-- 20080821-Brev-fra-Rolf-Jakobsen.html             --- BREVENE ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet gjengitt fra mine Dagboks-notater for 21.08. 2008 ( ekstern ).    


RLH, dbn 21.08. 2008 /
--- Klokken 11.18 i dag ankom meg følgende e-post ifra Rolf Jakobsen:


Svar på sitat i dagboken 16.08.08.

ET TANKEKORS

Til Aud Signy Jakobsen
Et tankekors er det at du/dere ser hvor veloppdragne, gode og høflige barna til Trude og Rune er. Ja de får skryt for det langt av både naboer venner og familie.
Dette tror jeg vi alle er enige om?
Ok. Så er neste spørsmål. Hvem er det som har stått for oppdragelsen? De har jo levd forholdsvis isolert, med hjemmeskole osv. Det er altså mor og eller far som har vært hoved- oppdrager her.

Så er det Aud Signy vurdering av saken :
Rune ville du/dere at ikke skulle ha noe med barna å gjøre. Dette kommer 100% helt klart frem i ettertid og fra gjesteboka til Rune, fra dagboknotatene hans og div telefoner, sms meldinger han/eg fikk fra Finnskogen/Tvedestrand. Eksempel til meg : (som Stopp Rune så hadde det vært fint) og (knerta han du snaka med i telefonen, for mye søppel…he he.) osv…

Videre går du/dere nå også imot Trude som udugelig, løgnaktig og dårlig omsorgsperson.
Ok. Da sitter vi igjen med to udugelige omsorgspersoner/foreldre med ni fantastiske herlige, veloppdragne barn? Det er det du/dere egentlig sier.
Det er her det kortslutter for meg…?

Barna er jo INGENTING av alt dette negative som du/dere beskylder foreldrene for. Etter min mening så skulle barna ”lært i den skole de går i”? Og barna selv ønsker kontakt/samvær med både mor og far, de er svært glad i begge to.

Foreldrene og barna står nå midt i en svært vanskelig skillsmisse sak, skulle vi ikke heller da prøvd å påvirke dem positivt med/til samarbeid så langt det lar seg gjøre, og ikke bidra til å sette dem opp i mot hverandre? (med først å ”spille” på den ene og når det ikke ”virka” så ”spille” dem opp mot hverandre? (la deg ikke lure Rune)?
Nå har jo begge foreldrene valgt å gå til rettsapparatet med saken, så får jo foreldrene la rettsapparatet avgjøre mellom dem?

Til Rune

PS. Er det dette du mener med å ”snakker stygt om” Aud signy Jakobsen?
Og at eg sviktet Aud Signy og barna og vår hjemmeundervisning til fordel for å ”samarbeide” med en truende og ondskapfult såkalt kommunal Barnevern tjeneste.
Og det var heller ikke noe underkastelse, barnemishandling og til-intetgjørelse fra min side i dette.

Men om du mener at eg ønsket en form for ”tilsyn” med hjemmeundervisningen og at eg mente at barna måtte få kontakt med nabobarna her i Åmli? Så er det helt riktig.
Eg ønsket faktisk også at vi ”voksne” og barna kunne ha kontakt med familie og venner.
Dette er dette jeg har ”sviktet” familien min med. Det andre er løgn. Men det er kjente toner fra Aud Signy, for det er blant annet slike utsagn hun bruker mot meg for å hindre barna våre med å ha kontakt med meg.

Her er bare et av svara du sendte til meg 20 April 08 :
Hei Rolf!
Jeg sender ikke Aud Signy noe som helst hun kan kunne bruke i sin kriminelle virksomhet,
hverken overfor deg eller noen som helst andre.
Og du er også til fulle klar over hva hun (Aud Signy) holder på med nu i disse dager!
Skal vi hjelpe Aud Signy, og deg og oss andre, så må hun veiledes bort vekk ifra det kriminelle og umenneskelige.
Det er bare det som hjelper, og det vet du også.
mbh rlh


Du vet like godt som eg at jeg ikke ville bli innblandet i denne saken, men jeg hadde gjort stor urett om eg ikke advarte deg Rune og Trude mot det som holdt på å skje på Storberget. (La deg ikke lure Rune).

Du kan skrive så mye stygt du vil om meg på nettet Rune, men du kommer allikevel ikke i nærheten av den smerten Aud signy har påført meg med å holde ungene borte fra meg og sette dem opp mot meg.

Ønsker både deg og Trude og de herlige gode barna deres alt det beste i tiden som kommer. (og glem ikke alt det gode dere har hatt sammen). For det er lett å glemme de gode minene midt i alt smerten.

Mvh
Rolf Jakobsen

---