---                                                                                                   Drdok002.htm

--- FORTSETTELSE FRA DR. DOKTORS HOVED-SIDE :

--- PS : Er det noen som ønsker å kommentere eller komplettere spørsmålene og svarene, evt. bemerke noe - så kan dette gjøres via skjemat brevoversendelse for e-mail eller ved å skrive til / kontakte Dr. Doktor via HUN. Det taes forbehold om hva som publiseres, men meningen er å berike tjenesten hos Dr. Doktor på HUNs internett-sider! NB: Husk å si uttrykkelig ifra hvis du ønsker å være anonym!

---


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

 HJELPER1 | HUNs FRONT-SIDE / MENY | DAGEN OG NUET NU | HUNs BARNE-SIDER | HUNsNOTATER | HUNs OPPSLAGSTAVLE |


SPØRSMÅL til Dr. Doktor /
---

05.03. 1998 / Blodsukker, lavt :
SPØRSMÅL :
Evt. Navn + adr., etc. = helstra@online.no
Evt. alder, stilling, etc. =
Evt. noen ord eller stikkord iøvrig = lavt blodsukker
Textareal: = Min mor lider av plager som er et resultat av lavt
blodsukker. Hun plages spesielt med en ofte svært høy og skiftende
puls, hjertebank, og som hun sier:"Hun opplever ofte å ville "falle
bort. " Hun prøver å etterleve et kostholdsopplegg, og legen sier
hun må bare ta en stesolid når anfalla blir for sterke. Det er
vondt å se at hun sliter sånn på sine eldre dager.(80 år) Finnest
det ikke noen medikamental behandling for lavt blodsukker.
Alternativ medisin? Håper på svar.
SVAR fra Dr. Doktor :
 

***



07.02. 1998 / Cancer, skjoldbruskkjertelen :
SPØRSMÅL :
Evt. Navn + adr., etc. = Inger-Lise Bergheim   e-mail:
jberghei@c2i.net
Evt. alder, stilling, etc. = 43 år,  hjelpepleier
Evt. noen ord eller stikkord iøvrig = Symptomer ved canser i
skjoldbruskkjertelen
Textareal: = Har fått en beskjed om at det utskilles store mengder
av et enzym / hormon i urinen og har fått beskjed om å ta nye prøver
for tredje gang, men denne gangen skal de også sendes til Trondheim
og Haukeland. Da jeg har vært syk i 4 år og det siste året blitt
betydlig verre er jeg nå ganske bekymret om hvordan utgangen
blir. Jeg fikk i går beskjed at det var svulst de var på jakt etter
ettersom dette enzymet kun blir utskilt ved en abnorm
celle-deling. Jeg vil gjerne ha svar på hva slags symptomer som
oppstår ved canser i skjoldbruskkjertelen?
SVAR fra Dr. Doktor :
          Det lille du her forteller kan dog fortelle et og annet. Over- eller under-produksjon eller forstyrrelser i skjoldbrusk-kjertelens funksjoner, selv om denne ikke nødvendigvis blir hoven, er hva som vanligvis er blitt betegnet som struma. Årsakene til slikt kan være flere, og overgangene ifra eller til andre sykdommer også flere (f.eks. infeksjoner, cancer, etc.).
          Når det gjelder skjoldbruskkjertelen så lar denne seg særlig ofte lett alvorlig forstyrre når det gjelder dens forhold til jod; ofte særlig pga. for mye "alminnelig" ("raffinert") bord-salt - som alminneligvis er med dårlige jod-forbindelser eller uten organisk jod! Symptomene da kan bli både hjertebank, hårtap, vekttap, nervøsitet, stort søvnbehov, utmattelse, diarre, spesiell glans i øynene, med mere! Altså også mye av de samme symptomer som f.eks. ved cancer.
          Skjoldbruskkjertelen har bruk for god, organisk jod for å utvikle seg og for å kunne virke som den skal.
          Fortvil ikke! Hva det enn antagligvis er: Med rett kosthold og medisinering skal det vel helst og kan det gå bra fort!
          Det du antagligvis trenger - bortsett fra et sunt kosthold og sunne, naturlige omgivelser med behagelig frisk luft, fred og ro - er antagligvis organisk jod i og til maten. (Muligvis ikke.) Og - oppsummert, det som jeg her nu forteller deg:
          Jod- og også kalk-holdig (organisk jod og kalk) mat og medisinering, så som: Urticalcin, Kelp D6 (hvis ikke negativ virkning. Bruk da også gjerne Kelpamare eller Kelpasan, som (jod- og mineral-holdig) krydderi i og til maten), sjø-luft (er særlig jod-holdig), kålsalat, bladene av kålrabi, rå gulrot og rødbete, brønn-karse og andre karse-arter. Hva jeg videre nevner (mest tinkturer) - uten å gå inn på å forklare (forklaringer etc. finner du evt. i en av Alfred Vogels bøker) - er ikke mindre viktig: Petaforce, Viscasan, Echinamin 5, Cynaramin 4, Molkosan, - og prøv også Galeopsis (evt. kjerringrokk-te, småkokt i ca. 20 min.), og evt. (ved hjertebesvær) Lycopus D6 eller / og Aesculaforce. Samt evt. den Influ-jeger (piller, fra East Park) som jeg nevnte i min forrige besvarelse her på Internett-siden.
          Prøv deg litt forsiktig og følsomt frem mht. doseringene. (En ofte god tommelfinger-regel er også, at du fortsetter med medisineringen (som gjorde deg bra) i det minste i noen dager efter at du synes som å ha blitt bra. Og at du lar det at du ble syk få ha nødvendige konsekvenser for deg i eftertid; mht. kosthold, miljø, etc.!
          Forsiktig med nødvendig aktivitet, som gjør godt i friske, naturlige omgivelser. Og betenk maten! - og evt. farer for stråling (fra f.eks. elektro-magnetiske omgivelser) og usunn eller dårlig luft, - og babylonske syke-hus, etc.!
          Med alt dette tror jeg nok det kan gå svært så bra!
          Beste hilsner og ønsker ifra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

