-- 20090407-Kjennelse-Besoksforbud-m-m-H-tingrett.html   --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) --- dbn.html ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift, RLH: Pluss oversendingsbrev datert samme 07.04. 2009 fra Haugaland tingrett ( intern ). Det hele ankom meg fra advokat Brynjar N. Meling 23.04. 2009.  


UFERDIG
(( RETTSBOK MED KJENNELSE ))

HAUGALAND TINGRETT


RETTSBOK

Den 7. april 2009 kl. 1200 ble rettsmøte holdt i Haugaland tingrett.

Saksnr.:     09-048902ENE-HAUG

Dommer:   Dommerfullmektig Ben Einar Grindhaug

Protokollfører:   Dommeren

Saken gjelder:   Begjæring om tingrettens kjennelse om fortsatt besøksforbud
Den offentlige påtalemyndighet

mot

Rune Leander Hansen         født   06.12. 1955Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse(( Side 2 av 7: ))
---