-- Denne side / ref.:  20080703-10-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, fangehold, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.


-- Dagboks-notater, torsdag 03. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 14 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 34 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Frisk og mild vind. Blåbær har modnet i skråningene her, og hønsene og kyllinger koser seg godt i så måte.

---

   Æren for å ha lært de tre eldste barna våre å være falske og løgnaktige den har iallfall Trude.

---

   Skulle iøvrig tro at både jeg og Trude har mye å lære de fleste andre om det å være foreldre.
   Og om det å ha barn.

---

   Jeg og Trude forsøkte efter det påtrengende møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon våren 2006 å sortere hva de egentlig har noe med eller ikke. Det ble ikke lett. Iren K. Hebnes syntes som å ville ha noe å gjøre med alt i våre liv, og å trakassere alt. Vi undret og vi spurte, men fikk ikke svar på noe som helst.
   Svar eller spørsmål har hun ikke, men påstander har hun.
   Og klok, vis, vennlig eller lærd er hun ikke. Men fiksert på dumme og virkelighetsfjerne påstander er hun.
   Hvorfor har hun respekt ifra noen som helst?
   Og hvorfor blir hun tatt på alvor av noen som helst?
   Hvor er hennes ære og fortjeneste?
   Hva slags dommer er det hun er?
   Og hva slags bøddel er det hun er?

---

   Mye telefonering. Mye å forholde seg til.
   Jeg trenger også en ny advokat, blandt annet i forbindelse med at Helene Cameron skal ha ferie.
   Hvor finner jeg en ærlig, forhåpentligvis kristen og ikke korrupt advokat?

---

   Den overdådige frekkhet i løgnaktighet og ondskap som Iren K. Hebnes, og nu også Fylkesnemnda, står for tror jeg de færreste klarer å forestille seg dimensjonene av.
   Mangt og meget interessant er det med det også. Som for eksempel når Trude prøver å late som at hun ikke vet at Iren K. Hebnes vet hvor kriminell hun er. Det er nesten så det nær sagt er komisk. Var det bare ikke så ufattelig stor ondskap og egoisme i det! 
Men Trude er meget så presset også.
   De løgnaktige og onde har et utrolig så forunderlig sinn!

---

   Den søndagen jeg kjørte til fremføringen i og for Fylkesnemnda, altså for to ukers tid siden, svermet to bi-kuber her idet jeg kjørte.
   Biene har jeg i det heletatt ikke gitt noe stell i år. 

---

   Vil Trude mere for eksempel sabotere kontakt og samvær med barna?
   Det vedvarte i tre måneder, men ser ut til å kunne løsne nu. Hun skjønner bedre at det er lover å forholde seg til med hensyn til slikt noe. Og sier iallfall at hun nu vil forholde seg til lov og rett.
   Med hensyn til kidnappingen og fangeholdet og det der så har hun kanskje handlet endel i god tro også. Iallfall med hensyn til hva som så tydlig og gjentatt har vært forventet og oppmuntret til ifra Iren K. Hebnes!
   Og ifra visse andre også!
   Lover og paragrafer og slikt noe har iallfall Trude nokså lite greie på.
   Og hva med Iren K. Hebnes?

---

   Telefonen her har oppført seg nokså rart i dag og i det siste, særlig med internett-tilkoblingen.
   Og noen ganger hører jeg, televerkets stemme: "Telefonen er dessvere midlertidig uten forbindelse, vennligst prøv igjen senere." Underlig.

---

*****

--04-- 

-- Dagboks-notater, fredag 04. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 13, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 35 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

--- --- ---

   Eureka!

---

   Jeg fant i går kveld et 
udatert papir, antagligvis ifra 2006, hvor Trude med kulepenn skrevet følgende, som viser hvordan hun strever med å forstå et problem som oppstod for henne i forbindelse med Balder i 2006:

   Han pappa Rune han vil heller silles enn att Balder og Idun skal få komme på besøk.
   Han vil heller ta i fra dere barn, sin far enn å ta i fra Idun og Balder muligheten til å angre. Fordi han er så glad i Idun og Balder.