15.01. 1998 / anonym : Ekteskapet, ufred og vold i
SPØRSMÅL : "Hei.
Jeg har et problem med ei vennine av meg som jeg ikke vet hvordan
jeg skal takle.
Hun har fortalt meg om hvordan hennes mann gjentatte ganger har
mishandlet henne.
Hun tør ikke å forlate ham, noe jeg har oppfordret henne til flere
ganger.
De har tre barn.
Hun sier at de er inne i en veldig vanskelig periode nå.
Og hun er rett og slett redd for at han skal drepe henne. Jeg har
problemer med å takle dette for tenk om det skulle skje noe. Jeg
vet ikke hva jeg skal gjøre.
Kan man annmelde en voldsbruker uten bevis??
Kan jeg annmelde ham?
Og kan dette gjøres anonymt, da jeg ikke er interesert i å få
denne personen på døra.
Hilsen
Hjelp meg."
SVAR fra Dr. Doktor :
          Et alvorlig og dessverre ikke så uvanlig problem. Men hvordan takle det ja. Vi har lenge i Norge hatt et monstrum av et uhyre som heter Arbeiderpartiet & co., som forværrer slike problemer kraftig - og som fremavler slike og så mange andre problemer og katastrofer. Det er flere vesentlige forhold og momenter å ta hensyn til mht. hva du forteller. Men problemstillingen er nokså selvinnlysende på et plan, som jeg først kan si litt om. Helt hypotetisk i forhold til hva du spør om og evt. hvilken familie som helst det måtte gjelde eller angå.
          Det er på en måte tre hoved-parter i en slik sak: Kvinnen og mannen, og barna. Konflikten ligger i ytterpunktene: de to voksne. En av de er ille - eller begge. Jeg vet ikke hvem.
          Jeg vet ikke hvem, sa jeg. Kanskje mannen har fortalt til noen at hans kone har skylden, og at hun evt. er i ferd med å prøve å drepe ham. Kanskje kvinnen på sin side har fortalt til noen at hennes mann har skylden, og at han evt. er i ferd med å prøve å drepe henne. Kanskje en av de er løgnaktig, vond, ille og utspekulert - eller de begge.
          Beroende på hvem de går og forteller det til og søker støtte og hjelp hos, eller hvem de mottar støtte og hjelp ifra, kan de få forskjellig slags hjelp og støtte. Angående den hjelpende hånd og ånd er det i vår virkelighetens verden i Norge også to slags ytterpunkter; - og dette er mildt sagt tankevekkende og viktig, og her i det følgende en smule satt på spissen:

