-- Denne side:  20081003-ifra-Trude-tilbaketrekk-politianmeldelse.html       --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  


Til:
Vindafjord Lensmannskontor,
NO-5580 Ølen.
Tlf.: 02800 / 53 76 63 00.
E-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  

Fra:
Trude Monica Hansen,
Skoglandveien 108,
5514 Haugesund 

Dato: onsdag 03.10. 2008.          

   Angående politianmeldelse av Rune L. Hansen, ifra Trude Monica Hansen
   

   Jeg trekker med dette tilbake min politianmeldelse av Rune L. Hansen i forbindelse med forhold i Finnskog i Grue kommune i april 2008.
   Rune gjorde ikke noe som helst galt eller uriktig. Jeg befant meg i en nødvergesituasjon i forhold til Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommune.
   

   Med hilsen fra


   Trude Monica Hansen---