   Fordi han er så glad i Idun å Balder vil han ikke la dem få komme på besøk. For da vil han fra ta dem muligheten til å angre.
   Og derfor synes og vil han heller silles fra mamma Trude. Og ta i fra de andre barna sine foreldre enn å ta i fra Idun og Balder mulighet for anger.
Fordi han elsker Idun og Balder så høyt.

   
Og ellers så vil han ikke la Balder og Idun få komme hit. For det vil skade de andre barna og splitte familien. Han vil heller silles, og la familien gå i oppløsning enn å la dem få se oss. Får ikke å ta i fra dem muligheten til å angre.

--- --- ---

---

   Hva betyr vel slikt noe for Trude?
   Anger, forsoning, tilgivelse, besinnelse, beskikkelse, etc.?
   Og bevissthet, saklighet, sannhet, verdier og prioriteringer, etc.?
   Efter forgodtbefinnende og likegyldighet?
   I luner?
   I sekunders varighet? I noen dager? I perioder?
   I hysteri? I stemningskaos?
   I svik? I usselhet?

   Er vi bitre fiender?
   Seirer en fiende alltid?
   Eller noensinne?

---

   Noen ba henne om å bytte ut sin ektefelle og barnas far med Balder, og det gjorde hun.
   For ungdom, dårskap, uansvarlighet, forfengelighet og grådighet.
   Iren K. Hebnes ba henne om å bytte ut sin ektefelle og barnas far med det samme og for penger, og det gjorde hun.

   Nokså nølende og usikker, men hun gjorde det.
   Og ville endatil ha æren og fortjenesten for alt. For alt som hun ikke hadde æren og fortjenesten for.

---

   Jeg skal forsøke å innskrenke mine Dagboks-notater nu en stund fremover.
   Det blir dog en travel tid. Med mange hensyn å ivareta.

---

*****

--05-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 05. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 12, 5 pluss-grader Celsius her ute på det laveste i natt. Og 33 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   En far og en mor er avhengig av å være i nærhet med barna sine, for å vite at barna har det godt og vel.
   Og barna er avhengige av å være i nærhet med foreldrene sine for å kunne ha det godt og vel.
   Og foreldrene er avhengig av å være i nærhet med hverandre og med barna for å vite at alle skal kunne ha det godt og vel.
   Og hvem har vel tenkt å svikte de? Bare Trude?
   Og hennes nye mann og ektefelle, Iren K. Hebnes?
   Tankevekkende.

   En Trude som selger barnas far til Iren K. Hebnes, for penger.
   Til Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Eller som tvinges til det?
   Tvinges eller ikke tvinges?
   Trude benytter seg av sjangsen nu, gir hun overfor meg uttrykk for.
   For pengene, sin grådighet og egoisme.

   Hun gav da også lett og fort opp ekteskapet og familien.
   Og familiens vesen, trygghet og kjerne.
   For å omskolere det hele til og for Iren K. Hebnes.
   Tankevekkende.

   Hun er slem efter forgodtbefinnende, og dumsnill, uansvarlig og ustabil, og lar seg fort og lett rive med.
   Og da gjør hun fort og lett som de slemme vil!
   Og blir selv slem også!

---

   Bading, lek og moro, i og ved vannet. Hjemme-glede, trygghet, trivsel og opplevelser i hagen. Og arbeid og moro både ute og inne. Alt det kjente og kjære, smykket av sommertiden.

   Trude tenker at nu har hun dog vunnet frem med kidnappingen og fangeholdet, i og med Fylkesnemndas vedtak om avgjørelse. Fylkesnemnda "hvitvasket" løgnene ifra Iren K. Hebnes.
   Og det var meg, Rune L. Hansen, barnas far, Iren K. Hebnes ville ta. Primært.
   Primært og så grundig som mulig.
   Og det gjorde hun så langt, inntil Fylkesnemnda, ved hjelp av noen få mennesker sine falske påstander.
   Falske påstander som er lette å avsløre.
   Og ved hjelp av et mylder av falske påstander og forvridninger ifra Iren K. Hebnes selv.
   Verre var det ikke. Så langt.

