-- 20100315-Tilsvar-fra-Trude-til-FY-nemnda.html                      --- BREVENE ( ekstern ) -          

Kopi / avskrift - RLH:  


Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland
p.b. 247
4002 Stavanger
Telefaks 51 68 53 69

Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund

Haugesund, den 15.03. 10


TILSVAR

TIL

BEGJÆRING OM AVGJØRELSE

TIL

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
I ROGALANDSAK NR. 10/087 (omsorgsovertakelse) OG 10/088 (samvær)


Offentlig part:                         Haugesund kommune, barneverntjenesten

Prosessfullmektig:                   Adv. Kari Nesse
                                               Barneverntjenesten, p.b. 2160, 5504 Haugesund

Privat part:                    1.      Trude Monica Hansen, Skoglandvn. 108, 5514 Haugesund

Prosessfullmektig:                   Adv. Trond Hjelde,
                                               p.b. 267, 5501 Haugesund


Privat part:                    2.      Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:                   Adv. Tone Lill Thingvold,
                                               St.Olavsgt. 6, 4005 Stavanger


Privat part:                    3.      Frøydis Hansen, Erland, 5567 Skjoldastraumen

Prosessfullmektig:                   Adv. Lill Hege Furulund Høimyr,
                                               Karenslyst Allè 8b, 0278 Oslo


**********************

Side 2:


Mor har inngått en avtale med barneverntjenesten om Frøydis og Stauda.

Det forutsettes at mor skal få tilbake omsorgen.


Bevis:       Kopi av avtale mellom Haugesund kommune, barneverntjenesten, og Trude Hansen datert 26/27.01. 10  ( ekstern )


Avtalen ble inngått i forbindelse med klage over akuttvedtak.

Selv om avtalen tar et nødvendig forbehold om at kommunen/ barneverntjenesten kan fremme sak om omsorgsovertakelse, har det hele tiden vært forutsatt at Frøydis og Stauda skal komme tilbake til sin mor, som skal ha den daglige omsorgen.

Frøydis og Stauda oppholdt seg uten samtykke av mor, hos sin far i Vikebygd. Far ville overhode ikke frivillig levere de to barna tilbake til mor. Barneverntjenesten nølte svært lenge før de tok affære. Dette på tross av at de er fullstendig klar over hvordan far opptrer og hans omsorgsevne, og at de er klar over at han ikke har omsorgsevne for barn.

Det synes for øvrig heller ikke som om barnevernet følger opp avtalen, ikke minst med psykiatrisk/ psykologoppfølging av de to barna.

Når det gjelder dok bevis vil en få lov til å komme nærmere tilbake til dette.

Når det gjelder vitner vil det være nødvendig å føre to av barna som vitner.
Det er:


Vitnebevis:  Balder Hansen
                  Gudmund Hansen


Det nedlegges slik
PÅSTAND :

I.
     Sak nr. 10/087 (Omsorgsovertakelse):
     Haugesund kommune v/ barneverntjenestens forslag til omsorgsovertakelse for Frøydis og Stauda tas ikke til følge.

Side 3:

II.
     Sak nr. 10/088 (samvær):
     Haugesund
kommune v/ barneverntjenestens forslag til samvær tas ikke til følge.


Haugesund, den 15.03. 10


Trond Hjelde  ( + sign )
Advokat


Tilsvar sendes fylkesnemnda i 3 eksemplar, 2 eks. til adv. Thingvold og 2 eks. til adv. Furulund Høimyr.---