-- 20100414-fra-Riksadvokatembetet-Paategningsark-01-20.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---        

Kopi / avskrift - RLH: Ankom pr. post mandag 19.04. 2010, konvolutten post-stemplet 16.04. 2010. Ingen vedlegg, kun dette arket i konvolutten.  

(( stemplet: GJENPART ))     
PÅTEGNINGSARK
Dok nr 01,20         
Riksadvokatembetet
Postboks 8002 Dep
0030 Oslo


10268517  1475/10-63/BFE001                                                          14. april 2010

RUNE LEANDER HANSEN, F. 06.12.1955 - DOMFELTES ANKE OVER DOM

Sendes med vedlegg Høyesterett, under henvisning til foranstående påtegning av 12. april 2010 fra Rogaland statsadvokatembeter ( ekstern ).

RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO


Bjørn Feyling  (( + underskrift ))
kst. førstestatsadvokat


Gjenpart: Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
              Advokat Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund


AMO015      


---