-- Denne side / ref.:  20080527-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info 
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, tirsdag 27. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 5, 6 pluss-grader her ute i natt på det laveste. Og 27, 4 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.
   Rosmariner som ble plantet i Østkløfta i fjor blomstrer nydelig fint og himmelblått der nu. Det er aldri vind der og de har overvintret meget fint. Jeg skal forsøke med lavendeler der også efter hvert.

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Jeg gråter ikke mere for henne, nei. Jeg har til fulle begynt å forstå at et menneske som oppfører seg slik, og har blitt slik, som de to siste årene, og nu, er ikke noe som helst å samle på. Er ikke noe som helst å ha nærhet til. Er ganske enkelt for farlig, uansvarlig og umenneskelig. Også når jeg hører på lyd-opptakene skjønner jeg det bedre og bedre. Og som om jeg ikke gjør det fra før av nu! (Jeg hadde vel for min del også for stor tro på håndheverne av lov og rett - og på beviser, etc.! Og på at håndheverne av lov og rett, og også andre, skulle måtte bidra med sitt - for å hjelpe henne på rett vei igjen! Der har jeg iallfall foreløbig tatt grundig feil.)
   Det er når hun viser hvem hun er at hun viser hvor dårlig hun er. Og at hun ikke holder mål. Og uten meg har hun bare seg selv å vise frem. Og avslører seg selv hele veien. Som for dum, dårlig og farlig. Og forskrekkelig!
   For eksempel på lyd-opptaket
MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav (i mappen mic-kidnapping-2), som er bare et utav svært mange eksempel. Skulle ønske jeg fikk til å gjengi innholdet her - så den som leser dette her nu også fikk høre!
   Lyd-filene er dessverre for store til å legge de inn her på Internettet på vanlig måte.
   Men jeg kan som en test forsøke med et par små smakebiter - to utsnitt nettopp fra det nevnte lyd-opptaket (som bare det er på totalt 4 timer og 20 minutter). To litt tilfeldige, efterfølgende lyd-utsnitt på hver omkring 6 - 7 minutter. Som jeg konverterer til dårligere lyd-kvalitet - og dermed mindre fil-størrelse.
   Så får jeg kanskje tilbake-meldinger på hvordan det går. Det går vel best for de som har bredbånd?

   MIC-2008-01-22_10h54m28s-utsnitt001a.mp3 ( ekstern ) &

   
MIC-2008-01-22_10h54m28s-utsnitt001b.mp3 ( ekstern )

   De er fra tidlig på dagen 22. januar 2008, den dagen hun telefonerte og inviterte Åse på besøk. Hun var redd for at jeg gjennomskuet henne - og jeg forsøker forsiktig å anskuelig-gjøre for henne at slikt noe er både kriminelt og umenneskelig.
   I disse utsnittene snakker hun også litt om hjernevask av barn, etc. Og det dreier seg om kidnapping av barn. Og hun har forsøkt å forsikre meg om at Åse ikke er noe som helst farlig eller å være redd for. Og jeg forsøker noe indirekte å få samtalen mere direkte og sannferdig. Hør selv!
   Absolutt ikke av det verste på dette nu efter hvert i disse Dagboks-notatene flere ganger nevnte lyd-opptaket.

---

   Jeg telefonerte i dag igjen ved 9-tiden.
   At jeg har viktige ting å snakke med Frøydis og ungene om, det bryr Trude og Aud Signy seg absolutt ingenting som helst om. Uansett hva det dreier seg om! De nekter ungene fullstendig å snakke med meg. Og andre. Og nekter de enhver mulighet for å bruke telefon - og brever, osv. Og nekter meg fullstendig å få snakke med de. Og andre enn kidnapper-gjengen og fange-vokterne. Og det har i dag nu pågått i snart 8 uker! Er det slik, blandt annet, hun skal gi seg til kjenne i og for Fylkesnemnda 16. juni 2008 og dagene derefter?
   Dette og slikt noe sier også litt om hvem og hva Trude rent faktisk er. (Og også meget om hva hun rent faktisk holder på med.)

