-- Denne side / ref.:  20080521-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Og til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og Grue kommune.
Og til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.


-- Dagboks-notater, onsdag 21. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 2, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 21, 6 i dag på det høyeste.
   Sol og finvær.
---

   Jeg snakket ved 11-tiden i dag med Marie Block Johnsen ved Fylkesmannens kontor i Rogaland. Ekspert på området. Jeg fortalte kort om kidnappingen, og også om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin Begjæring overfor Fylkesnemnda. Hun gav klar og utvetydig beskjed om at det Trude har gjort og gjør nu er selvtekt. Og at den som er ansvarlig for å gjøre noe med saken og å undersøke skikkelig
, bortsett fra Politi og påtalemyndighet, er Barnevern-tjenesten. Med andre ord Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Marie Block Johnsen virket på meg helt bestemt og sikker i så måte. Og også på at det er en alvorlig sak.
   Og hva har så Iren K. Hebnes gjort?
   Bortimot ingenting?
   Straks efterpå var jeg så heldig å treffe Iren K. Hebnes i telefonen. Hun henviste til hjemmebesøket der i Finnskogen, som jeg jo sa var fullstendig meningsløst uten at jeg i det minste får gi barna kort beskjed om å fortelle sannheten. Hun sa hun ikke vil være med på å bidra til dialog mellom meg og Trude. Og at hun setter fokus på fremstillingen i Fylkesnemnda. 
   Iren K. Hebnes opplyste iøvrig om at Talsperson for barna, oppnevnt av Fylkesnemnda (sa hun), i disse dager forsøker å få kontakt med barna.
   Jeg sa til henne hva Marie Block Johnsen hadde sagt om hva Trude gjør, og at hun burde snakke med henne. Iren K. Hebnes sa javel, og at hun kunne det hvis Fylkesmannens kontor telefonerte henne.
   Efterpå telefonerte jeg Marie Block Johnsen igjen. Hun sa hun eller Fylkesmannens kontor ikke kunne telefonere dithen, men at Iren K. Hebnes kunne telefonere dit for å få informasjon.
   Derefter telefonerte jeg Iren K. Hebnes igjen, som enda var å få snakke med. Hun noterte seg navnet Maria Block Johnsen og sa hun skulle telefonere dithen.
   Så stort mye mere kom det ikke ut av praten med Iren K. Hebnes.

---

   Ellers diverse telefonering og forskjellig.
   Papirer til stevning av Trude har jeg liggende klare her nu til å fylles ut, sammen med meklings-attesten.

---

   Trude leker lotto med barna som innsats, ja.
   Jeg tror hun ser på det som at hun har ingenting å tape.
   Men i beste tilfelle kan vinne.
   Noe slikt noe.

---

   Noen syns og tror kanskje at håndhevelsen av lov og rett i Norge er bra nok?
   De tar iallfall grundig grundig feil.

   Og hvor lei jeg er av det hele!
   Onde og dumme mennesker som fniser og hånflirer i sadisme og ondskap, som om det er en artig lek eller makaber og akseptabel spenning for de!
   Enn om hele Norge hadde vært slik!
   Men det er vel de som håper det skal bli det.
   Eller som ikke bryr seg.

---

   Noen syns kanskje jeg snakker stygt (om andre).
   Eller om hva de gjør.
   Derfor vil de også gjøre det.
   Og tror kanskje at mine ord er forhastede.
   Som så mange andre sine er det.
   Altså bare uttrykk for meninger, følelser og sinne ...
   Som så vanlig rundt omkring.
   At normalt.
   Og at de er bare beskyldninger og meninger - som ikke er sanne.
   Som så mye vanlig.
   Og ingenting annet har med oppførsel, virkelighet eller sannhet å gjøre.
   Som så mye vanlig.
   Det er et problem og paradoks i dette.
   Et problem som kan leve godt i et dårlig samfunn.
   I et samfunn dårligere enn mange tror.
   Og hvem har vel interesse for slike problemer, i et dårlig samfunn?
   I et samfunn som blir dårligere og dårligere?
   Og hvor babbelet slår ordene ihjel.
   Hvor blir det så av ordene?
   Og gjerningenes forhold til godt og ondt?
   Alt og det hele iakttatt av likegyldigheten?
   Og av undringen?
   Og av forhastede slutninger?
   Og av likestilling?
   Og av frihet bort ifra frihet?
   Og av kjærlighet bort ifra kjærlighet?
   Og verre skal det bli?

