-- Denne side / ref.:  20080602-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info  - 
og ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, barne-mishandling, frihets-berøvelse, falsk foreldrestand, trygdemisbruk, etc. ( ekstern ).
Samt a
nmeldelses-nummer 10188142  - og 10188027. ( ekstern - ekstern ).

Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt, påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
Og:
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesmannen eller Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.
Og til Haugaland Tingrett.
Og til NAV Grue arbeid/trygd – kontorinformasjon.

Og  til Familievernkontoret i Haugesund.

-- Dagboks-notater, mandag 02. juni 2008, Vinbergt, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen i natt høyere enn i går natt. Og 31 pluss-grader Celsius på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFON PAPPA: 53 76 76 87 -


---

   Det er en side av løgnaktigheten som jeg ikke tidligere tilstrekkelig har forstått farligheten av, og det er påstander - eller altså falske vitnemål.
   Falske vitnemål og påstander er farligere dess flere som ønsker at de skal være sanne eller som gir sin tilslutning til de!
   Og er også farligere desto dårligere retts-sikkerheten og retts-vernet er for offeret!

   Som for eksempel i denne vår pågående sak nu.
   En overdådighet av enkle og sikre og solide beviser viser hva som egentlig har skjedd - og hva som skjer. Altså med hensyn til hva Trude har gjort og gjør. Likevel blir de tilsynelatende - hittil - fullstendig forbisett? Og hverken hun eller barna har ifra representanter ifra myndighetene enda vært avhørt eller spurt om noe som helst!
   Og barna blir holdt som fanger - og blir ikke spurt om noe som helst! Og får ikke sagt noe som helst!
   Osv., osv.!

   Men vage påstander og antydninger - varierende efter forgodtbefinnende - ifra en løgnaktig og lite troverdig Trude sin side - som det altså er lett og enkelt å finne ut at er usanne, blir tilsynelatende ifra flere hold umiddelbart slukt rått som skulle de overgå både beviser og fakta!

   Og Iren K. Hebnes godter seg og applauderer jo mere tilslutning hun får til sine påstander og falske vitnemål!
   Som dermed vinner seg i styrke i kraft av mere hysteri og løgnaktighet. Hysteri og løgnaktighet som påstår at både troverdighet, beviser og fakta betyr ingenting som helst!

---

   Idun og Gudmund - og flere - burde også spørre seg selv og andre om hvorfor Trude enda ikke har innregistrert til Folkeregisteret det barnet hun fødte hjemme hos Aud Signy Jakobsen i Grue kommune omtrent i midten av april 2008.
   Jeg sjekket med Folkeregisteret senest i dag. Folkeregisteret gav også beskjed om at det er Trude forpliktet til senest innen en måned efter fødselen.

   Jeg anser at jeg vet forklaringen til hvorfor Trude enda ikke har gjort det. Trude har kanskje en annen forklaring?

---

   Et tanke-eksperiment:
   Anta at Iren K. Hebnes (og nu Trude) sine påstander og anklager er riktige og stemmer.
   Bare anta det, som et tanke-eksperiment.
   Hva blir det i så fall som ikke stemmer?
   I det heletatt da med hensyn til vår familie?
   Altså - med andre ord:
   Er det i det heletatt mulig at Iren K. Hebnes (og Trude) sin fremstilling av saken og av vår familie er sannferdig eller i nærhet av sannhet?
   Noe å betenke!

---

   Mormor telefonerte og snakket en stund med meg ved 15-tiden i dag.

---

   Den kopi av meklings-attest som Trudes advokat påberoper seg som Bevis nr. 4 - og som grunnlag for å kunne fremsette Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning overfor Haugaland Tingrett ( ekstern ), er ikke en meklings-attest som er utstedt til Trude, som ingen meklings-attest fikk (eller vel får?). Men er en kopi av den meklings-attest som ble utstedt til meg! (Hvor noe av innholdet er fjernet!)
   Er usselt falsum med andre ord - og ussel og falsk bevis-føring. Og et forsøk på å føre Haugaland Tingrett bak lyset!
   Og kanskje også Trygdeetaten?
   Trude har ganske enkelt ingen ekte og gyldig meklings-attest.

