-- 20100128-dbn-RLH-utsnitt.html                  --- BREVENE ( ekstern ) -

       


   Et utsnitt fra Rune L. Hansen sine Dagboks-notater for torsdag 28.01. 2010:

---
   Senere i dag har jeg også snakket med advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Frøydis sin advokat, som mildt sagt er meget forskrekket over hva som skjer! Og over hva Frøydis forteller henne!
   Advokat Lill Hege Furulund Høimyr er jo Frøydis sin advokat, men Barnevern-tjenesten, advokat Hjelde og Trude prøver med allslags lureri og trusler å true og å presse på Frøydis advokat Erik Lea i Haugesund, ifra samme advokatfirmaet,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Aril Helland / LHH, som har vikariert for advokat Trond Hjelde tidligere i saken, i fjor, og som var Gudmunds advokatfirma! Jeg henviser for eks. til Prosesskriv til Haugaland tingrett datert 11.07. 2008 ( ekstern ) - hvor advokat Odd Arild Helland innledningsvis sier følgende: "Undertegnede representerer Trude Monica Hansen i adv. Hjeldes feriefravær".
   Nu skal advokat Hjelde altså bytte ut Frøydis sin advokat med sin egen ferievikar! Under verste sort trusler og fangehold og imot Frøydis sin vilje!
   Hun forteller at det har vært særlig hardt for Frøydis og Stauda i de siste to-tre dager, og at det ellers og iøvrig er mye slags lureri ute og går.
   For eksempel også at Frøydis har fortalt at advokat Hjelde og Trude forsøker å inngå en avtale med Barnevern-tjenesten om at Frøydis og Stauda skal holdes i fangenskap der hvor de nu er i to måneder og derefter overhendes til Trude!
   Osv.! Galskap, hysteri og lovstidigheter i overdådighet! På kryss og tvers.
   Det er det verste advokat Høimyr noensinne hittil har opplevd, og en utrolig spesiell sak.
   Nokså det samme sier og forteller iøvrig også advokat Tone Tingvold.
---
---