beviser som samtidig også fullgodt beviser at jeg er fullstendig uforskyldt i det hele, og fullstendig uskyldig på alle sett og vis. Som samtidig også beviser at jeg ikke det minste noensinne hverken har vært eller er underkuende, voldelig eller urimelig overfor min kone eller familie eller andre. Men tvert om - flere ganger - har på godt vis forsøkt å avverge det kriminelle.
   Beviser som utvetydig dokumenterer og fullgodt beviser at det er snakk om en regelrett kidnapping, med barrikadering og fangehold, med tilhørende lovbrudd. 
   Og ikke engang enda har vedkommende som er politi-anmeldt vært innhentet eller innkalt til avhør!

   Arild Austerheim i Politiet i Vindafjord kommune bør så vidt jeg kan forstå vurdere om dette er en tjeneste-forsømmelse ifra sin side? Eller myndighetene bør vurdere om han i så måte har gjort seg skyld i en tjeneste-forsømmelse?
   Arild Austerheim tilsynelatende mistenkelig-gjør meg for ikke å være efterrettelig eller sannferdig, eller setter min troverdighet under tvil? Men hvorfor ikke - uansett - la de innleverte Bevisene få vitne og tale for seg? Av disse fremgår jo utvetydig hva som er de faktiske forhold og omstendigheter! Og at det dreier seg om meget så straffbare kriminelle forhold.
Som ennu også videreføres!
   Når noen grunnløst politi-anmelder meg for i sammenligning meget så mindre alvorlig forhold, så tar det ikke mange dagene før samme Arild Austerheim i Politiet innkaller meg til avhør!

   Og hva med Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon?
   Når noen (Mattilsynet) innleverer en tilsynelatende ubetydelig Bekymrings-melding, - da settes himmel og jord i bevegelse for å undersøke og efterforske. Men når hun og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon mottar virkelig alvorlige Bekymrings-meldinger, så som ifra meg, - da blir i praksis ingenting gjort - annet enn forsøk på å dekke over og å videreføre barne-mishandlingen og det kriminelle!

   Her er det altså mildt sagt meget som ikke stemmer!
   Som ikke er som det bør være.
   Men hva?

---

   Jeg var i dag samtidig også i Musikk-skolen, og innleverte fiolinene til Frøydis, Stauda og Alfredo.
   Dog i håp om at de enda kan hentes igjen.
   De trenger uansett til eftersyn.
   Forferdelig trist også dette.

---

   Og hvordan er det og var det Iren K. Hebnes reagerte på det hele, da fortløpende Bekymrings-meldinger, beviser, orientering og informasjon kom henne i hende - angående kidnappingen, barrikaderingen og fangeholdet av barna?
   Hun lot som at barna aldri har hatt noen far - og ikke har noen far, og heller ikke noe hjemsted og hverdagsliv!
   Hun ville ikke engang ta kontakt med barnas far!
   Hun ville bare - fordi det hele gikk efter hennes trusler og plan - forsøke å fortie og å dekke over det hele!
   Ved å forholde seg manipulerende og tilsynelatede likegyldig til det hele!
   Til verste sort barne-mishandling!

   Det er noe skikkelig råttent, fælt og stygt noe i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Bekjent av slikt noe bør ingen være.
   Det bør i all anstendighets navn fjernes.

---

   Og nu vet både Politiet og Iren K. Hebnes - gjennom de grunnsolide Bevisene - enda bedre og til fulle at jeg og barna er fullstendig uskyldige og uforskyldt i det hele. Og samtidig derigjennom Bevisene dermed også i alle beskyldningene, løgnene og påstandene om meg i Iren K. Hebnes sin begjæring fremført for Fylkesnemnda!
   Så i denne saken er det sannelig flere som trengs å våkne opp!

   Og også betenke:
   At hvordan enn denne saken utvikler seg videre, så vil den i alle sine enkeltheter og detaljer når som helst av hvem som helst kunne rekonstrueres av andre! (Sett ifra alle sakens sider!)
   Det være seg i form av filmatiseringer, beskrivelser, hørespill, teater eller data-base.
   Eller i form av kriminal-fortellinger, historisk tids-dokumentasjon, etc.
   Og at pr. nu og i dag er den ikke minst en enda pågående kriminal-fortelling, og uhyre grov kriminal-sak!
   Som mange i det vide og brede i eftertid vil ha interesse og utbytte av å lese, og av å granske og å undersøke.
   Derigjennom avgjør involverte nu på mange måter sitt eget eftermæle.
   Og sin status.
   Og mangt i vår felles og individuelle fremtid!

---

   Jeg forsøkte ved 17-tiden igjen å telefonere Aud Signy.
   Tenkte jeg skulle spørre de:
   Om de blindt har tenkt å fortsette sin fremferdi imot fengsel og galehus?
   