   Vil det være likså lett for Iren K. Hebnes, med Trude på slep, også i Tingretten?
   Eller er Tingretten interessert i fakta og sannheten?

   Fakta og sannheten fortalte alle vitnene og forklaringene om i Fylkesnemnda, bortsett fra Iren K. Hebnes.
   På alle måter kjekke, flotte, friske, flinke, talentfulle, sosiale, hjelpsomme, høflige og glade barn.
   Og en snill, flink og omsorgsfull far.
   Og en noe ustabil og løgnaktig mor, som barna og ektefellen dog er glad i.

   Likevel valgte Fylkesnemnda å ta Iren K. Hebnes og hennes allerede en smule "hvitvaskede" løgner på alvor!
   Hvorfor er interessant nok.
   Og absolutt tankevekkende.

   Hvordan kan slikt noe egentlig skje?

   Og nu efter vedtaket med avgjørelse i Fylkesnemnda tenkte og sa Trude at hun ønsker å følge lov og rett.
   Endelig det kanskje, sa jeg.
   Hun forstod og sa endog at å ha holdt barna fanget i tre måneder, borte vekke ifra sin far, ikke var bra og er lovstridig.
   Men hun legger det meste av skylden for det på Aud Signy og hennes familie.
   Nu vil hun endog at barna skal ha samvær og kontakt med sin far.
   Selv om hun selv ikke mere vil ha ekteskap med barnas far, og regner med at Iren K. Hebnes vil betale og belønne henne for den handelen. Og at betalingen og belønningen vil kunne gi henne et nytt liv, som alene-mor med Morstrygd og tilbehør.
   Iren K. Hebnes har jo rett og slett påbudt skilsmisse, og Trude som alene-mor. Alternativt ingen hverken far eller mor!
   Hvilket også var hva Iren K. Hebnes forlangte overfor Fylkesnemnda. Og som Fylkesnemnda tross alle vitner, fakta og forklaringer tok til efterretning!

   Nu tenkte og sa Trude som sagt at hun ønsker å følge lov og rett.
   Sikker på seieren.
   Og barna hungrer efter sitt hjemsted og sin far. Og far hungrer efter barnas ve og vel.
   Og Trude føler at hun endog ikke mere kan eller våger å lovstridig isolere barna.
   Hvem vil vel kunne akseptere slikt noe?
   Endog mordere og mange slags verstinger får i alminnelighet ha kontakt og samvær med sine barn.
   Og jeg er jo hverken morder eller versting. Så tvert om.

   Vi ble over telefon enige om at jeg utpå dagen i går, fredag, kom og hentet barna, hvis de selv ønsket det, for å kjøre hjem med de. For samvær og kontakt med sitt hjemsted, efter tre måneder med fangehold.
   De to minste av barna er jo endog født her hjemme. Og elsker både sitt hjemsted og sin far. Som alle de seks barna jo gjør. 
   Jeg hentet de og vi kjørte glade og fornøyde hjem.
   Endelig hjemme igjen!
   Som barna selv har ønsket det i tre måneder nu!

   Endelig hjemme igjen!
   Og barna og jeg meget så glade og fornøyde.
   Alle sammen!
   Trygge, glade og fornøyde. Jublende glade!
   Alt som det skal være og alt som det bruker å være.
   Bortsett fra at mamma enda holder på med sine greier, og har flyttet hjemmenfra.
   Vi vet ikke hva det vil ende opp med. Men håper på det beste.

