--- PS:  Dette er et 13.02. 2008 rlh ARKIVERT komplett eksemplar av disse gamle Internett-side! 
Velkommen /
Welcome
til / to: 

- HUV | | Nyheter
- Dagen og nuet nu
- Hjelper1 | Dialog
- Kontor-sidene
- Notater / Linjer
- Oppslagstavle
- TIPS, FORSLAG, ETC. -
- PC FORUM / Prog.
- Bønnerom


Stiftet i mars 1994. 
På Internettet / www siden 24.12. 1996. 
- MENY - 

- OPPDATERINGER -

PS: MELDINGER!

- Barnas!
- Annet / Juridisk.
- Poesiforeningen

- Gjestebok
- Velkommen!
 Adresse.
 

Bank på hos
Daglig leder: 
Rune L. Hansen
Hjemme Undervisningen i Norge
(The Home Education in Norway)
Sentralavdeling / Central division
E-mail til HUN: 
Email.gif
hunwww@online.no
PS: Gi bemerkninger, tips, klager, kommentarer, etc. fra deg.                                           (i.k.)
NB! VÅR HJEMMESIDE ER I OPPSTART-FASEN, UNDER
KONSTRUKSJON! - DETTE ER EN START OG ET UTKAST ...
Reaksjoner, kommentarer, bidrag, rettelser, etc. er velkomne!
- stort og smått!!

(PS: Musikken høres forskjellig ut beroende på kvaliteten på lydkortet i din PC!)
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-
-
HUNs HJEMMESIDER PÅ INTERNETTET :
Revidert pr. 28. februar 1999 / rlh ---

HUN - adresse: 7977 Høylandet, Norge.
Tlf. og fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
Internett (denne side / this page):
http://home.sol.no/~hunwww/index.htm

 

 
 
 


--- TIL TOPS | MENY | BARNAS! | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | HJELPER1 | HUV | KONTOR | LITTERATUR |

 

 

NOTATER | NYHETER | OPPSLAGSTAVLE | ADRESSE | GJESTEBOK | BEMERKNINGER ETC. | VELKOMMEN! | VISITTKORT |


PS: - Gjestebok (Guestbook):  OBS: Midlertidig ute av drift!
---

 

 

Du kan også skrive eller lese i gjesteboka vår.
(You can also write or read in our guestbook.                             ( i.k. )

--- --- ---


--- TIL TOPS | MENY | ANNET | BARNAS! | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | HJELPER1 | HUV | KONTOR | LITTERATUR |

 

 

NOTATER | NYHETER | OPPSLAGSTAVLE | ADRESSE | GJESTEBOK | BEMERKNINGER ETC. | VELKOMMEN! | VISITTKORT | 

 

MENY - HUNs Internett-sider:

--- --- --- ((( PS: SØKE-MOTORER  | WebCrawler Searching | Alta Vista | Kvasir | - )))

- HUNs Front-side (denne)
-- Adressen til HUN
-- Bemerkninger, kommentarer, klager, brev, etc. / Oversende
-- Front-side heading / øverst denne side
-- Gjestebok / Guestbook
-- HUN / kort presentasjon, på flere sprog: norsk - english - tysk - fransk -
-- Hjemmeundervisning (huv) - noe for meg?
-- Hva og hvem er HUN? / Intro-side
-- Meny (denne)
-- Velkommen!

- Kontor-sidene til HUN på Internett
-- Kontor-notert
-- Postkassa
-- Utsendelser
--

