-- Denne side: 20080625-fra-Familievernkontoret-Haugesund-til-RLHansen.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

KOPI / AVSKRIFT - RLH, 26.06. 2008: Dette brevet ankom rlh i dag i en konvolutt post-stemplet 25.06. 2008.
Fra:
Familievernkontoret i Haugesund, Tilknyttet Kirkens Familievern,
Strandgt. 97 / Haraldsgt. 98,
5528 Haugesund.
Postboks 388,
5501 Haugesund.

Til:
Rune Hansen
Trude Hansen


Innkalling til ny meklingstime

Familievernkontoret i Haugesund har mottatt anmodning fra advokat Trond Hjelde på vegne av Trude Hansen om å innkalle til ny mekling i forbindelse med begjæring om separasjon.

Det første meklingsmøtet blei avholdt den 19. mai 2008. Da møtte kun Rune Hansen opp. I henhold til forskriftene til mekling etter barneloven har den som ikke møtte til avtale, anledning til å begjære nytt meklingsmøte. Mekling er da ikke obligatorisk for den som møtte ved første gangs innkalling. Det er således frivillig om Rune Hansen vil møte til ny timeavtale. På frammøte vil Trude Hansen da få meklingsattest.

Dere innkalles med dette til nytt meklingsmøte den 11. august 2008 kl. 10.00. Som nevnt er det frivillig for Rune Hansen å møte opp.

På grunn av sakens kompleksitet vil det være to meklere i saken. Undertegnede er fortsatt saksansvarlig.


 
Med hilsen

Karin Naley
(+ underskrift)
Fungerende daglig leder/mekler


Kopi: advokat Trond Hjelde 


---


Familievernkontoret i Haugesund, Tilknyttet Kirkens Familievern,
Strandgt. 97 / Haraldsgt. 98,
5528 Haugesund.
Postboks 388,
5501 Haugesund.
E-postadresse:  Familievernkontoret.haugesund@bufetat.no  
Tlf. 52 70 08 20.
Telefax: 52 70 08 29.
Bankgiro:  3240.05.07235.

---
---