   Nu vil ikke barna tilbake til sin mor og Åse igjen.
   Og heller ikke til Aud Signy eller andre.
   De vil være hjemme og hos sin far.
   Og de vil ikke kidnappes mere!
   Og de vil ikke holdes som fanger mere!
   De vil være frie, og de vil være hjemme og de vil være hos sin far. Og de vil ha kontakt også med sin mor.
   Men de vil ikke kidnappes mere! Hverken av sin mor eller av "barnevern-tjenesten" eller av noen som helst andre.
   De vet hva de har, og er meget så glade i hva de har.
   Og her hjemme nu vil de være!
   Og det er de fast bestemt på.
   Og er det noen som ønsker å snakke med de, uten å representere noen fare for de, så er de hjertelig velkomne til det.
   Og å spørre om alt og hva som helst også.
   De har tillit til at pappa passer på, og verner om de.
   Vi vil alle sammen at alt skal være bra igjen.

   Og løgner og lureri vil vi ikke ha mere av!
   Hverken fra Iren K. Hebnes eller ifra Trude eller Åse eller noen som helst!

   La oss få være i fred.
   Og hvis noen ønsker å hjelpe oss, så spør først!

---

   Det har vært en flott og fin dag, og det blir så godt å sove nu.
   Endelig hjemme igjen!

---

*****

--06-- 

-- Dagboks-notater, søndag 06. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen her ute i natt på det laveste nokså høy ... Det er varmt og godt.
   Sol og finvær.

---

   En meget så god sommerdag å våkne opp til!
   Vi veltilfredse og glade alle sammen.

---

   Trude, Balder og Gudmund vil ikke være glad når de skjønner hva barna og jeg insisterer på!
   Og ikke Iren K. Hebnes i den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon heller!
   Men hennes løgner og ondskap kan forhåpentligvis Tingretten ta seg av, og forhåpentligvis Påtalemyndighetene også.
   Og det snarest mulig!

   Trude og Balder med Gudmund, Åse, Per Schnabel og Ødegård er troende til å komme hjem her og forsøke å ta med seg barna med vold, tvang og makt. Antagligvis til innbrudd også om så skal være. Og så absolutt til ny slags kidnapping.
   Selvtekt, lovstridigheter og hysteri har hele veien vært Trude sin metode, og har hun på så forskjellig vis fått med seg andre på!
   Hva nu?

   Det er fortsatt her hjemme barna bor.
   Selv om Trude og visse andre om og om igjen har forsøkt å fortelle de noe annet.
   Og selv om Trude nu efter avtalen og "ekteskapet" med Iren K. Hebnes innbilder seg noe annet - efter vedtaket om avgjørelse i Fylkesnemnda.
   Det er fortsatt lov og rett som skal gjelde.
   Og det er fortsatt Barnelovens (Lov om barn og foreldre) paragraf 36 som er gjeldende.
   Og den går fortsatt slik: 

   § 36. Kvar barnet skal bu fast
       Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge.
       Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.


Endra med lover 13 juni 1997 nr. 39 (i kraft 1 jan 1998), 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002, etter res. 14 des 2001 nr. 1416), 30 aug 2002 nr. 67 (i kraft 1 jan 2003, etter res. 30 aug 2002 nr. 938), 20 juni 2003 nr. 40, endra paragrafnummeret frå § 35 a (i kraft 1 april 2004, etter res. 20 juni 2003 nr. 728).

---

   Og barna vil ganske enkelt ikke til mamma eller til Åse igjen.

   Jeg har fortalt de at det var løgn det som Trude om og om igjen har fortalt de hos Aud Signy: - at det var  løgn og lureri at "barnevern-tjenesten" kommer og tar de hvis de ville til pappa og hjem igjen!
   Og ungene har fortalt meg om en del av de løgnene og det lureriet og måtene de ble forsøkt lurt og hjernevasket med der hos Aud Signy. Og litt om hvordan det ifra Trude og andre ble snakket stygt og løgnaktig om meg.
   Og blandt annet også om hvordan de var syke der. Stauda mest, meget alvorlig syk i en ukes tid.