- Annet
-- Bestille medlemskap?   [ snarvei / shortcut ]
-- Diverse
-- Debatt, konferanser, etc.    [ snarvei / shortcut ]
-- Eksterne linker   [ snarvei / shortcut ]
-- Foreldre-siden
-- Forslag / brev / etc.
-- HUNs VD
-- Kontakter, etc.   [ snarvei / shortcut ]
-- Litteratur
--- --- --- HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS
--- --- --- HUNs Rapport Bibliotek / HRB
--- --- --- HUNs Studie Bibliotek / HSB
--- --- --- Juridisk og annen litteratur / dokumentasjon /
--- --- --- HUNs Digitale Arkiv / HDA
-- Nyheter / begivenheter   [ snarvei / shortcut ]
--- --- --- Relaterte nyheter    [ snarvei / shortcut ]
-- Saksdokumentasjoner
--- --- --- Arnold Juklerød-saken / Holtane-skole-saken
--- --- --- Masse-median vedr. huv. / oversikt / overskrifter - Pdnr00.htm
--- --- --- Mosvik-skole-saken
--- --- --- Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken
--- --- --- Skolesak i Norge
--- --- --- Tana-skole-saken

--- --- --- Andre / div. saker
--- --- --- --- Abort saken
--- --- --- --- Alta-demningen saken
--- --- --- --- Barnevern saken
--- --- --- --- Efterkrigs-oppgjøret 1945 -
--- --- --- --- Eirik Finne saken
--- --- --- --- EU saken
--- --- --- --- Forsvar saken
--- --- --- --- Helse saken
--- --- --- --- Kultur saken
--- --- --- --- Menneskeverd saken
--- --- --- --- Norsk politikk
--- --- --- --- Næringsliv saken
--- --- --- --- Naturvern og teknokrati saken
--- --- --- --- Psykiatri saken
--- --- --- --- Rettsvern saken
--- --- --- --- Toralv Fanebust - saken / § 100
--- --- --- --- Urbefolkning saken
--- --- --- --- Økonomi saken
--- --- --- --- ---
-- Visitt-kort fra HUN    [ snarvei / shortcut Vkhun1.htm ]
-- Under-visning!
-- Årskatalogen, 1996    [ snarvei / shortcut ]

- Barnas! / HUNs Barne-sider
-- ABC - BOKSTAVER & ORD
-- Galleriet
-- Lek & moro
-- Lære-kroken
-- Nysgjerrig-kroken
-- Tall-lære ifra HUN
-- Oppskrifter

- Poesiforeningen

- Dagen og nuet nu
-- Oppdateringer på HUNs Internett-sider.
-- HUNs utvalgte link denne måneden.
-- Månedens HUN-dikt.     [ snarvei / shortcut ]
-- Månedens tilsendte dikt.     [ snarvei / shortcut ]
-- Månedens HUN-aforisme.
-- Månedens HUN-bilde.
-- Månedens HUN-vits.
-- Månedens HUN-gåte.
-- Månedens HUN-kryssord.
-- Månedens HUN-konkurranse.
-- Månedens Smakebit!
-- Månedens HUN-notering.     [ snarvei / shortcut ]
---

- Hjelper1
-- Aksjon ut av Babylon!
-- Barne- og familie-vern
-- Bok-Forum
-- Brev, evt. spørsmål eller noe til Hjelper1
-- Dr. Doktor
-- Film Forum
-- Foreninger, tidsskrifter, butikker, etc.

-- PC Forum / Programmer

- Bønnerom
-- Bønnerommets tekster

- Dialog

- Fordommer / forhastede slutninger

- Linjer

- Notater

- Oppslagstavle
-- Henvendelser til HUN

- Profetier, etc.

- Spekulasjoner

--- --- ---


--- TIL TOPS | MENY | ANNET | BARNAS! | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | HJELPER1 | HUV | KONTOR | LITTERATUR |

 

 

NOTATER | NYHETER | OPPSLAGSTAVLE | ADRESSE | GJESTEBOK | BEMERKNINGER ETC. | VELKOMMEN! | VISITTKORT |


Bemerkninger, tips, klager, kommentarer, brev, bidrag, idéer, etc. fra deg
er HUN glad for:

---


Velkommen!

          Vi ønsker å skape og å videreutvikle et norsk samarbeidsforum for hjemmeundervisning her på Internett / www!
          I andre land - særlig i USA - er det mange slike. Og at det trengs i Norge er sikkert nok!
          Vi - det er interesseforeningen HUN / Hjemme Under-visningen i Norge.