          Kvinnen kan gå til det norske Arbeiderpartiet og dets ideologiske "underavdelinger" - og der regne med å få god hjelp og støtte, - selv om hun evt. er svært så løgnaktig og psykopatisk og alene i familien om å være ille. Fordi Arbeiderpartiets ideologi i praksis i vårt land har vært og er slik som den i samfunnsutviklingen har dokumentert seg. En ideologi som mye går ut på sexifisering av barndom og samfunn, homofisering, mest mulig mangfoldig sexuell erfaring før, utenfor og i ekteskapet, oppløsning av familien som samfunnsorgan, offentlig organisert omsorgssvikt, ateisme, feminisme, likestilling av mann og kvinne, urettferdighet, korrupsjon, pengeverdi på menneskeverdet, sentralisering, spesialisering i fagidioti, babylonisme, rovdrift, landssvik (mht. EU og vår nasjonale selvstendighet) osv. Hvis kvinnen (eller for den saks skyld: mannen) samtidig ytrer seg med en passelig forvirret blanding av slike holdninger kan hun være enda sikrere på å få hjelp og støtte. (Arbeiderpartiet & co. vil selv nu hvis de leser denne beskrivelse foraktelig forsøke i den politiske atmosfære å le og å fnyse det bort, og å bortforklare det ... naturlig og typisk nok. Men den er særdeles holdbar.) Mange ung-jenter er iallfall i løpet av ungdomsskolealderen på så forskjellig vis "orientert" om disse sine "hemmelige muligheter"! Og for mange av de (ikke alle!) har de vært og blir de en slags forvirringens kompensasjon imot noen av mannens fysiske overlegenheter. F.eks. har mange "Krisesenter for voldtatte og mishandlede kvinner" i realiteten, dessverre, i sterkere eller svakere grad, som også f.eks. mange kommunale Sosialkontorer, vært og fungert som slike underavdelinger av Arbeiderpartiets ideologi.
          Menn på sin side, kan ikke likså lett med likså gode forhåpninger gå i retning av Arbeiderpartiets underavdelinger for å søke hjelp og støtte i en tilsvarende sak. Da vil de lett og fort kunne risikere å falle som ofre for helligere kjepphester! Men menn har hatt - på sterkt vikende front! - og har en annen slags organisert egoisme til å støtte seg i lignende saker, - og det er, bemerkelsesverdig nok, rettsvesenet. (Som også "Arbeiderpartiets ideologi" for en stor del har gjennomsyret; - men dog på flere måter enda ikke likså sterkt!) Der har mannen og har mannen på en måte hatt sine allianser i så måte. (Og her er det ikke snakk om at det ene rettferdiggjør det andre: - begge deler er likså ille!) Her er det snakk om at mannen lettere og fortere blir trodd og hjulpet, og kvinnen mistrodd og ofret. Som offer for psykopati, vold eller voldtekt etc., og i mange andre sammenhenger, har kvinnen i denne forsamling hatt lite å stille opp med, rett og slett.

          Dette som jeg her nu har nevnt er et forferdelig faktum som vi som kultur og nasjon snarest på rette måtene må forsøke å overkomme! Det har med rettssikkerhet og menneskeverd og likhet for loven, kultur, moral, og så mye, å gjøre. Men enda pr. idag er altså i hovedsak svært så mye av dette ute og går og gjør seg gjeldende.
          Det er i lys av dette jeg ser ditt spørsmål. Og disse realitetene vanskeliggjør problemstillingen, i forhold til hvordan den i et friskere samfunn bør være. I et friskere samfunn bør menneskeverdet, rettferdighet og sannhet være det sentrale og viktige og selvfølgelige, - uavhengig av kjønn.
          Før Arbeiderpartiet og kompani melder seg inn i virkelighetens verden er virkeligheten jo imidlertid slik som den jo er, og også her og nu vårt utgangspunkt og vår realitet. Det er ikke uvanlig at både kvinner og menn i vårt samfunn benytter seg av sine kriminelle fordeler, - hvilket ofte kan ha katastrofale konsekvenser. Dermed er det på ingen måte sagt at den kvinnen som har henvendt seg til deg gjør det, i ditt konkrete tilfelle! Men mulighetene for det er kanskje til stede? Det vet jeg ingenting som helst om. Mitt poeng er bl.a. å poengtere at problemstillingen eller saken slik den i ditt spørsmål er fremstilt overfor meg, har to hoved-deler (de to voksne) - pluss en mellomliggende (barna). Ut fra ordlyden i ditt spørsmål vet jeg ikke hvem som er den skyldige eller ille. Jeg kan evt. kanskje tro hva jeg vil, - men det kan evt. også kanskje gjøre vondt værre. Og da vil jeg også evt. få dette hva jeg tror, og i forhold til det hva jeg gjør, å forholde meg til. Uansett vil det være av vesentlig betydning å forsøke å gjøre det rette og riktige. I forhold til denne familien.

