-- 20100902-Brev-fra-Trudes-adv-til-Familievernkontoret-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brev datert 02.09. 2010 ankom meg 08.09. 2010, fra Trudes advokat Odd Arild Helland til Familievernkontoret på Stord, kopi til meg via min advokat Tone Thingvold.


Til:
Familievernkontoret på Stord,
Postboks 70,
5401 Stord

Fra:
Advokat Odd Arild Helland,
Haraldsgt. 94,
Postboks 490,
5501 Haugesund


Deres ref.:             Vår ref.:  9197/10 OAH             Dato:  02.09.10


VEDR.: TRUDE HANSEN - RUNE LEANDER HANSEN

Undertegnede representerer Trude Hansen som har fellesbarna Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod Hansen sammen med barnas far Rune Leander Hansen.

Ved dom av 08.05.09 ( ekstern ) (vedlagt), i slutningens punkt 3 og 4 ble Familie- og likestillingsdepartementet pålagt å oppnevne tilsynsfører i forbindelse med samvær. Det anmodes om at slikt tilsyn iverksettes snarest. I den forbindelse anmodes det om at mor kontaktes på telefon 95 73 46 51.


Med hilsen

Odd Arild Helland ( + signatur )
advokat


Kopi: Trude Hansen, Skoglandsvn. 108, 5514 Haugesund
          Adv Tone Lill Thingvold, Pb 140, 4001 Stavanger


---