---

   Vi har ikke snakket mye om disse tingene, jeg og ungene. Vi har for det meste holdt på med andre ting. Men sånn er det bare.
   I dag foreslo jeg for ungene at vi kjører oss en tur, et eller annet sted og bare tar det med ro og stopper hvor vi finner det for godt. Og fortalte at jeg har snakket med andre om det. Hvilket de selv også tildels og tilfeldigvis har hørt på.
   Blir borte litt i tilfelle av hvis Trude, Balder, Gudmund og Åse og de prøver seg på mere selvtekt og kidnapping.
   Trygve Einar passer huset i mens, og gjør arbeider der.

---

   Så i dag kjører vi oss en tur, og nyter fred og ro og sommeren og dens frukter.
   Vi har det ikke travelt nu.

---

   Alle vet hvor barna bor, de selv også, selv om deres mor har forsøkt å fortelle de noe annet i tre måneder, og selv om hun har vært hos Posten og meldt fra om varig adresse-endring. Det samme forsøkte hun å gjøre hos Folkeregisteret også, hvor hun selvfølgelig ble avvist.
   Frekk i sin kriminelle adferd har hun hele veien vært!
   Det er ikke det at det er slik hun tror det skal være. Men det later hun jo som.

---

*****

--07-- 

-- Dagboks-notater, mandag 07. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen lavere i dag, og noe regn også.
   
---

   Vi kom hjem imot kvelden i dag. Trygve var i full sving med rydding og vasking da vi kom hjem.
   Vi har vært en tur langsmed Sørfjorden og Hardangerfjorden, hvor vi kjøpte og spiste mye nyplukket søtkirsebær, eller altså moreller som de der kaller det.
   Vi var blandt annet også innom et treskjærer-verksted i Odda.
   Og vi var helt til Voss en tur, hvor vi overnattet hjemme hos Ivar B. Løne. Hans datter Åse og hans datterdatter hjalp oss med nøkkel til huset og viste oss til rette, for Ivar var selv i Telemark.
   Trude hadde telefonert efter oss både hos Trygve og Åse og flere steder. Jeg snakket så vidt med Veronika, svigerdatter til Åse, i telefonen.
   Både søtkirsebær og surkirsebær modner her hjemme også, og søtmispler og blåbær og enda litt jordbær.
   Vi sovnet godt utpå kvelden.

---

*****

--08-- 


-- Dagboks-notater, tirsdag 08. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen omtrent 14 pluss-grader her ute i natt. Og 23 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   Har jeg eller har jeg ikke hatt den daglige omsorgen for våre barn i alle år? 
   Og har denne omsorgen vært god eller dårlig?
   Spørsmålet kan både jeg og Trude stille oss. Og svaret er ja og meget så god omsorg for barna, for både meg og Trude sitt vedkommende. Til tross for svakheter og visse angrep ifra andre, og til tross for og på grunn av at vi har levd et på mange måter frodig og rikt liv - på vårt ønskede vis.
   Jeg har lært meg å leve med Trudes svakheter og hun med mine.
   Og våre barn og vår familie skryter alle og enhver av. Unntatt Iren K. Hebnes.
   Friske, flinke, kjekke, omgjengelige, høflige, kunnskapsrike, talentfulle, glade barn. Endog alltid friske, og stort sett null hull hos tannlegen.
   Og familien lever på alle måter godt og vel, inntil Iren K. Hebnes påbegynner sine angrep på familien.
   Angrep med trakassering, trusler og terror, og løgner og påstander.
   Påstander er ikke det samme som fakta, om enn påstandene kommer ifra Iren K. Hebnes. Som kun har villet oss vondt hele veien.

   Påstander om patriakalske forhold i familien, og om fysisk og psykisk vold, om mangel på sosial kontakt med andre, om fiendskap til verden og myndigheter, om mangel på empati, mangel på anstendighet, osv.
   Til tross for at fakta, vitner, beviser og forklaringer sier det motsatte, så står likevel Iren K. Hebnes sine påstander der og vil til-intetgjøre vår familie og barnas verden!
   Hvordan kan slikt noe skje?
   
