-- 20100630-Kjennelse-Besoksforbud-fra-H-tingrett.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) --- dbn.html ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH: 02.07. 2010 ankom med posten enda en bra fangst fra min "fisketur". Efter rettsmøtet 29.06. 2010 denne Kjennelse datert 30.06. 2010 fra Haugaland tingrett ved dommerfullmektig Lise Margrethe Østensjø Waage angående det såkalte Besøksforbud m.v. En ung kvinnelig aspirant så det ut til. Hun visste tydeligvis ikke engang at det ble gjort lyd-opptak av rettsmøtet ( ekstern )!
Ingen der ved Haugaland tingrett hadde vel advart henne! Interessant nok, og desto bedre fangst! Nesten for ille "morsomt" til å være sant. Sammenlign selv, med lyd-opptaket ( ekstern )! Og iøvrig: 20100629-Rettsbok-H-tingrett.html ( intern ). 
UFERDIG

---