          Din venninne sier at de er inne i en veldig vanskelig periode nå, sier du. Jeg synes det høres ut til å kunne være et godt utgangspunkt for å forsøke å yte hjelp. Du forteller også at den ene av de to partene - jeg vet som sagt ikke hvilken - er grovt kriminell. Evt. at de begge kan være skyldige og ille. At du flere ganger har oppfordret henne til å forlate ham synes imidlertid som å indikere at du har tiltro til henne og står inne for hva hun forteller, - hvilket tyder på at du vet hva som faktisk foregår i denne familien, bak den døren i det skapet som er ekteskapet der. At du kjenner godt nok til begge partene i denne saken, - og / eller at du ønsker å være på den sikre side mht. liv og helse i denne saken. Eller at du for sikkerhets skyld og i omsorg sier det til henne som en oppfordring til å ta eventuelle sikkerhetsmessige eller nødvendige iniativ.
          Uansett gjenstår saksgangen for hvordan noe slikt, eller hva som er nødvendig, bør skje. At denne er viktig og vesentlig sier seg selv, - og da særlig av hensyn til den eventuelle uskyldige part og barna. Med saksgangen mener jeg da hva som bør skje - og hvordan.
          Og at dette mht. saksgangen naturligvis opptar deg særlig fremgår av ditt spørsmål. Hvordan kunne være til hjelp i en slik situasjon? En anmeldelse? Til hvem? Politiet? Sosialkontoret? Krisetelefonen for voldtatte og mishandlede kvinner? Kirkens SOS? Andre? Hele "apperatet"? Er politiet i stand til, og villige til, å takle en slik sak? Hva med eventuelle andre som involveres i en slik sak? Og hva med bevisene og den rettsmessige side i saken? Og kan du som evt. anmelder eller vitne være eller forbli anonym? Og hva bør skje? - Det er jo snakk om levende mennesker og en hel familie, - hvilket fordrer særdeles hensynsfullhet. I en slik sak er det i praksis (har det altfor ofte vist seg!) og i teori mulig å gjøre svært så mange og alvorlige feilgrep mht. inngrep! Noen bør uansett hvis det er mulig og trygt snakke med begge de to partene, for evt. å finne ut mere om hele saken og om hva som riktig bør gjøres.
          Politiet, og i videre omgang rettsvesenet, er det jo som i hovedsak og overordnet bør ta seg av en slik sak, - i og med at det uansett dreier seg om grovt kriminelle forhold. (Altså enten mannen som sier og gjør det han gjør - eller kvinnen som sier og gjør det hun gjør.) Og er det nødvendig med politiet og rettsvesenet i en slik sak, - vel, så er det det også.
          Er ikke politiet i stand til å håndtere en slik sak på en ansvarlig og riktig måte så må de (i likhet med evt. andre involverte) videre trekkes til straffeansvar for hva de faktisk har gjort og ikke gjort.
          Du spør også om man kan anmelde en voldsbruker uten bevis. Det kan man og bør man naturligvis gjøre hvis det er på sin plass å gjøre det.
          Alt dette er vel omtrent hva jeg for mitt vedkommende her nå kan si mht. denne saken og slike saker. (Kan eller ønsker andre si noe mere så kom med det!!) Hvorvidt dette kan betraktes som et fasitsvar eller som enkelte etiske og moralske og rettsmessige retningslinjer, det trenger jeg ikke og skal jeg ikke være alene om å svare på.
          PS: Aktiv bønn vil også være på sin plass i en slik sak, som et supplement til hva som iøvrig er nødvendig!

          Med beste hilsner og ønsker ifra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


07.01. 1998 / janfj@online.no - 16 år student : Kyssesyken igjen
SPØRSMÅL : "Kan du fortelle meg litt om kyssesyken.  Hvordan
smitter den, og hvor lenge er man smittebærer."
SVAR fra Dr. Doktor :
           Jeg vet ikke om det var du som spurte ang. kyssesyken sist jeg svarte på det. Men jeg lovte da å komme tilbake til saken, og har beklageligvis vært sent ute med det. Men det er uansett fint at du (evt. igjen, for alt jeg vet) spør om det!
           Her nå skal jeg litt omstendelig (fortsatt!) skritt for skritt forsøke å besvare spørsmålet mere:

