Denne side / ref.:  20080604-fra-RLHansen-til-Fylkesmannen.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

 --- --- --- Svar pr. e-post ifra Rune L. Hansen, 04.06. 2008 kl. 02.54:
Til:
Fylkesmannen i Rogaland,
Ravneng Wenche <wenche.ravneng@fmro.no>
Re: Henvendelse til Fylkesmannen
---
   Jeg hilser tilbake og takker for respons!
   Det dreier seg om en sak som Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, har fremmet i form av en Begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland om å få til-intetgjøre en familie med mange barn, hvor jeg er far til barna, og saken skal til behandling i Fylkesnemnda 16. juni 2008.
   Hennes Begjæring er et meget så grovt makt-misbruk og en forskrekkelig forbrytelse, som jeg har politi-anmeldt henne to ganger for. Hun har trakassert, truet og terrorisert meg og min familie i mere enn to år nu - og har ødelagt forskrekkelig meget for oss. For å si det mildt.
   Jeg har ifra begynnelsen og hele veien fortløpende brukt veldig mye tid og krefter på å informere og å orientere flest mulig av alle andre om hva som underveis til enhver tid foregår i saken. Og på å arkivere og å presentere hva som hele veien skjer, hvor alt er samlet nokså komplett og åpent tilgjengelig for alle og enhver på mitt nettsted hunwww.net på Internettet. Både med hensyn til brever og skrifter og dagboks-notater, og en stor mengde lyd-opptak i sakens sammenheng som jeg også arbeider for mere og mere å fremlegge der. Og så forskjellig annet.
   I alt dette ressurskrevende arbeidet med saken er det begrenset hvor meget og hvordan jeg også får orientert Fylkesmannen og Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland. Og andre der hos Fylkesmannen. Men jeg forsøker dog som best jeg kan.
   Det dreier seg om en sak hvor vi uskyldig har blitt trakassert, truet, torturert og terrorisert i lang tid, og hvor min familie ytterligere trues med et justismord hvor vi idømmes lovens absolutt strengeste straff, og til-intetgjørelse.
   Og hvor blandt annet - på grunn av alt dette og tilskyndelser ifra Iren K. Hebnes - min kone i tillegg kidnappet våre barn for to måneder siden - og siden har holdt de som fanger.
   Med beste hilsen i håp om forsøk på forståelse ifra
   Rune L. Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.

---

Ravneng Wenche skrev:

Hei!

 Fylkesmannen har mottatt 2 mailer fra deg. Vi kan ikke se at Fylkesmannen står som mottaker og lurer derfor på om vi er rett adressat.

 Hvis vi er rett mottaker hadde det vært fint om du kunne presisere hva slags type sak dette er. Er det en barnevernsak?

 
Med hilsen

Fylkesmannen i Rogaland

 Wenche Ravneng

dokumentsenter

 

--- --- ---