---

   Og våren og sommeren blåser som en mild frisk bris forbi de åpne dørene her ...
   Nu igjen ...
   Mens mennesker slår hverandre ihjel.
   Med egoisme og forhastede slutninger.
   Og meninger og teorier som usynliggjør det grønne gresset og den blå himmelen.
   Eller tydeliggjør det så de snubler i det.
   Og hvor er uskylds gode dagsverk?
   Foredlingen?
   Hvert skritt, og hvert ord, som i foredling går?
   Herrens rette vei.
   Hvert åndedrett!
   Hvert skritt, hvor foredling spirer, vokser og blomstrer i glede, trivsel, trygghet og uskyld?
   I pakt med alt som betyr noe.
   Og hva har vel denne Iren K. Hebnes med livene våre å gjøre?
   Eller en Per Schnabel, Aud Signy eller Ødegård?
   Ingenting som helst!
   Annet enn hva de tror de har det.
   Ingenting som helst.
   Annet enn hva vi finner oss i av det.
   Eller befinner oss i av det!
   Er det noe de skal politi-anmelde oss for, så får de heller gå og gjøre det!
   Vi er ikke dukkene deres.
   Vi er ikke lekene deres.
   Og lov og rett skal være vår trygghet!
   Så får vi vedlikeholde og ivareta lov og rett!
   Uten det nytter knapt noe som helst.
   Uten det ødelegges vi.

---

   Signaturen abc som skrev i Gjesteboken i går er antagligvis Trude.
   Kodeordet abc er et kodeord jeg bruker i visse sammenhenger, og er det få andre enn Trude som vet om. Og også innholdet tyder på at det er henne.
   Jeg gjengir her, i den sammenhengen det står i - ifra Gjesteboken:

---
Navn: Frosk
Du sitter fint i det nå Rune...??? eller hva..?? du har allerede tapt, og ingenting kan forandre det nå, det er mer enn nok mennesker rundt trude og barna som vil gjøre, og gjør alt for å hjelpe de vil i samme anledning få ønske deg en god sommer
  Tilføyd: May 19, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv
Det er mange mennesker rundt Rune og barna, som gjør hva de kan for å hjelpe.
Som ikke driver med barne-mishandling, galskap og kriminell virksomhet.
Og som er meget lite glad og meget trist og skuffet for hva Trude nu holder på med.
  Tilføyd: May 20, 2008
---
Navn: Mongoline
Fra: mongoland
Du, Rune-gutt...en vis jente sa engang at når det virkar som alle andre har feil, og berre du sjølv har rett, så bør det lyse et sterkt, blinkende alarmerende rødt lys! Bip, bip, biiiiii-iiip!!!

(hint-hint)

Hvordan kan det ha seg at når Trude, Balder, Idun og Gudmund skriver hvordan de føler det, så kan du bare si -nei, det er ikke det dere føler.....? Hmmm, skeptisk...
  Tilføyd: May 20, 2008
---
Navn: abc
Han gud sjøl har alltid rett vettu;p
  Tilføyd: May 20, 2008
---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vikebygd, Vindafjor
E-post: hunwww@online.no
Det er ikke mitt inntrykk.
Mitt inntrykk er at de er en nokså liten og intern klikk. (Dog med likesinnede hist og pist, og naive og særdeles dumme.)
Og med hensyn til hva Trude, Balder, Idun og Gudmund føler: Jeg er ikke i tvil om hva de føler. Det måtte gå slik. Det var forutsigbart. Hvilket også fremgår av mine Dagboks-notater.
Dog: Slikt noe som hva Trude har gjort tilhører nu snart en gammel tid.
Men det er ikke mindre trist og leit og ille av den grunn.
Det er mange som kommer til å lære av dette.
Og det er jeg og min familie som har betalt prisen for det.
Trude sviktet allerede i begynnelsen fullstendig, og underveis og videre om og om igjen!
Og fikk først med seg Balder, og igangsatte straks en krig imot meg - og lokket og lurte Idun og Gudmund med på den.
Og katastrofe på katastrofe fulgte i Trudes fotspor.
Og hun holder på enda!
Det er forferdelig forskrekkelig trist.
Men - som sagt - utrolig meget mye å lære av det.
Og kostnaden for det, for vår familie sitt vedkommende, har vært uhyre enorm!
Ta dog den lærdommen som ligger i det.
Og se selv!
Det kunne knapt ha vært mere katastrofalt!
Se selv.
  Tilføyd: May 20, 2008
---
Navn: abc
En hvær er skyld i alt som skjer. Det er ikke bare alt runt deg som funker sånn, nei langt ifra. Der sitter du og rører i suppegryta, har oppi masse drit.
Så snakker du om å koke suppe på en spiker.

Du burde skammet deg!
Fy fy
  Tilføyd: May 20, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv
E-post: hunwww@online.no ---
Nei, jeg skammer meg ikke.
Men den skylden tar jeg så gjerne på meg.
Tok jeg på meg.
Uskylds vei, heter den.
---
  Tilføyd: May 20, 2008
---
Navn: abc
Bæææ!
  Tilføyd: May 20, 2008
---
Navn: DiStuRbEd
Fra: ...
Skader ikke og gjøre ett forsøk, valen neste gæbben!

