-- 20100308-Hjemmeskole-asyl.html                         --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Artikkelen av Tristana Moore ( ekstern ) stod først på trykk i bladet "TIME" for 08.03. 2010, s. 37 - 39. Her nu har jeg 03.03. 2010 gjort en oversettelse til norsk. Dagen efter, 04.03. 2010 ble min oversettelse lagt ut på Internettet også på sidene til NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter.     Fra bladet "TIME" datert 08.03. 2010, s. 37 - 39 ( ekstern ):
(Under avdelingen Life / Education)

Nødvendigheten av hjemmeskole

(
Give Me Your Tired, Your Poor, Your Huddled Masses
  Yearning to Homeschool. Why this family got political asylum )

 ( Gi meg dine slitne, dine fattige, dine forvirrede masser
   Lengtende til hjemmeskole.
   Hvorfor denne familie fikk politisk asyl )

By Tristana Moore

   FAMILIEN ROMEIKE ER IKKE DINE typiske asyl-søkere. De kom ikke til USA for å unnslippe krig eller despotisme i sitt hjemland. Nei, disse musikk-lærere forlot Tyskland fordi de ikke likte hva deres barn ble lært i den offentlige skolen - og fordi hjemmeskole er ulovlig der,
   "Det er vår fundamentale rett å bestemme hvordan vi ønsker å lære våre barn," sier Uwe Romeike, en evangelisk kristen og konsert-pianist, som solgte sitt skattede Steinway for å kunne realisere reisen.
   Romeike bestemte seg i 2008 for å grave opp familiens røtter efter at han og hans kone ble ilagt omkring 10,000
$ i bøter for å hjemmeundervise sine tre eldste barn og politiet kom til deres dørstokk og eskorterte de til skole. "Mine barn gråt, men ingen syntes som å bry seg," sier Romeike om episoden.
   Så hvorfor søkte han asyl i USA heller enn å flytte på seg til nærmere Østerrike eller et annet europeisk land som tillater hjemmeskole? Romeike sin kone Hannelore forteller TIME at familien ble kontaktet av
HomeSchool Legal Defense Association (HSLDA) i Virginia, som foreslo de å reise til USA og slå seg ned i Morristown, Tenn. Den ikke-profitt organisasjonen, som forsvarer rettighetene til samfunnet av hjemmeskoler i USA - med sine antagligvis 2 millioner barn, eller omtrent 4% av barn totalt sett i skolealder - utvider sin oversjøiske rekkevidde. Og 26. januar ble Romeike med hjelp fra HSLDA de første folk innvilget asyl i USA på grunn av at de var forfulgt for hjemmeundervisning.
   Reglene er politisk kinkige for Washington og dets allierte i Europa, hvor flere land - inkludert Spania og Nederland - tillater hjemmeundervisning bare under unntagsvis omstendigheter, som for eksempel når et barn er ekstremt syk. Rettskyndige sier det er sannsynlig at den federale styrelse vil anke Romeike-regelen som ble avgjørelsen fra en immigrasjons-dommer i Memphis, Tenn. Hans enestående avgjørelse har reist bekymring om hvorvidt de allerede tungt belastede immigrasjons-domstolene vil tilstrømmes med asyl-henvendelser fra hjemmeundervisere i land typisk kjennetegnet av å undertrykkende regjeringer.
   "Det er veldig uvanlig for folk fra Vestlige land å bli innvilget asyl i USA," sier David Piver, en sakfører for immigrasjon med kontorer i en forstad til Philadelphia og Flagstaff, Ariz. I 2008, det siste år for tilgjengelige data, bare fem tyskere ble tilkjent asyl i USA. (Justis-departementet avslo å kommentere enkelt-saker.) "Regjeringen i USA vil komme under politisk press for å anke Romeike-saken for ikke å fornærme en nær alliert," sier Piver, som ikke er involvert i saken.
   Vellykkede asyl-henvendelser typisk involverer ansøkere med en situasjon som er mere forskrekkelig, så som kvinner tvunget til å gjennomgå abort eller kjønnslig skamfering og menn hvis liv ble truet fordi de er homo-seksuelle eller politiske dissidenter. Men Piver tror dommen i Memphis var rett i å innvilge asyl for Romeike, siden loven dekker sosiale grupper med "en vel-fundert frykt for forfølgelse" i sitt hjemland.
   I Tyskland, fullmakts skole-forskifter daterer seg tilbake til 1717, når det ble introdusert i Prøysen, og politikken har tradisjonelt vært ansett som sosialt god. "Denne loven beskytter barn," sier Josef Kraus, formann i Tyske Læreres Assosiasjon. Den europeiske Menneskeretts-domstol er enig med ham. I 2006, domstolen kastet ut en hjemmeskole-familie sin sak når den dømte Tysklands lov om obligatorisk skole som kompatibel med den Europeiske Konvensjon om Menneskerettigheter, en internasjonal overenskomst utarbeidet i 1950. Gitt dette tilbakeslag, er det ikke underlig at Romeike kom opp imot en vegg av opposisjon når de prøvde å snakke til skolestyrere om hjemmeskolens fortreffelighet.
   En av Romeike sine bekymringer var
om deres barn ble mobbet. Men deres hoved-anliggende var hva som ble lært i klasse-rommene. "Lære-planen går imot våre kristne verdier," sier Uwe. "Tyske skoler bruker tekst-bøker som forsvarer uskikket stoff betydning til unge barn og forteller historier med karakterer som fremmer bespottelse og mangel på respekt. "
   Det er ingen offisielle beregninger tilgjengelige, men det er antydet at opptil 1,000 tyske familier hjemmeunderviser sine barn. Elisabeth Kuhnle, en talskvinne for en tysk forsvarer-gruppe kalt Nettverket for Frigjørelse av Undervisning, sier at et nylig avholdt hjemmeskole-møte tiltrakk seg omtrent 50 familier i staden Baden-Württemberg, hvor Romeikes bodde. Hun også regner med at mange tyske hjemmeskole-familier har forflyttet seg til land som Frankrike og England, hvor hjemmeskole er tillatt.
   I 2007 gjorde Tysklands federale Høyesterett en bestemmelse - som ikke spesielt omhandlet Romeikes - om at foreldre kan miste foreldre-myndigheten for sine barn hvis de fortsetter å hjemmeundervise de. "Vi var under konstant press, og fryktet at tyske myndigheter ville bortføre barna våre." sier Romeike. "Så vi bestemte oss for å forlate landet og for å reise til USA."
   Representanter for tyske myndigheter, på sin side, anfører at Romeikes hadde andre valg. "Hvis foreldre ikke vil sende sine barn til en alminnelig skole så kan de heller sende dem til alternative private skoler," sier Thomas Hilsenbeck, en talsmann for Baden-Württemberg undervisnings-departement. Hjemmeskole-advokater sier derimot at det er få private skoler i Tyskland, og at de kan være dyre. Men at mange religiøse foreldre i tillegg har problemer med sex-undervisning og andre krav i forhold til lære-plan. "Om det er en statlig skole eller en privat skole, så er det uansett en lære-plan påtvunget barna," sier Kuhnle.
   Og så er det de sosiale aspekter angående å gå til skole. Hjemmeskole-foreldre har en tendens til å ville beskytte sine barn fra negative innflytelser. Men dette ønske går ofte motsatt ideen om at den offentlige skolen representerer samfunnet og fremmer toleranse. "Ingen foreldre-par kan tilby bredden i undervisning som kan erstatte erfarne lærere," sier Kraus i Tyske Læreres Assosiasjon. "Barn også mister kontakt med sine jevn-aldrende."
   Bekymringer om at hjemmeskole kan lede til isolasjon - eller verre, som Kraus uttrykker det, "kan bidra til utviklingen av en sekt" - er tydelig politisk debattert i europeiske land. I England, for eksempel, vurderer stortinget lovgivning som vil skape et nytt kontroll-system for å sikre at hjemmeskole-barn får en passende utdannelse.
   I Sverige, hvor foreldre må søke om tillatelse for å undervise sine barn hjemme, planlegger regjeringen å innføre enda tøffere restriksjoner for hjemmeskole. Og i Spania har ikke foreldre lov til å undervise sine barn hjemme. Punktum. Hvis et barn har spesielle behov som hindrer barnet å komme til skolen, vil en lærer bli sendt til barnets hjem.
   Som en kontrast, hjemmeskole er lovlig i alle 50 stater i USA, hvorav noen ikke krever at familiene gir beskjed til myndighetene om sin intensjon om å lære sine barn hjemme. Tennesse er blandt de stater som krever enslags beskjed og også en periodisk vurderings-test.
   Da Uwe og Hannelore hørte at dommen gikk i deres favør ble det feiret med at de tok med seg sine fem barn - som er i alderen fra 4 til 12 - til Baskin-Robbins for is-krem. Men neste dag var de tilbake i sin vanlige hverdag. Undervisning starter klokken 9 og slutter omkring klokken 16. Barna i skole-alder lærer alle de vanlige tingene - matte, vitenskap, etc. - ved hjelp av tekst-bøker og annet lære-materiell, i forståelse med statlig lov. Familien har også tilsluttet seg en gruppe som organiserer aktiviteter og ekskursjoner en gang i uken for hjemmeskole-barn.
   I mellomtiden, sier HSLDA at de arbeider for å forsvare en hjemmeskole-familie i Sverige og efterforsker saker i Brasil, hvor hjemmeskole er bannlyst - alt god føde for en sammenlignbar regjerings-klasse, om den har opplæring i skole eller hjemme.


