-- Denne side: 20080812-til-Familievernkontoret-Haugesund-fra-RLHansen.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH, 12.08. 2008: Dette brevet ble 12.08. 2008 avsendt pr. post og pr. e-post til Familievernkontoret.
Til:
Familievernkontoret i Haugesund, Tilknyttet Kirkens Familievern,
Strandgt. 97 / Haraldsgt. 98,
5528 Haugesund.
Postboks 388,
5501 Haugesund.
Tlf. 52 70 08 20. Telefax: 52 70 08 29.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

                                Dato: Tirsdag 12.08. 2008.

Angående feil ved meklingsattest

   Jeg og min fraseparerte kone Trude Monica Hansen var i meklingsmøte hos dere i går og fikk da utskrevet hvert vårt eksemplar av en meklingsattest.
   Da jeg kom hjem og åpnet konvolutten og så på meklingsattesten så jeg straks at det var feil ved den, kanskje en inkurie. En feil som kan bli misbrukt og ved misbruk kanskje kan få store ødeleggende konsekvenser.
   Jeg vil derfor hermed gjøre oppmerksom på dette og regner med at dere vil forsøke å rette opp feilen og å forsøke å unngå mulig misbruk.
   Både er dateringen antagligvis gjort feil og er det en feil når det gies uttrykk for at Trude Monica også var i meklingsmøtet som ble avholdt 19.05. 2008.
   Trude Monica Hansen kom som bekjent ikke til meklingsmøtet 19.05. 2008 og fikk derfor da ikke noen meklingsattest, fordi hun da heller ikke oppfylte andre vilkår for å kunne få meklingsattest.

   Misbruk av disse feilene kan få store ødeleggende konsekvenser for undertegnede og hans familie og muligvis også for andre. Undertegnede regner derfor med at Familievernkontoret umiddelbart vil forsøke å forhindre muligheter for misbruk, samt forsøke å få rettet opp feilen på ansvarlig og tilstrekkelig vis.
   Dessuten vil undertegnede anmode om at det tilstrekkelig klargjøres ifra Familievernkontoret sin side om for hvilket tidsrom henholdsvis Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen har hatt og har gyldig meklingsattest. Altså fra og med hvilken dato og til og med hvilken dato - for de begge sitt vedkommende. Og også om at det blir funnet riktig at både Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen skriftlig informeres og opplyses om dette.

   
   Ifra Familievernkontoret i Haugesund fikk Trude Monica Hansen eller hennes advokat Trond Hjelde i efterhånd av meklingsmøtet 19.05. 2008 ved en inkurie eller feil ifra Familievernkontorets side også en utskrift av en mangelfull og ugyldig meklingsattest. Denne ble så vidt meg bekjent forsøkt misbrukt både overfor Haugaland tingrett og Trygdeetaten / NAV.

   Muligheten for at de to eksemplarer av den i går utskrevne feilaktige meklingsattest også vil kunne bli misbrukt av Trude Monica Hansen og hennes advokat eller også av andre - for eksempel også nu overfor Tingretten og Trygdeetaten / NAV - er reell og tilstedeværende, og vil som nevnt kunne ha store ødeleggende konsekvenser.
   Jeg ber derfor hermed Familievernkontoret om å rette opp disse feilene på en måte som forhindrer misbruk - og eventuelt allederede begått misbruk - og som tilstrekkelig retter opp feilene.
   Ventelig vil jeg også kunne bli informert om dette og hva som ifra Familievernkontoret i så måte blir gjort?

    
Med hilsen fra

Rune L. Hansen---