HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Baby1by.htm

- Byen / Aksjon ut av Babylon!

---


- INDEX | Aksjon ut av Babylon! | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---


--- INDEX : 

-
- Babylon, Babylon! - Kort om voldtekt og forurensning i virkeligheten, av Ratatosk Fanefyk, 1983.
-

---


Babylon, Babylon! -
Kort om voldtekt og forurensning i virkeligheten

Av Ratatosk Fanefyk - Stod første gang på trykk i "Trondhjemsavisa" Nr. 1 B, 1983.

          Alt hva du ser - arkitekturen i denne forbrytelse av en by - forurenser våre øyne, betenk disse ord: gjør våre øyne til søppelsjakter!
          Alt hva du hører - bråket og larmen, støyen - forurenser våre ører, trenger seg inn i hodeskallen og ned i følelseslivet; ja, voldtar våre ører.
          Alt hva du lukter - eksosen og all dritten - inn gjennom neseborene går det; også det dønn ned i hjertet og opp i følelseslivet.
          Dette angrep på hele vårt sanseapperat kan uttrykkes slik: Babylon trenger inn i deg. Dagsavisene og massemedia spytter deg daglig i synet over frokostbordet ...
          Det hele, her nevnt i all enkelhet, er verdt minst én seriøs tanke: saken er nemlig ikke satt så meget på spissen som det kan høres ut for ... det er bare brutalt innlysende. Jeg gjentar ...
          Forurenser enhver mulig av våre tolv sanser - voldtar våre sanser. Er det ikke så? Går rett inn i hjernekassen og ned i skrotten, rett ned til hjerterota ... gjør enhver av oss til søppelsjakter. Er det noe rart vi er en skraphaug?
          Spørsmålet overlever dog, og spirer her: vil du være en søppelsjakt?
          Finnes det forsvar? Alternativer?
          Ett! Naturligvis: fjerne Babylon. Rive det ned. Melde oss ut. Slutte med Babylon! Bygge nytt samfunn ... ord for ord, sten for sten.
          Babylon dreper all natur i oss. Det er fare for, stor fare for vår iboende og vår omkringliggende natur. Det gjør enhver av oss til søppelsjakter. Dette er vold - ja, dette er vold!
          Inn går skrotet. En ventil finnes jo likevel: munnen ... og der er det samme søplet som ramler ut. Jeg snakker om vår holdning, det dypeste i oss ...
          Spørsmålet er: vil du være søppelsjakt?
          Svaret ligger i dette faktum: at det er vi selv som bringer alt dette skrotet inn i virkeligheten (... er det nødvendig å si det: se deg omkring igjen, jeg mener se: se!). Naturen vil pleies og foredles, ikke forsøples. Grav lorten bort og se ... stikk hodet opp av dassen og se!
          Det dasspapir Babylon manifesterer og forsøpler virkeligheten med er en forbrytelse, en storstilt forbrytelse, og dette er det saken dreier seg om. Vil du være et oppkomme av dritt?
          Svar! Men ditt svar må også manifestere virkelighet, det må alkemisk forvandling av sterkeste sort til, uten det er det intet svar, bare et sluk og gap for søppelet ...

*

***


---

---

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif