-- Denne side / ref.:  20080604-til-Fylkesskattekontoret-ifra-rlh.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )Til:
Fylkesskattekontoret,
tlf. 815 81 734,
e-post:  skattvest@skatteetaten.no

Fra:
Rune L. Hansen,
født 06.12. 1955,
tlf. 53 76 76 87,
e-post:  hunwww@online.no

   Dato: onsdag 04. juni 2008, Vikebygd, Vindafjord kommune.

   Min fraseparerte kone Trude Monika Hansen født 09.08. 1968 nu bosatt i Finnskogen i Grue kommune fødte ca. 15. april 2008 et barn der hvor hun nu bor i Grue kommune, hjemme hos Aud Signy Jakobsen, Storbergsvegen, 2256 Grue Finnskog. Vissnok uten at lege eller jordmor var til stede.

   Hun påstår overfor andre at jeg er far til barnet, hvilket jeg er ganske sikker på at jeg ikke er. Hun har enda ikke pr. i dag innregistrert fødselen og barnet til Folkeregisteret. Dette er i strid med Lov om barn og foreldre / Barneloven paragraf 1.

   Jeg ønsker å få fastslått hvem som er far til barnet. Hvilket også haster på grunn av forskjellige omstendigheter.
   Jeg ønsker også å få vite hvilke eventuelle konsekvenser det at barnet enda ikke er innregistrert hos Folkeregisteret i henhold til Lov om barn og foreldre / Barneloven har og kan ha. Også i forhold til myndighetene.

   Kan dere vennligst hjelpe meg med svar og orinteringer vedrørende dette?

   Til orientering kan nevnes at hun også er politi-anmeldt, i begynnelsen av april 2008, for kidnapping av barn, grov barne-mishandling, frihetsberøvelse, falsk familiestand, etc.
Politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - som er til behandling hos påtalemyndighetene. Også vedkommende hun enda bor hjemme hos, Aud Signy Jakobsen.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


---