-- 20100629-Rettsbok-H-tingrett.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH:
Dokument / Rettsbok fra rettsmøtet 29.06. 2010. Mye slurvete skriving fra dommerfullmektig Lise Margrethe Østensjø Waage sin side. Jeg henviser til lyd-opptaket fra rettsmøtet ( ekstern ), samt: 20100630-Kjennelse-Besoksforbud-fra-H-tingrett.html ( intern ).    
UFERDIG

HAUGALAND TINGRETT


RETTSBOK

Den 29. juni 2010 kl. 12.30 ble rettsmøte holdt i Haugaland tingrett.

Saksnr.   10-093120ENE-HAUG

Dommer:            Dommerfullmektig Lise Margrethe Østensjø Waage

Protokollfører:    Rettsvitnet

Rettsvitne:          Gunn Elisabeth Johansen som har avgitt forsikring før og er kjent med domstolloven § 110

Saken gjelder:     Begjæring om tingrettens kjennelse om fortsatt besøksforbud
Den offentlige påtalemyndighet

mot

Rune Leander Hansen         født  06.12.1955  Rett kopi bekreftes
Haugaland tingrett, 5/7-10
Gunn Johansen, kons.Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse


(( Side 2 av 8: ))
(( Side 8 av 8: ))


Når det gjelder besøksforbudets varighet, antar retten at det basert på momentene over er nødvendig med ett års forbud.

Etter dette tas begjæringen til følge.


SLUTNING


Rune Leander Hansen, født 06.12.1955, forbys å oppsøke, forfølge eller på noe vis å ta kontakt med Trude Monica Hansen, født 09.08.1968. Besøksforbudet gjelder frem til og med 9. mars 2011.


*****

Kjennelsen meddeles Rune Leander Hansen og Trude Monica Hansen per post med underretning om at kjennelsen kan ankes til lagmannsretten. Anke framsettes for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra kjennelsen ble forkynt eller meddelt.


Retten hevet

Lise Margrethe Østensjø Waage
                                                           Gunn Elisabeth Johansen---