HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    10bud.htm

--- ---- ---- De 10 budene

---

- INDEX | HUNs FRONT-SIDE | BØNNEROM | THE END |

          De 10 budene som Gud overgav Moses på Sinai-fjellet for mere enn tre tusen år siden, dvs. den totavle-loven som Gud skrev i grunnfjellet, dvs. på to steintavler, og gav Moses der da, mere enn 1200 år før Jesus Kristus - henv. til Bibelens 2. Mosebok 20, & 5. Mosebok 4, (og i NT særlig Matt. 19:16-21, Luk. 10:25-28 og 18:18-30), - er ganske så elementære og aktuelle:

          1 - Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut fra trellhuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
          2 - Du skal ikke lage deg noe gudebilde eller noen bilder av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden for å tilbe eller dyrke! For jeg, Herren din Gud, er en ærekjær gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barna både i tredje og fjerde ledd, når det trengs, men jeg viser også godhet i tusen ledd for dem som elsker meg og holder mine bud.
          3 - Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som bruker hans navn til skadeverk være skyldfri.
          4 - Du skal helligholde hviledagen. Seks dager kan du arbeide og gjøre din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud; da skal du ikke gjøre noe arbeide, hverken du selv eller din sønn eller din datter eller tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem, og den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.
          5 - Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet som Herren din Gud har gitt deg.
          6 - Du skal ikke slå ihjel.
          7 - Du skal ikke bryte noen manns ekteskap.
          8 - Du skal ikke stjele.
          9 - Du skal ikke vitne falskt overfor eller mot din neste.
          10 - Du skal ikke begjære din nestes hus; du skal hverken begjære hans hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

---


---

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):

( PS: Se efter hovedmeny og  evt. ny adresse ved å klikke her! )

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
 

E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/~hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif