-- 20100329-Brevkopier-fra-Fy-nemnda-til-adv-TLT-RLH.html       --- BREVENE ( ekstern ) ---
 
Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette brevet med vedlegg ankom meg pr. post 07.04. 2010. 


FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
ROGALAND      ( + våpenskjold / kongelige norske løve )                                     
Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Postboks 140 Sentrum,
4005 Stavanger


DATO: 29.03.2010         


Sak 10/087: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.

Til orientering oversendes kopi av vedlagte brev ( ekstern ).


Halldis Halvorsen  ( + underskrift )
Førstekonsulent 


Adresse:

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no  

---