---

   I brevene jeg i går mottok angående henleggelsen av politi-anmeldelsen ( ekstern ) - i tilknytning til Straffelovens paragraf 216 - fremgår det på følgende vis at jeg har klage-adgang: "
Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet / riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet."
   Jeg holder nu blandt mye annet også på med å utarbeide en slik klage, og skal forsøke å gjøre meg flid med den.
   Det dreier seg altså om Straffelovens paragraf 216 - som går slik:

   § 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
       Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
       Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.
Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7.

   Jeg kan iallfall heller ikke se at det nu foreligger eller har fremkommet noen som helst slags formildende omstendigheter. Så tvert om!
   Så får vi se hvordan efter hvert utfallet av mine politi-anmeldelser og påstander i forhold til Straffelovens paragraf 216 blir - for de skyldige og medvirkende.
   Det skal undre meg meget om ikke saken når frem. De visse punkter det sånn sett er eller kan være beroende på vil jeg forsøke å grundig få belyst. Det er selvfølgelig viktig også for påtalemyndighetene å få de faktiske forhold og påstander og bevis belyst, presisert og påpekt.
   De anklagede er på sett og vis uskyldige inntil det motsatte er fullgodt bevist og påvist.
   Og blandt annet det at det ikke hos partene foreligger noen sær-rett aktualiserer desto mere Lov om barn og foreldre / Barneloven og dens bestemmelser - som basis eller grunngiving for de straffbare forhold.

---

   For mitt vedkommende anbefaler jeg de bak barrikadene å snakke med sine advokater om disse forholdene, på bakgrunn av hvordan saken nu fremstår. Og også med hensyn til hva Thor Arne Reitan i påtalemyndigheten i går fortalte meg.
   Jeg er lite i tvil om hva de sånn sett vil bli rådet til.

---

   Jeg telefonerte enda en gang igjen litt efter klokken 10.30, og telefonen ble tatt av i den andre enden - og jeg sa at jeg er pappa til Frøydis, og at jeg har viktige ting å snakke med henne om. Og ba om at hun får komme til telefonen. Vedkommende i den andre enden sa ingenting. Og jeg gjentok for ordens skyld min henvendelse og mitt ærend. Og vedkommende i den andre enden la på.

---

   Det ankom enda et brev ifra de der
Telio Telecom AS i dag, med en ny regning, på 1.519,- kr.!
   Er det umulig å bli kvitt de? Er det bare svindel og bedrageri der?

---

   Jeg telefonerte til Aud Signy et par-tre ganger til i dag, og ingen tok telefonen.
   Jeg har vært mest opptatt med rydding i dag, både inne og ute og forskjellig.
   Mikka begynner å bli nokså flink til å jage bort hjorter.
   Blomstringens mirakler nu i disse dager er helt utrolig.
   Særlig azaleaene begeistrer meg mye.

---

   Om så barna befinner seg der hos Aud Signy og Trude nu enda - så er det faktisk ikke der de bor.
   De er kidnappet til der og blir mishandlet og holdt som fanger der. Av sin mor og medskyldige.
   Det betyr likevel ikke at det er der de bor.
   Det er selvfølgelig her hjemme de bor. Det vet både jeg, Trude og barna også.
   Trude har imidlertid flyttet hjemmefra.
   Det har selvfølgelig derimot ikke barna.
   Og de befinner seg der både imot min vilje og imot sin egen vilje.
   Frihetsberøvet, mishandlet og holdt som fanger.

   Og Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon gjør alt hva hun kan for ikke å finne ut av at det er slik det forholder seg?
   Og hva med Politiet?
   Og hva med Thor Arne Reitan i påtalemyndigheten?

---

*****

--28-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 28. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---