-- 20160413-Prosesskriv-fra-RuneLHansen.html  Sak: 13498418 182/16-32
<--- BREVENE ( ekstern ) --- Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) --->

RLH: Dette brevet avsendes natt til onsdag 13. april 2016, kun pr. e-post.


   Til:
   Haugaland tingrett, e-post: haugaland.tingrett@domstol.no
   & Politiet, Sør-Vest politidistrikt, post.hs@politiet.no - anmeldelsesnummer 13498418 182/16-32/BSA018
   & Påtaleenheten, Haugesund politistasjon, post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
   & Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
   og Kriminalomsorgen, region sørvest, sorvest@kriminalomsorg.no
   & Kriminalomsorgen Arendal fengsel,
   & Kriminalomsorgsdirektoratet, e-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no
   & Kriminalomsorgen & Dokumentsenteret, Sandeid fengsel, 5585 Sandeid, Norge, e-post: sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no
   & Justis- og beredskapsdepartementet, e-post: postmottak@jd.dep.no
   & Domstoladministrasjonen, e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

        Prosesskriv
        onsdag 13. april 2016
        til Haugaland tingrett
        sak 13498418 182/16-32
        i Haugaland tingrett torsdag 14. april 2016

        Parter:
        Tiltalt: Rune L. Hansen, Vikeveien 1808, 5568 Vikebygd - Selvprosederende
        Motpart: Påtalemyndigheten

   Orientering om saken:

   Jeg, tiltalte, Rune L. Hansen, er beklageligvis litt sen med å bekrefte at jeg har mottatt innkallelse til rettssak i Haugaland tingrett torsdag 14. april 2016 klokken 09, men gjør det dermed herved.

   Rettssaken synes som å være arrangert pro forma. De som har ønsket saken viderebehandlet har i beste fall dårlig eller ikke i det heletatt undersøkt sakens realitet.

   Jeg er anklaget for ikke å ha møtt til fengsling i desember 2015. Det til tross for at jeg grundig og godt informerte både Haugaland tingrett, politiet og Kriminalomsorgen, både muntlig og skriftlig om at jeg hverken har mulighet for å komme noe som helst sted og heller ikke til å betale noe som helst. Dette fikk jeg ingen som helst adekvat respons på.

   Akkurat det samme har jeg også nu, som vanlig gjennom flere år nu, på forhånd både muntlig og skriftlig grundig og godt informert om. Skriftlig senest i mitt brev datert og avsendt 29. februar 2016. Se sakens dokumenter, brevet har som overskrift:  20160229-Begrunnelse-ang-forelegg-fra-RLH.html
   Jeg henviser iøvrig nu særlig til dette dette nevnte brevet, som bevis. Om ønskelig eller nødvendig kan jeg fremføre enda flere bevis.

   Hvorfor forties dette av motparten? Fordi motparten ikke kan forstå at dette er en mulig realitet? Eller fordi motparten også ønsker at jeg skal straffes for at jeg er - og i mange år nu har vært - uten bevegelsesfrihet og uten økonomi til å leve av?

   Dette er en livssituasjon jeg er satt i av motparten. Inklusivt også av Haugaland tingrett. Forårsaket og tilsiktet av motparten. Selv har jeg heller ingen muligheter for å endre dette. Det har bare motparten. Men motparten neglisjerer alle Menneskerettslovens og Straffelovens paragrafer som egentlig skal beskytte meg mot uretten.

   Sakens viktigste faktum er altså at jeg lenge har vært og fortsatt er uten mulighet til å komme noe som helst sted og heller ikke til å betale noe som helst, bortsett at jeg har et midlertidig eksistensminimum til boutgifter og dagligvarer samt kan bevege meg på min egen boligeiendom, hvor jeg i realiteten er fangehold.

   Jeg kan altså heller ikke nu komme hverken til Haugaland tingrett eller noe som helst annet sted - og heller ikke betale noe som helst. Og jeg har grundig og godt både muntlig og skriftlig informert og orientert om dette på forhånd - også denne gangen og nu.

   At politiet tidvis henter meg og bringer meg til visse destinasjoner og sier de har lov til det eller at vi avtaler det er ingen hverken god eller riktig løsning, men hvor meget jeg eller andre enn misliker det og skades av det (det gjør jeg) så kan jeg ikke motsette meg det.
   
   Trengs saken ytterligere å utdypes eller dokumenteres så bistår jeg gjerne efter evne med det.

   Hilsen fra

   Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no
   13. april 2016

---
---