   Og det tror jeg enda at de har tenkt.
   Jeg tror enda at ingenting som helst, får de til å snu om og å besinne seg.
   At det bestemt er dithen de for ikke å bli avslørt mere har tenkt å føre seg selv.
   Og snart kommer hen.
   Hvordan skal det vel ellers kunne ende?
   De kommer ikke til å snu.
   Ikke uten at hele verden tvinger de til å stoppe!
   Tror jeg.

   Likeså antagligvis når det gjelder Iren K. Hebnes.
   Den som lever får se! 
   Og gjør seg - eller gjøres - til det som blir.
   Og noe blir det.

   Og ikke alt lar seg likså godt rekonstruere eller fastholde.
   Og ikke alt og ethvert er likså uomtvistelig.
   Men de uomtvistelige fakta er overdådige og gavmilde!
   Når de bare forefinnes og er tilgjengelige i rikt nok monn.
   Som så overdådig for eksempel i denne saken. I hele denne saken!

   Mørkets gjerninger forblir ikke i mørket eller som skygger i denne saken.
   Det er en demringenes tid!

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN HVIS DET TRENGS!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Jeg skrev og postla før helgen et brev til barna mine ( ekstern ) - som de tydeligvis er blitt nektet å lese.
   Som de blir nektet alt annet.
   Det har sikkert nok kommet frem - til Trude og Aud Signy. Men ikke til ungene.
   Brevet går i sin helhet slik:

---

Dato: fredag 9. mai 2008, Vinberget.

   Kjære kjæreste barna mine!

   Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg.
   Skriv til meg, og telefoner også, straks dere har lest og mottatt dette brevet!
   
   Håper dere enda er ved godt mot. Og at dere kjemper for deres rettigheter!
   Jeg kjemper også, absolutt hele tiden mens dette har pågått, for deres rettigheter.
   Og håper nu snart å vinne frem!
   Tro bare ikke at jeg gir opp!
   Men det er noen som ille forsøker å gjøre det vanskelig.
   Nu er det 4 uker og 6 dager siden dere ble bortført, og vi enda ikke har fått snakket sammen!
   Det er forbudt i norske loven at noen gjør det til sånn. Bare så dere vet det.
   Politimannen den kvelden vi satt i bilen for å kjøre hjem gjorde noe dumt.
   Hvorfor vet jeg ikke enda. Kanskje han bare var dum?
   Men jeg tror politiet holder på å undersøke det også.
   Vi venter alle på dere her hjemme!
   Og en ting til:
   Samme hvem som spør dere om hva som har skjedd, og om hva som skjer, så fortell alt dere kan sannheten, og ikke la noen lure dere til noe annet.
   Både når Politiet spør, men til og med også hvis og når Barnevern-tjenesten spør!
   Det er viktig nu!
   Det blomstrer så nydelig skjønt her hjemme, at det er helt utrolig.
   Men dere mangler enda.
   Og jeg savner dere veldig!
   Men jeg gjør som sagt hele tiden alt hva jeg kan!
   Og håper hele tiden at alt ordner seg fort.
   
Det er slik at vi har rett til å se hverandre. Bare så dere vet det.
   Det er bestemt i Barneloven at vi har rett til å se hverandre.
   Som far er det til og med min plikt å se dere og å være sammen med dere.
   Kjemp for deres rettigheter dere også!
   Ja jeg savner dere virkelig meget!
   Ubeskrivelig meget!
   Og alt må ordne seg nu snart!
   Gjør hva dere kan dere også.
   Pappa elsker dere,
   og svikter dere aldri!

   PS:
   Gi ikke opp!

   Beste kjærligste hilsen ifra

   pappa!  Rune L. Hansen


***
---


   Da jeg da jeg var der, og fortalte ungene at jeg hadde lett efter de hele natten ble Trude (også på lyd-opptaket) oppfarende av seg og protesterte og skrek til ungene at det ikke var sant - at jeg ikke hadde det, at jeg bare løy! Hun ble ganske så vill!
   Det ville hun absolutt ikke at ungene skulle vite! Og nu vil hun heller ikke at de skal vite noe som helst!
   Hun løy meget og grovt når hun sa det! Som i det meste av alt det andre også! Grøss og Gru, Trude - hva du har gjort deg til! Og hva du og Aud Signy og Åse og mobb-gjengen nu prøver å gjøre ungene til!

---

   Trude bryter helt fullstendig og grunnleggende hele veien med Barnelovens bestemmelser! (Lov om barn og foreldre - ekstern )!
   Og med flere av Straffelovens ( ekstern ) alvorlige paragrafer som medfører fengsels-straff å forbryte seg imot! Som hun - og Aud Signy - har forbrutt seg entydig og definitivt imot og stadig forbryter seg imot som hånd i hanske!