         Bruken av HUNs tjenester er gratis og forutsetter heller ikke medlemskap i HUN, som iøvrig også er helt gratis. Vi har gjort det slik av praktiske grunner. Hvis du ønsker å melde deg eller familien på som medlem i HUN, som altså ikke koster noe som helst, så har et slikt medlemskap bare den fordelen jeg kan komme på, at du / dere dermed får muligheten for tilsendelser og orienteringer etc. fra HUN, pr. e-mail og post. Samt - og det er kanskje det viktigste - at foreningen og hjemmeundervisningen blir sterkere innad og utad, - og hjemmeundervisningens muligheter og fortreffelighet styrkes.

         Har du stoff - eller vet om slikt - som kanskje passer på HUNs internett-sider så vennligst ikke vær redd for å gi beskjed, spørre eller oversende! Slikt stoff kan f.eks. være orienteringer, presentasjoner, forslag, idéer, replikker, kommentarer, avis-utklipp, div. slags dokumentasjon, linker, dikt, tegninger, bilder, opplysninger, en vits, eller noe annet ... Bruk HUN og HUNs internett-sider som best du kan, og vær med på å kreere disse tjenestene og foreningen i retninger som optimalt kan være til glede og trivsel for alle og enhver! Vær frimodig i så måte!
          Ønsker du evt. å bidra med noe annet, eller gjelder det noe annet - stort eller smått! -, så vennligst også ta kontakt ... HUNs adresse etc. finner du flere steder på HUNs hjemmesider her på Internettet!
          (PS: Av praktiske grunner fortrinnsvis pr. digitalt tekst-format; - som f.eks. e-mail eller disketter, etc.! Og gjør oppmerksom på det hvis du / dere ikke ønsker deres skriv eller bidrag publisert / offentliggjort på HUNs Internett-sider eller i andre av HUNs fora og publiserings- og distribusjons-muligheter!!)

          Beklager hvis det er endel rotete her. (Det er en del orden også!) Dette er enda i oppstartfasen, og her må ryddes og forbedres mangt og mye! Men hopp i det hvis du er interessert ... Og her trengs også, for å ha det nevnt, stadig vekk flere bidragsytere, forslag, ideer, forbedringer, kontaktpersoner, medhjelpere og medarbeidere, etc.! Det er små økonomiske ressurser i HUN, - men dermed gjelder det altså også å forsøke å få til mye med alle de ressursene vi innestår for!

         Hva og hvem er HUN? - kan du lese nærmere om f.eks. på Intro-siden.
          Evt. på siden med presentasjon (på flere sprog). Som enda bare er en skisse.
          Eller f.eks. på medlemskap-siden. Blandt annet herfra kan du også tegne medlemskap, som er gratis, hvis du ønsker.
          På siden som forsøker å gjengi Utsendelser ifra HUN, finner du også diverse om foreningen.

         Når det gjelder hjemmeundervisning (huv), så kan du lese om dette mange steder her på HUNs hjemmesider på Internett. F.eks. begynne med denne siden: Hjemmeundervisning - noe for meg? For den eller de som vil lese om og følge med i det som angår hjemmeundervisning kan det også f.eks. kanskje særlig være et tips å bla i oppdateringene, eller evt. også å følge med i nyhetene. Bare for her nå å ha nevnt noen forslag. Om du er enig eller ikke i stoffet du finner er ikke det mest interessante for HUNs vedkommende, - men heller om du finner nytte eller noe i denne tjenesten, og kan anvende og bruke HUN til noe ...

         HUNs hjemmesider på Internett er i enda oppstartfasen og det meste her er enda under konstruksjon, men nytt (og gammelt!) stoff tilføyes og innkommer fortløpende! Du finner bedre ut av det efter hvert som du gjør deg kjent med prosjektet her og meningen i det og med det ... Dette er et svært så omfattende prosjekt, som forhåpentligvis vil komme til å ha og få en svært så stor samfunnsmessig betydning, - til beste for oss alle! Et av målene her er bl.a. å iherdig presentere og å omhandle eller / og å overskue - mest mulig komplett og altomfattende - alt stoff tilgjengelig vedrørende og relatert til temaet hjemme-undervisning, negativt så vel som positivt - og da spesielt og særlig i Norge og Norden.