   Slikt noe kan særlig skje for at andre mennesker oppfatter hennes påstander som fakta!
   Påstander som grundig kan motbevises på kryss og tvers.
   Og dog blir enda hennes ord stående.
   Lar Tingretten seg også lure eller lokke av slikt noe?

---

   Vi kjøpte mye jordbær i Haugesund i dag. Og fløte, og melk. Vi var også innom bilverkstedet, hvor de enda ikke hadde begynt på reperasjonen. Men de regnet med å få den på bukk i morgen. Og leie-bilen leier jeg enda.
   Og vi var innom et gartneri hvor de tre eldste av de hjemførte barna, Frøydis, Stauda Sofie og Alfredo Ao, fikk fortelle om og skrive under på et skjema om at de for fremtiden ønsker å bo hos sin far. Det hele bevitnet med navn og underskrift av to voksne i forhold til saken uavhengige mennesker.

---

   Ikke lenge efter at vi hjemkom ble det spetakkel av den typen jeg hadde fryktet ifra Trudes side.
   Da vi kom hjem la jeg ved postkassen og nedkjørselen hit merke til at det stod tre biler inne på eiendommen til familien Bernt og Hilde, nabofolket. Og tenkte det var folk på besøk der. Det viste seg en stund efterpå at det var ingen hjemme der og bilene tilhørte en gjeng ute på selvtekt i regi av Trude.
   Trude sammen med Åse, Balder, Gudmund og hans kjæreste-jente, og Ørjan og en særlig ubehøvlet nordlending kom hit hen, og vi låste døren.
   Mulig at de var flere også. Noen av de nevnte fremmede for oss. De alle sammen en utrivlig og truende gjeng, som sa de kom for å hente ungene. De fikk beskjed om at det ønsket ikke ungene. Og om at ungene er hjemme nu, og alle sammen glade for det.
   Trude og hennes gjeng begynte å sparke på døren her til huset, og døren til huset ble delvis ødelagt da Ørjan (en venn av Balder og Gudmund) sparket på den. Jeg klarte likevel å blokkere døren ifra innsiden. Vinduene forsøkte de seg også på, med lirking og pressing. Jeg gav beskjed om at jeg telefonerer Politiet om de ikke sluttet. De fortsatte og jeg telefonerte Politiet. Det ble noe roligere her ute da.
   Politiet snakket flere ganger med meg og de der ute i telefonen, og de fikk roet ned den truende situasjonen og spetakkelet. Jeg fikk inntrykk av at Politiet forstod at barna var hjemme, og at de ba gjengen utenfor her om å oppføre seg og om å trekke seg tilbake. Det var imens forløpt noen timer.
   Trude med nybeibien i barnevogn gikk antagligvis til nabo Wencke efterpå, i lag med nordlendingen, som kjørte en mørk bil, og en til. Trude telefonerte litt efterpå - kanskje ifra Wencke - og jeg hørte da den brautende nordlendingen med den særdeles dårlige oppførselen i bakgrunnen. Han forsøkte om og om igjen å egge opp Trude og de andre til innbrudd, vold og kidnapping.
   Ungene spiste jordbær med sukker og fløte og kikket også på en film mens det meste foregikk, og var i ferd med å gå til sengs imot slutten. Bare Frøydis snakket litt med Trude, og gav Trude klar og tydelig beskjed om at ingen av ungene igjen ønsket å bli kidnappet. Og om at de var hjemme nu, og ønsket å være hjemme.

   Ungene tok det hele ganske med ro og var stort sett opptatt med annet, oppe i andre etasjen her.
   Situasjonen her ute og ved døren og vinduene var dog truende og alvorlig og preget av spetakkel.
   Det ble noen telefoneringer, også med de her ute, som dessuten snakket via vinduene i døren her nede til huset.
   Dog ble det altså til slutt rolig.
   Trygve Einar telefonerte også, og snakket med både meg og Trude. Trude klatret opp en stige her utenfor, og kikket inn vinduet i annen-etasjen og kikket og lokket efter ungene. Jeg ble redd for at hun skulle falle ned, men hun gikk ned igjen efter litt og efter å ha snakket litt med Frøydis derifra.
   Idun telefonerte også og snakket en stund med meg. Hun var hos venninne Henriette i Haugesund. Hun følte seg satt utenfor av både Trude, Gudmund og Balder, med hensyn til hva som foregikk.