* * *

---
Homeschoolers at home.
For å se flere foto av Romeike familien, gå til  time.com/homeschool  
------ --- --- Ifra Rune L. Hansens Dagboks-notater ( ekstern ) for tirsdag 02.03. 2010:
---
   Ankom et brev datert 28.02. 2010 fra Ole Dag Østhus i Ølen, hvor han skriver: "Hallo Rune. / Sat og las i Times idag og kom over ein artikkel som du kanskje har interesse i. / Beste helsing / Ole Dag Østhus"

   Der traff lærer Dag Ole Østhus blinken. Og hjertelig takk for det.
   Jeg tenker selv skrive lignende artikler for internasjonale tidsskrifter, med utgangspunkt i forholdene i Norge. Forhold som nok kan overraske, og dessverre også mildt sagt forskrekke, mange.
   Som for eksempel vår familie sin historie.
   Jeg innskrev artikkelen og laster den opp på Internettet så også mange andre kan lese den ( ekstern ). Og oversetter den til norsk ( ekstern ) ved første anledning, om ikke noen gjør det før meg.
   I USA er hjemme-undervisning eller altså hjemmeskole både lovlig (i alle 50 stater) og populært og har gode tradisjoner og stort omfang. 4 % av alle barn i skolealder i USA har hjemmeskole, homeschooling. Og det fungerer meget godt.
   I mange områder og land i Europa er forholdene mere forskrudde, tildels forskrekkelige. Artikkelen (av Tristana Moore) handler om dette og om en tysk familie (familien Romeike) som måtte og klarte å flykte fra Tyskland for ikke å bli frastjålet sine barn, og som i 2007 derfor fikk innvilget politisk asyl i USA.
   Interessant og tankevekkende lesning.

   Noen ord kortfattet om vår familie sin historie:
   Vi hadde meget vellykket hjemmeskole i alle år for alle våre barn, til tross for forsøk ifra Arbeiderparti-ideologien på å forfølge og å ødelegge oss.
   Da de eldste av våre barn begynte å bli voksne og Arbeiderparti-ideologien enda mere så hvor vellykket vår hjemmeskole var og er og hvor talent-fulle, kunnskapsrike, frodige, sosiale, trygge, solide, friske våre barn var, overgikk dette meget hva Arbeiderparti-ideoligien tålte og familien ble (foråret 2006) til fulle angrepet - for tilintetgjørelse.
   Fire år senere, nu i begynnelsen av mars 2010, er familien snart utryddet. Familiens ti barn fangeholdt og mishandlet på kryss og tvers.
   Av visse kriminelle innenfor offentlig forvaltning som i hysterisk kriminell galskap og juks med lov og rett bak kulissene overgår det meste i kriminell galskap, sadisme og tortur.
   En meget godt dokumentert historie.
---

--- --- ---
Og ifra Rune L. Hansens Dagboks-notater ( ekstern ) for onsdag 03.03. 2010:
---
   Jeg er snart ferdig med å oversette den nye artikkelen i TIME om forholdene for hjemmeskole ( ekstern ).
   Den er interessant og meget aktuell og lar også Synse-mafiaen med sine "tanke-feil" komme til uttrykk. Tanke-feil som dekker over grove kriminelle ugjerninger. Tanke-feil det snarest er viktig grundig å få ryddet opp i.
   Tanke-feil som ikke minst grovt kriminelt hærjer vårt samfunn via visse uhyre krig-førende såkalte barnevern-tjenester.
---

*****
---