-- 20100318-Avis-innlegg-fra-ESH.html              --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH: Jeg fikk pr. post tirsdag 23.03. 2010 tilsendt en kopi av dette håndskrevne skriv fra Else Synnøve Hansen ( barnas bestemor og farmor), sammen med kopi av en håndskrevet Politi-anmeldelse datert 21.03. 2010 hun tilsendte Politiet i Haugesund ( ekstern ).    


Fra:
Else Synnøve Hansen,
Norde Halsetvei 78 a,
70 23 Trondheim.

Til:
Adresseavisen i Trondheim


Trondheim 18/3 2010

   Barnevernet holder barn fanget. De får ikke gå der de vil, og ikke snakke i telefonen med sin far og farmor. Og far får aldri vite hva de gjør med barna sine, og ikke besøke dem og ha dem. Er det riktig at barn i Norge skal ha det sånn. I Norge som er så rikt et land. At de tar faktisk far i fra sine barn. Kan noen svare meg på dette utenom barnevernet. Har barnevernet det siste ord og si, ovenfor domstolene om alle ting.
   Barn som nesten aldri har vært syke, friske og kjekke barn. Har gått på spilling og sang. Og vært aktive og blide før. Men no er de blitt redde. De må no sloss med sin bror og mor og bli tatt fra mobilen, for at ikke de skal snakke med sin farmor. Barna er 16 og 13 som er hentet av barnevernet, og de minste er sammen med moren, som nesten ikke husker sin far snart. Far er glad i alle sine barn, og han har aldri gjort dem noe. Jeg skulle ha forstått det vist de har haft en dårlig barndom, og en far som har drukket og slått dem. Jeg føler meg krenket, for å ha mistet mine barnebarn. Jeg er bekymret for dem. Må jeg politianmelde Barnevernet og systemet. Jeg vet om flere som har anmeldt, blant andre faren og en nær venn. No må det komme på trykk hvordan de holder på.

         Hilsen en farmor som lider.

---