   Jeg fikk altså rett med hensyn til Trudes oppførsel. Og Åse og de andre. 
   Trude virker dessuten som ikke i det heletatt å kjenne til vedtaket om avgjørelse ifra Fylkesnemnda, hvilket også overrasket Trygve Einar. Og nordlendingen snakket som at han visste alt når han tydelig visste ingenting.
   Hun avslører stadig seg selv. Og sin mangel på respekt for barna.
   
---

*****

--09-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 09. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 9, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 26, 6 på det høyeste i dag her ute.
   Sol og finvær.

---

   Ivar B. Løne telefonerte og snakket noen ord med meg i dag tidlig. Glad for at barna enda har det godt, og ikke ble kidnappet gjen.

---

   Trude da hun kom her var liksom livredd for at Iren K. Hebnes slulle få vite om at barna våre befant seg hjemme. Vel, hun var ikke bare liksom livredd for det. Dog oppførte hun seg på en måte som gjorde at Politiet og Iren K. Hebnes ble involvert.
   Tankevekkende for noen?

---

   Trudes store svakheter er at hun er løgnaktig, ustabil og uansvarlig eller også likegyldig, hvilket jeg har sammenfattet i ordet svikefull.
   Disse hennes svakheter har vært til stede i alle år, men har jeg lært meg til å leve med, og har hun også selv kjempet og arbeidet for å bli av med.
   Problem med det blir det fortrinnsvis når eller hvis det er noe viktig i det angjeldende. Så som det var det og ble det angjeldende det som skjedde med Balder og i trakasseringen ifra Iren K. Hebnes våren 2006.
   Derifra ble problemet voksende og verre og verre, frem til i dag.
   Dog kjemper hun enda og stadig på sett og vis med problemet. Men mye av det som skjer med hensyn til hva hun gjør og sier glemmer hun underveis, eller blir borte vekke for henne som ikke mere av betydning eller gyldighet.
   Dette gjør henne også falsk.
   At jeg jo alltid har forsøkt å hjelpe henne av med problemet, også ved å påpeke og å dokumentere det, fremstilles nu av Iren K. Hebnes og visse andre som et overgrep eller som dumt og dårlig, eller endog patriakalsk, ifra min side.
   Slike tåpelige og tendensiøse slutninger er ikke akseptable.
   Hva vet vel de menneskene om vårt problem sånn sett?

---

   Lensmanns-betjent Arild Austerheim telefonerte i dag. Han ville muntlig henstille til meg et ønske ifra Trude og Iren K. Hebnes. Om at Trude nu får kidnappe barna enda en gang. Vel - han sa det ikke med det ordet. Men det sa jeg til ham.
   Og han sa at han hadde fått en kopi av Fylkesnemnda sitt vedtak om avgjørelse ( ekstern ). Jeg gjorde ham oppmerksom på at Tingretten videre skal behandle saken.
   Det er på mange sett og vis uklarheter og løgnaktigheter i Fylkesnemda sitt skriv om avgjørelse og vedtak. For eksempel vel i forhold til Barnelovens paragraf 36? Og hva er bemerkninger, vurderinger og slutning - og gyldig vedtak i Fylkesnemndas skriv? Og hva og hvor er Iren K. Hebnes sine ønsker i det?
   Og jeg er vel for mitt vedkommende, i henhold også til Straffeloven, uskyldig inntil det motsatte er bevist?