   Dette er hun også klar over. Hvilket blandt annet fremgår av hennes telefon-samtale med Bente Djupås 27.02. 2008 - på lyd-opptaket. Og om hun ikke hadde vært klar over det, så er det ikke stort mindre alvorlig av den grunn - både hva hun har gjort og hva hun holder på med! Og med hensyn til hvor umenneskelig det hun holder på med er, så er hun seg også dette bevisst - hvilket blandt annet og særlig fremgår av lyd-opptaket ifra formiddagen 22.01. 2008 -
(i mappen mappen mic-kidnapping-2: MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav).

   Og også Politiet og den offentlige Barnevern-tjenesten bør nu omsider til fulle begynne å bli klar over dette - på grunn av de Beviser som er innlevert hos de.

---

   For alt jeg vet så kan noen av mine barn være døde nu - i trafikk-ulykke eller hva som helst. Trude ville ikke ha sagt et ord til meg!
   For alt jeg vet så kan være blitt pappa enda en gang nu - til en gutt eller jente. Trude ville ikke ha sagt et ord til meg!
   Det er fullstendig sykt og galskap og kriminelt det hele!
   Og hva er det vel barna lærer? Og hva med den lidelse, smerte og sorg og savn de nu må bære?

   Det er tradisjon for kidnapping i Aud Signy sin familie. Hennes mor, Marit - som også bor der nært ved i Finnskogen - gjorde i sin tid det samme. Og det gjorde også Aud Signy selv for noen år siden! Og Aud Signy sine barn, nu - er delaktige, mere eller mindre imot sin vilje - i det samme!
   Og en andel av mine barn nu er via Åse, Aud Signy og Trude delaktige i det samme! Pågående nu og enda!
   Og hva kommer vel det neste og videre til å bli - om ikke det hele stoppes i tide? Under "omsorgen", belæringen, skoleringen, fangeholdet og hjernevasken til Aud Signy og Trude? Og hva skal vel barna videre tenke og tro om sin far? Og om lov og rett? Ikke vanskelig å forutsi! Og den store belastningen som mine 6 kidnappede barn nu lider under, fullstendig imot sin vilje og sine ønsker og behov, er det forskrekkelig makabert, trist og leit å tenke på!

---

   Hun tror nok at hun i første omgang via instansene skal kunne få midlertidig foreldre-ansvaret og omsorgen for barna - fordi hun er mor, og mødre så ofte får det slik. Men hva er vel sjangsene for det efter hvordan hun har oppført seg, og fortsatt oppfører seg?
   Og fordi hun liksom allerede har den daglige omsorgen for barna, hvis en da ikke regner med Aud Signy og hennes mobb.
   Tilranet seg ved selvtekt i form av kidnapping, barrikadering, barne-mishandling, fangehold og diverse groteske flere lov-stidigheter!
   Hvor er vel bevisstheten, omsorgs-evnene, anstendigheten, ansvarligheten, sannheten, dialogen og sansen for rett og galt og for lov og rett hos vedkommende!?
   Og jeg skulle - som om og om igjen sagt - ha ønsket at det var annerledes!
   Men jeg heller lukker ikke øynene for at det er som det rent faktisk er - og stadig mere og mere i det ekstreme viser seg å være.

   Og hva er det vel hun gjør - både gjør og ikke gjør - med og overfor sin ektemann, og barnas far?! I de siste to år!
   Hun er fullstendig galskapen i vold, ja. Og si meg gjerne noe annet noen eller andre!

---

   Aldri så vondt at det ikke er godt for noe? 
   Den pågående kidnappingen har på sett og vis fremtvunget presentasjoner av hvordan det egentlig er og har vært i vår familie, hos familien Hansen, i de to siste års tid (og med referanser til fortid) - i forkant av fremstillingen i og for Fylkesnemnda! Hvilket jo er fordelaktig, avklarende og opplysende. Dermed er det mye man allerede nu vet, som en ellers ikke ville ha visst, kanskje ikke for sikkert da heller!
   Både med hensyn til hva som er sagt eller skrevet og hva som ikke er sagt eller skrevet. Også altså i form av gjerninger, fortielser, taushet, muligheter, maktesløshet, med mere.
   Sånn sett blir jo saken grundigere - og bedre og mere presentert, og grundigere og mere og bedre i henhold til fakta og sannheten.
   Ikke minst også takket være nødvendigheten av å fremlegge lyd-opptakene. Og det tydeligere å få pekt hen både på Iren K. Hebnes - og på Trude og mormor (mor til Trude) - sin regi og dirigering av det hele, som førte til katastrofe efter katastrofe i saken og forholdene - og i og for vår familie! Både med hensyn til årsaker og virkninger - og reelle faktiske forhold. Og avsløringer! Og forhåpentligvis: opprydding! Og: opplysning! Og: demringer.

   Og kanskje er det enda mere til gode også? Som belyser og fortærer pågående mørkets gjerninger?
   Til glede for uskyld, trygghet, trivsel og sannhet?

---

*****

--14-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 14. mai 2008, Vinberget:

   Temperaturen

---