-- Denne side:  20080527-fra-BVT-til-RHansen-m-innkalling.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

  RLH, 30.05. 2008:  Dette brevet ankom med posten 29.05. 2008.

--- KOPI / AVSKRIFT AV BREV, rlh 30.05. 2008:


Til:
Rune Hansen,
5568 Vikebygd

Ikkje offentleg
Fra: 
Barneverntenesta,
Vindafjord kommune
Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.
Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.
Telefon: 53 65 56 00. Telefaks: 53 65 56 01.
Bankgiro: 3240.17.27271.
Org.nr.: 988.893.226.

Vår dato:  Arkiv: 06/52-35  Sakshandsamar: INY  Dato:  27.05.2008

Innkalling til møte

Vi viser til ynskje frå deg om eit møte mad barneverntenesta. Barneverntenesta har sett av tid til møte med deg torsdag 12.06. kl. 09.00 i Vikedal.
Barneverntenesta må be deg om å ikkje ta med båndopptakar på møtet, då me ikkje ynskjer å omtala barna dykkar som de igjen legg ut på internett.


Med helsing

Iren Hebnes (+ underskrift)
Barnevernleiar

Brit Jorunn Krakk (+ underskrift)
Barnevernkonsulent

---


 Adresser:

Barneverntenesta,
Vindafjord kommune
Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.
Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.
Telefon: 53 65 56 00. Telefaks: 53 65 56 01.
Bankgiro: 3240.17.27271.
Org.nr.: 988.893.226.

---