-- Denne side / ref.:  20080604-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

Ifra Rune L. Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.Videre Info  - 
og ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, barne-mishandling, frihets-berøvelse, falsk foreldrestand, trygdemisbruk, etc. ( ekstern ).
Samt a
nmeldelses-nummer 10188142  - og 10188027. ( ekstern - ekstern ).

Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt, påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
Og:
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesmannen eller Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.
Og til Haugaland Tingrett.


-- Dagboks-notater, onsdag 04. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 15 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 33 på det varmeste her ute i dag.
   To pinnsvin har hatt tilhold her ute i de siste par uker.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Den Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland Tingrett datert 26.05. 2008 ( ekstern ) som Trude har innlevert er både kriminell og utrolig grovt og frekt løgnaktig, og også utrolig komisk sånn sett!
   Men det er jo alvorlige saker.
   Dette blir interessant! På så mange vis.

---

   Interessant og tankevekkende oppslag også i dag på Samfunnsmagasinet på Internettet.
   Om Bekymrings-meldinger til Barnevern-tjenesten. "Fra mygg til dinosaur". ( intern - intern ekstern ).
   På denne linken: http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Sommer-08/02.06.2008.Fra_mygg_til_dinosaur.htm
   Oppslaget begynner slik:

   Fra mygg til dinosaur

   Det må innføres totalforbud mot anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet. De som kommer med slike meldinger, må pålegges nøyaktig samme rettslige ansvar som de som innleverer en politianmeldelse.

   Oslo. Publisert 2.6.2008.

   Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

   De fleste kjenner til ordtaket, ”å gjøre en flue til en elefant”. I forbindelse med flere års mediebelysning også fra sfm.no sin side, også gjeldende grove overgrep foretatt av barnevernet, kan man i mange slike saker i stedet bruke et nytt ordtak; ”fra mygg til dinosaur”. Det er ofte slike fakta som går igjen i mange saker. Det må derfor innføres totalforbud mot anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet.

   De som kommer med anonyme ”bekymringsmeldinger”, må pålegges nøyaktig det samme strafferettslige ansvar som de som innleverer en politianmeldelse. Fakta tilsier at det er blitt altfor lett å rette anklager å angi mennesker som man kanskje av en eller annen grunn, heller ikke liker trynet på. Dette er forhold som jeg har påpekt gjentatte ganger er totalt uakseptable. Den slags avskyelig virksomhet skulle en tro hørte en grusom og forgangen tid til.

   Utsettes for umenneskelig terror

   Når en tjenestemann eller tjenestekvinne på statens eller kommunens lønningsliste, og tross bedre vitende, setter seg til å lage ”rapporter”, viss innhold ofte kan ligge milevis fra fakta, så må straffelovens § 120 tas i bruk mot enhver som står bak slike når disse påklages og kan bevises være falske og usanne. Våre domstoler har også tatt altfor lett på ansatte i det offentlige som har stått bak ”rapporter” med regelrett falskt, usant og oppdiktet innhold.


***
---

   Straffelovens paragraf 120 går slik:

   § 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
 
---

   Jeg ble i dag tidlig ferdig med videreføringen av Politi-anmeldelsen imot Trude, og Aud Signy, etc. ( ekstern ).
   En advokat fikk gjennomgå den før den ble avsendt i dag - både pr. e-post og i vanlig brev.
   Fikk videre blandt annet også gjort brev til Fylkesskattekontoret ( ekstern ) som også ble avsendt i dag. Angående barnet som ble født i april bak barrikadene hjemme hos Aud Signy, etc.
   Ting tar tid. Guds kvern maler langsomt - noen ganger.
   Jeg telefonerte efter ungene både i går og i dag også, selvfølgelig. Fortsatt bare barne-mishandling og skamløse kriminelle aktiviteter i så måte der i den andre enden.
   Iøvrig veldig travelt og veldig mye å forholde seg til i disse dager.
   Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten er det bortimot omtrent umulig å komme i kontakt med, som vanlig. Hverken for foreldre-informajon eller noe som helst annet. Får nærsagt alltid beskjed om at hun sitter i møte, både denne dag og den neste, osv.
   Tilsvar til Trudes komiske, uhyre grovt løgnaktige og dumdristige Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland Tingrett ( ekstern ) - som hun endog forsøker å føre bak lyset med en ugyldig meklings-attest, osv. - vil og må også bli innlevert nu i disse dager.
   Desperasjonen, hysteriet og løgnaktigheten står tydelig nok på et utrolig topp-nivå hos Trude og Aud Signy nu!

---

   Jeg telefonerte og snakket med sekretær for saken i Fylkesnemnda i dag. Hun mente at det er Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon som dekker reisutgifter etc. for vitnene i saken.
   Og jeg vet enda ikke om dette med vitnene er avklart eller hvordan det blir! Og det er meget så vanskelig å få vite noe.

   Både min advokat, og Trude og Gudmund sine har underveis ifra begynnelsen efterspurt de saks-dokumentene som mangler i Hekseboken 2008 ( ekstern )
- og som er vesentlige i saken - ifra Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og deres advokat Bjørn O. Vikse, - men har enda hverken fått konkret svar eller de efterspurte saksdokumenter!

   Og det dreier seg fortsatt altså om mange barn og en familie som står i fare for å idømmes lovens strengeste straff, og til-intetgjørelse.
   Og det endog i et uhyre uhyre grovt og lett gjennomskuelig justis-mord.
   
---

*****

--05-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 05. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---