   Og de øvrige Bevisene Trudes advokat 26.05. 2008 både i Begjæringen om midlertidig avgjørels og stevning til Haugaland Tingrett ( ekstern ) og i Prosesskriftet nu ( ekstern ) er overhodet ikke noen slags bevis i det heletatt! Og ligner ikke på bevis engang! Og også iøvrig inneholder både Begjæringen og Prosesskriftet flere løgner samt forvridninger - og er i sin helhet preget av forhastede slutninger og mangel på respekt for lov og rett - og fullstendig mangel på vurderingsevne, redelighet og dømmekraft!
   Det oser overveldende løgnaktighet og frekkhet ifra det hele!

   En ting skal dog Prosesskriftet roses for: At "kommunen provoseres til å opplyse hvorvidt det foreligger fosterhjem for barna." Og at: "Det må videre opplyses hvor fosterhjemmene ligger, og hvordan man har tenkt å plassere barna. / Det provoseres også opplyst hvilke barn som skal plasseres sammen."
   Det bør også spørres tilsvarende om barnehjem / institusjoner - tilføyer jeg her nu.
   Faktum kan jo være at Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon allerede har påbegynt arbeidet med også alle de slags ugjerningene! Og det skal iallfall ikke forundre meg!

---

    Hele denne saken blir så absolutt litt av en profil i årene fremover og for eftertiden og fremtiden å slite med for menneskene i Vindafjord kommune. Og for Trude, Aud Signy, Balder og mange flere!
   Så mye er iallfall sikkert. Vindafjord kommune - stedet hvor skamvett, lov og rett og menneskelighet var bortimot absolutt fullstendig fraværende?

---

   En skal være et særlig meget ondt, egoistisk, svikefullt og løgnaktig menneske for å gjøre det som Trude har gjort og gjør overfor barna og familien.
   Og ikke har hun noe som helst å tilby barna heller. Tvert om.
   Ingenting som helst å tilby de, annet enn sin egen fanskap. Og alt hva hun mere og mere tar ifra de.
   Og hun tar grundig ifra de både deres fortid, nutid og fremtid.
   Deres røtter, hverdag og alt.
   Ikke de mest basiske fysiske og materielle ting å gi de engang har hun, annet enn hva hun eventuelt får ifra Aud Signy og det offentlige hjelpe-apperatet.
   Hvilket hun nu på det mest ynkelige, løgnaktige og frekke vis trygler og ber om.
   Absolutt ingenting som helst har hun å gi de, annet enn sin egen ondskap, falskhet og løgnaktighet.
   Og det er den omsorg hun sammen med Aud Signy nu strever med å forsøke å gi de.
   Absolutt imot deres fars ønske og vilje, og helt imot barnas egne ønsker.
   Og helt imot slekt og venners ønske og vilje.
   Og på det mest grove kriminelle vis.

---

   De tok telefonen der ved 22-tiden i kveld, og sa hallo, men lyttet bare og sa ingenting mere. Jeg lyttet mest jeg også, avventende, før det ble lagt på i den andre enden. Det hjelper ikke overfor Trude samme hva jeg sier. Jeg tviler på at det var Trude der i den andre enden.
   Jeg forsøker en gang til nu efterpå. Jeg gjorde det først klokken 23.30 og Aud Signy tok telefonen og jeg ba henne om å hente Frøydis til telefonen og sa jeg har noe viktig å snakke med henne om. Aud Signy truet med å telefonere til Politiet i Haugesund i morgen, og jeg sa fint det og spurte om hun kanskje har noen mord-trusler også.
   Hun har kanskje nu efter hvert glemt at hun holder mine barn fanget der hjemme hos seg? Tror kanskje de er en del av banden hennes? For alt jeg eller noen vet så holder hun også Trude fanget? Man skulle kunne tro også det. Det er mange som spekulerer. Og mange som er mildt sagt alvorlig forskrekket. I to måneder nu.
   Jeg tar selv kontakt med Politiet i Haugesund en av dagene med det første nu, som jeg forleden gjorde oppmerksom på, og derigjennom påtalemyndigheten i anledning av hennes - og Trudes - mange alvorlige forbrytelser imot både Straffeloven og Lov om barn og foreldre / Barneloven. Og det er ikke småtterier!
   Frøydis, 13 år, også har viktige ting hun skal ha snakket med Politiet om. Hvilket Aud Signy også er oppmerksom på, men forsøker å skjule.

---

*****

--03-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 03. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---