Fagleiar psyk.helse valen Mobiltelefon
952 17 925
  Tilføyd: May 21, 2008
---
Navn: rlh
---
Vennligst ikke bruk Gjesteboken som personlig adressebok.
---
  Tilføyd: May 21, 2008
---

   I sitt prosesskrift datert 15.05. 2008 til Fylkesnemnda i Rogaland skriver Trudes advokat ( ekstern ) følgende:
   "
Når det gjelder fars vitner er en enig med barnevernstjenesten at disse bør begrenses i stor utstrekning. / Når det gjelder mors vitner vil en forsøke det samme, men foreløpig opprettholde den vitnelisten som er inngitt. /I tillegg vil en måtte påberope sønnen Balder som vitne."

   I følge denne hans opplysning og også hva jeg fra annet hold har hørt så vil altså Barnevern-tjenesten i Vindafjord nødig ha vitnebevis i saken!
   Såvidt jeg forstod det var det også forslag om at vitnene selv - i den grad noen får komme - må påkoste reisen til Fylkesnemnda!
   Og dette altså i en sak hvor de anklagede risikerer å bli idømt lovens absolutt strengeste straff!
   Av et forvaltningsorgan i fylkeskommunen!
   Et forvaltningsorgan - som altså absolutt ikke er noen domstol i alminnelig forstand - og som endatil ifra Arbeiderparti-ideologiens departement har fått instrukser om særlig å efterkomme kommunale Barnevern-tjenesters ønsker!
   Dermed blir så bortimot som vel mulig anklager og dommer og bøddel en og samme person:
   Iren K. Hebnes! Leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Og hun alene!

   Er slikt noe akseptabelt? Er slikt noe landet Norge verdig? Er slikt noe overhode noe som helst verdig?
   Og er slikt noe faktisk mulig?
   Er det hennes personlige og private slaktebenk jeg og min familie er på vei til?

   Vennligst korriger meg hvis jeg tar feil!

---

   Jeg tror jeg omtrent kan tenke meg til hva Iren K. Hebnes sier til en slik påstand eller antydning ifra min side!
   Omtrent som så:
   - Det er ingen domstol eller straff i det heletatt. Det er til barnas og familiens beste. Derfor må dere heller se på det som en gave ifra min side! For slik er det jeg har vurdert det.
   Det er vel omtrent slik hun sier det til dere andre også? At det er?
   Vær heller takknemlige.

---

   Og min kone tror seg å være alene-mor med godt betalt Morstrygd fordi hun var så lur å følge en hysterisk dame sitt råd om å kidnappe våre egne barn!

   Var det noen som snakket om å være gal?
   Hvem er det som er gal?
   Og hva er det som er galt?

   Og min kone vet omtrent i det heletatt ikke mere forskjell på rett og galt!
   Og hva med oss andre?
   Hva og hvem skal vi sette vår lit til?
   At nestemann blir noen andre?
   En annen familie?
   Jeg foreslår familien Per og Mona Schnabel i Vikebygd.
   Hva med en liten Bekymrings-melding på de?
   Til Iren K. Hebnes.
   Gutten deres er verdt noen kroner.
   Og de fortjener det!
   Eller for all del: Aud Signy Jakobsen i Finnskog i Grue kommune.
   Eller andre forslag?

---

   Min kone og vår eldste sønn hånflirer gjennomgående åpenlyst av meg og sier sjokkerende åpenhjertig i nokså klar tekst:
   - Ser du og skjønner du at det ikke lønner seg å være uskyldig og kristen og snill og sånn der, men at det er det å være skurk, falsk, grådig og løgnaktig som lønner seg! Det vet alle! Skjønner du ikke det enda? Skjønner du ikke det enda din triste fan! Og ikke hjelper det deg nu heller om du begynner å skjønne det!

---

   Jeg snakket med Gudmund sent i kveld, i telefonen.
   Om litt forskjellig.
   Han har enda ikke snakket med sin søster Frøydis i telefonen! Og ingen av de andre ungene heller.
   Et godt tegn.
   Han fortalte også at Idun nu skal reise til Aud Signy og Trude for noen dager.
   Trude har tilkalt hjelp for å takle Tilsynsperson og så forskjellig annet som skjer nu i disse dager.
   Hjelp som bare Idun kan takle.
   Trude har igjen av Fødselspengene enda.
   Men tingene går ikke som Åse, Aud Signy og Iren K. Hebnes lurte henne til å tro.
   Og som hun lurte de til å tro.

---

*****

--22-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 22. mai 2008, Vinberget, Tindeland, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---