         Særlig for barna vil din interesse og ditt engasjement bety svært så mye, - nu, og i lang tid fremover! Og din eventuelle likegyldighet, overfladiskhet eller bortvendthet, - hva evt. med den?
          Se ikke på hva de andre gjør først før du viser engasjement og interesse! De ser på deg!
          Fatalisme er det vel for mye av bak og under overflatene!?
          Betenk også at det kan være grovt kriminelt og omsorgssvikt eller barnemishandling å sende barna til og i den offentlige grunnskolen hvis forholdene der eller andre faktorer sier så! Med hensyn til så mangt.
          Og betenk at vi i mange tiår nå har hatt en kriminell Arbeiderparti-regjering som har mentalt uniformert, indoktrinert og hjernevasket flere generasjoner i vårt land med korrupsjon og en lovstridig og drepende tvangs-politikk, i et slaveri - og med barne- og menneskefiendtlige skolereformer efter burhøns- og kraftfòr-prinsippet - i offentlige anstalter som ofte er og har vært groteske inngjerdinger. (Resultatet og konsekvensene har da også blitt derefter.) At det nå, jo før dess bedre - og dette gjelder altså vesentlige, sentrale og viktige forhold! - gjelder om å få rettet opp efter alle disse skadene og ødeleggelsene som best det lar seg gjøre. Det må uansett gjøres, - og vil naturligvis uansett bli gjort! Et enormt stort, nasjonalt arbeide ligger foran oss i så måte! Stort også fordi vi ikke kan eller skal glemme fortidens synder. Og fortidens syndere - om enn så levende enda mange - må i mange tilfeller saklig stilles til ansvar for hva de har gjort.
          La oss påbegynne arbeidet nu, og videreføre alt det positive som alt er påbegynt! La oss hjelpe hverandre som best vi formår.

         La for all del ikke barna vokse opp med den erfaring at staten - eller den offentlige skolen - har vært deres mor og far, deres foreldre - og lærere. Det ansvar og den glede, samhørighet, frihet og trivsel du dermed fraskriver deg og din familie kan også dermed være uerstattelig, kostelig uerstattelig! Betenk saken godt! Å ha barna sine i den offentlige institusjon kan i mange tilfeller innebære mye problemer og risiko, - og kan bli en kostbar lærepenge ... Kan rett og slett også være snakk om grov - og lovstridig - omsorgssvikt ... Til tross for at den offentlige arbeiderpartiskolen i praksis og i realiteten røver til seg "omsorgen", oppdragelsen og oppfostringen av barna - så er det likevel foreldrene eller foresatte som selvfølgelig egentlig har hovedansvaret for barna; også - og ikke minst - når det gjelder deres undervisning og oppdragelse!
         Den offentlige skolen og så mye annet i våre samfunn er dessverre fullstendig gjennomsyret av den anti-kristne og grunnlovstridige, menneskefiendtlige Arbeiderparti-ideologiens livssyn og livsstil. Å sende ifra seg barna dithen kan for mange kanskje være praktisk - og innebærer for mange foreldre slik det har vært "minste motstands vei" - men hva for barna?! For barna blir det det det babylonske fangenskapet eller den babylonske fullbyrdelsen, - hvis de ikke får andre og bedre muligheter! Når de offentlige skolene faktisk er slik som de har vært og er nu, så må resultatet også bli så groteskt og bestialsk som det blir. Spør også - ærlig og inderlig - barna, om du tør!
          For barna å ha vært mange år av sitt liv i den offentlige arbeiderpartiskolen er et forferdelig vitnesbyrd om omsorgssvikt, uansvarlighet og babylonisme! Et vitnesbyrd som egentlig er et skammens saksanliggende.

         Beste hilsner fra HUN, Hjemme Undervisningen i Norge,
          ved daglig leder Rune L. Hansen!