---

   Vi her hjemme har spist masser med jordbær med fløte og melk i dag, litt sukret, til formiddags. Godt og mettende.
   Til middag svinestek med saus og brød.
   Til kvelds så vi filmen "Miss Potter" ifra 2006, om Beatrix Potter, som tegnet og skrev barnebøker med kaniner og andre dyr som hovedpersoner, med menneskelig oppførsel. Men filmen handlet om livet, familien og arbeidet til Beatrix Potter. Interessant. Også av følgende grunn:
    De fleste familier en ser på film og leser om i verdenslitteraturen er ganske enkelt forbudt av Iren K. Hebnes.

---

   Tankevekkende og interessant også at mitt hovedarbeide som forfatter nu i de siste to års tid, disse mine Dagboks-notater - under tittelen Menneskevern, så sterkt og meget blir angrepet og krenket av Iren K. Hebnes og visse andre.
   Og hva har vel de greie på også litteratur?
   Og som jeg sa:
   De fleste familier en ser på film og leser om i verdenslitteraturen er ganske enkelt forbudt av Iren K. Hebnes.
   Pluss folk flest!

---

*****

--10-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 10. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8, 8 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 29, 4 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Rosene finere og finere.
   Vi spiste en hver av de aller første ekstra tidlig modnende plomme-sortene i dag, - årets aller første plomme. Iøvrig kirsebær, søtmispel og blåbær, og de aller første taybær.

---

   Jeg skulle levere leie-bilen tilbake til utleierne idag. Det ser ut til å kunne bli vanskelig. Vi skulle kjøre i dag tidlig, da vi kom til bortved postkassen oppdaget vi at det ikke var luft i noen av forhjulene.
   Bandittene som var her tirsdagen under anførsel av Trude har enten sluppet ut luften eller ødelagt dekkene!
   Vi oppdaget det heldigvis før det eventuelt kunne ha skjedd noen stor ulykke.
   Forholdet vil bli politi-anmeldt.

---

   Den truende og stygt snakkende nordlendingen som var her i flokken til Trudes banditter tirsdagen viste seg å være Geir.
   Geir er mannen til Rannveig, som også var her, og det var antagligvis hun som gikk sammen med Trude og barnevogn antagligvis bort til nabo Wencke, som jeg nevnte det. Jeg hørte at Trude, Balder og Gudmund var hos Ødegård senere. Og hjemme hos Balder som nu har leilighet i Skjold.
   Rannveig er en slags ikke ekte eldre søster til Trude.

---

   Trygve Einar kom her i dag og reparerte og ordnet på døren og slikt noe, og sang for og med barna. 
   Nydelig vær og ungene travelt opptatt med alt mulig, og også rydding.
   Gleden over å være hjemme igjen er stor, og tryggheten og trivselen sånn sett selvfølgelig. Og alle, særlig de minste, vil ha kos og hjemmevant moro. Og Frøydis og Stauda i full fart med så mye forskjellig, ikke minst også tanker, ideer og planer.
   Særlig de minste må ha savnet meg mye. Men Frøydis og Stauda også.
   Og jeg dem!

---

   Jeg håper inderlig bare vi unngår noen ny kidnapping! Og det gjør veldig så tydelig ungene også.
   Borte kan jo tidvis og i gode omstendigheter være bra, men hjemme best!
   Ingen av de ba om eller ønsket å bli flyktninger! Selv om noen av de tidvis også har hatt det bra og fint og moro underveis i kidnappingen så har det også vært besværlig og vanskelig for de, og selvfølgelig for de hva de fra før av har hatt og har, som umistelig - og som tryggheten selv.
   Og tilliten oss i mellom kjennes som å være 100 prosent!
   Og håpet om å få være i fred!

   Jeg ønsker så inderlig gjerne at andre mennesker kan få komme og se og å oppleve dette, hvordan ungene nu har det og hvordan de snakker og leker, og deres trygghet og trivsel og glede, over å være hjemme og over å være sammen med sin pappa, og over alt!
   Noe så fullstendig fullstendig annerledes enn hva Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon har sagt og har påstått!
   Her hjemme nu er de beste av alle beviser! Og ungene er 100 prosent åpenhjertige, og meget så glade i så måte.

---

*****

--11-- 

-- Dagboks-notater, fredag 11. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---