-- Denne side / ref.:  20080517-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Og til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og Grue kommune.


-- Dagboks-notater, lørdag 17. mai 2008 - Syttende mai - Grunnlovsdag, Vinberget:

   Temperaturen 5, 1 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 18, 3 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær først på dagen, derefter lett overskyet.
---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Balder var der hos Trude og Aud Signy i ti døgn, sa han. Gudmund og Idun var der da i noen døgn.
   Hvorvidt noen av de eller alle må betraktes som medskyldige eller delaktige, og i hvilket monn, er jeg usikker på.
   Men har jeg heller ikke tenkt særlig på.

---

   Jeg kontemplerer i forhold til Meklings-møtet i Haugesund klokken 10.00 i overmorgen.
   Bestreber meg på å forsøke å være visere og kjærligere enn Salomos vise.

---

   Hun som hele veien har banket i bordet og sagt at hun ikke vil ha skilsmisse, ikke under noen som helst omstendighet, viser nu sitt sannere ansikt.

---

   Jeg undres hvem det er mest vondt for.
   Meg eller barna?

   Og barna er fullstendig maktesløse. Endog holdt som fanger av Trude og Aud Signy, nu i seks uker.
   Fullstendig avsondret fra hele sitt liv.
   Av gale kriminelle, barne-mishandlere.
   (Jeg er oppmerksom på det: Det er de som ikke tåler at en kaller en spade for en spade. Fordi de så nødig vil at det skal være en spade. Det er imidlertid bedre måter enn som så å forholde seg til det på.)

---

   Frøydis skriver i Dagboken sin for 10. februar 2008:
   Jeg ligger her og tenker på hvordan det har vært uten barnekværna, altså Barnevernet. Det ville vært fint og nesten problem fritt, vi ville levd fredelig og godt til slutten kommer og begynnelsen kommer.

---

   Trude hadde samtale med Gudmunds advokat forleden dag, fortalte Gudmund.
   Hva var det Gudmunds advokat skrev i sitt Tilsvar til Fylkesnemnda i Rogaland datert 04. april 2008? ( ekstern )? 
   Følgende:

   "Gudmund Hansen motsetter seg omsorgsovertakelsen for egen del og opplyser at han heller ikke ser at det kan være grunnlag for omsorgsovertakelse hva gjelder hans søsken. Han opplyser at han ikke kjenner seg igjen i barnevernets fremstilling av saken, og mener mye av fremstillingen blir krisemaksimert og overdrevet. Gudmund er opptatt av den biologiske tilknytningen mellom barn og foreldre, samt innbyrdes mellom søsken. Han er redd for at hele familien og i særdeleshet hans yngre søsken vil bli skadelidende dersom de nå blir skilt."

   Det var vel den gangen det - for evigheter siden?
   Ting endrer seg fort. Og beroende på så forskjellig.

---

   Jeg snakket nu ved 18.30 tiden med Trudes mor (mormor).
   Hun har ikke hørt fra Trude på lenge, ikke siden lenge før kidnappingen.
   Hun visste heller ingenting om beibien før lenge efter fødselen, og ble forundret da hun fikk høre det ifra Idun.
   (Trudes far likedan. Trudes mann likedan. Og andre!)
   Jeg fortalte henne at jeg neppe er far til barnet, og at kidnappingen og fangeholdet nu har stått på i seks uker.
   Og hun var opptatt av hva som står om henne i Hekseboken 2008 ( ekstern ), fortsatt.
   Jeg sa jeg håper på forsoning og løsning mellom meg og henne på sikt.
   I håp om at vi finner ut av de feilene som er begått.

---

   Det er ingen vits i å fremme flere forslag eller ideer til Trude her i Dagboks-notatene. Hun sier absolutt ingenting - og leser kanskje ikke noe som helst særlig av hva jeg skriver. Og er antagligvis innstilt på helt andre ting - å videreføre det kriminelle og umenneskelige. Med Balder som ledestjerne.
   Slikt noe blir det ingen dialog eller ordveksling ut av. Hun skyr Ordet!

---

   Hun tvinges uansett til å snakke efter hvert. Men det at jeg - og flere og flere - presser på hardere og hardere virker kanskje imot sin hensikt? Det burde ikke gjøre det. Og det er jo helt nødvendig ifra både min og andres side. At hun snakket ville jo roe det hele mere ned og gjøre det mere konstruktivt og lettere og riktigere for alle og enhver.

---

   Hvis hun likevel kommer til Meklings-møtet i Haugesund, så kanskje - hun i det aller minste er såpass nådig at hun tar med seg Alfred Vogel-bøkerne? Eller sender de med posten?

---

*****

--18-- 

-- Dagboks-notater, søndag 18. mai 2008 - Treeinighetssøndag, Vinberget:

   Temperaturen

---