           Kjærlighet på pinne er det uttrykket jeg ironisk vil bruke om årsaksforholdene mht. kyssesyken. Med "kjærlighet på pinne" tenker mange i Norge nemlig på noe de babylonske produsentene og markedsførerne av sukkertøy har hatt som navn på slikkepinner med klisj-klæsj, - for hele kroppen usunne slikkepinner med sukkerklumper tilsatt kjemekalier med smaksløk-pirring og farvestoff i toppen. Som for å gjøre det hele værst mulig er det sukkeret som anvendes - i dette tilfelle, som i de fleste tilfeller i det moderne Babylon - kjemifisert så det blir ekstra usunt og helseskadelig. De kaller det derefter "raffinert", for å skape inntrykk av at det er "forfinet", - hvilket er hva dette franske fremmedordet egentlig betyr! Sukkeret, som egentlig er fra planteriket, gjennomgår før det anvendes en kjemifisering hvor det bl.a. blekes for å bli hvitt som det reneste og uskyldigste undertøy og den reneste og hviteste perleport eller morsmelk. Det blir da så falskt, ensartet, sterilt og dødt at råttenskap stortrives i det! Tannråte er bare en av de mange alvorlige helseskader som det avler! Karius og Baktius og de andre småtrollene - skadelige bakterier, virus, infeksjoner etc. - har det med å stortrives på plasser hvor sykelighet og dødsprosesser har ødeleggelser i gang. Selv om utsiden kan se ren og uskyldig ut kan råttenskap og demoniske egg og spirer leve godt på innsiden!
           Sukker er egentlig, som alle andre stoffer i Guds ekte datter Naturen, et magisk og forunderlig slags stoff. Via blandt annet sukkerartene i næringen tilføres menneskene energi og overskudd, og kjenner seg glad og stimulert for det. Sukker virker sånn sett oppkvikkende, og det er nødvendig for kroppen og helsen. Men menneskekroppen og dens stoffskifte-virksomheter er også i stand til selv å produsere sukkerstoffer til sine behov, f.eks. ifra stivelsen i f.eks. potetmat og grøt og brød etc. Det velbehag mennesker kjenner når de via maten tilføres sukker er sånn sett noe naturlig og positivt. Men kan som alt annet overdrives. Og som nevnt er kvaliteten, naturligvis, ikke likegyldig. Sukkerstoffene og så mye annet i morsmelk er f.eks. særegent tilpasset bestemte og unike behov. Morsmelkerstatninger og tåteflasker kan aldri være eller bli noe annet enn nødløsninger og kriseløsninger. Og tåtesmukker er et dårlig botemiddel mot stressete foreldre og for lite morsmelk.

           Unaturlig og grenseoverskridende sug og begjær efter sukker og sødme kan under uheldige omstendigheter gjøre seg gjeldende på så forskjellig vis i samfunnet. Hvilket bl.a. sukkertøy-fabrikantene grådig og pengebegjærlig - eller evt. i dårskap - har vist seg å utnytte på mange slags vis i vårt samfunn!
           Hva har så alt dette med kyssesyken å gjøre? Det er hva jeg trinnvis skal komme mere direkte inn på nu.

           Særlig i de siste tiårene har det i de over-industrialiserte deler av verden gradvis pågått en sexifisering av samfunnet og også av barndommen, som stadig og mere og mere påtrengende forværrer seg og utvikler og innvikler seg inn i perversjonen. Forholdene er nå absolutt blitt sammenlignbare med - og på flere områder værre enn - forholdene i det gamle Sodoma og Gomorra! Og det har skjedd forrykende fort særlig i de siste to-tre tiår! For å nevne noen få eksempler, hvor blyghet og anstendighet er gått i oppløsning:
           For tyve-tredve år siden var det ikke særlig forskjell på "familiefilmer" og "voksenfilmer"; forskjellen var ofte ikke større enn at barn i alminnelighet syntes "voksenfilmer" var litt uforståelige og kjedelige. Nu derimot er det ofte og oftest at barn som ser "voksenfilmer" forskrekkes og forundres så mye at de fjetres. Samtidig som grensene mht. anstøtelighet mere og mere er visket ut mht. "familiefilmer" og "voksenfilmer". Mye av dette som har skjedd har sammenheng med den sexifiseringen som har skjedd. Se på en film som er tyve-tredve år gammel, og man finner oftest lite som helst anstøtelig eller pervers i den. Mye det samme hvis vi ser på filmer ifra Kina eller fra andre mindre babylonifiserte områder av verden; - de er enda nesten likså lite anstøtelige eller perverse som "gamle" filmer her til lands, inklusive europeiske og amerikanske. Mye av det samme mht. litteraturen; - bøker, blader, aviser, etc. - og mht. billedkunsten, etc. Det er sånn sett, mildt sagt, en temmelig grov og brutal revolusjon som har skjedd - i forhold til våre tradisjonelle og kristne normer og verdiforankringer for anstendighet, etc.! Det fokuseres og forlokkes nå i stor stil og jevnt over med det erotiske og det sexuelle og det perverse, - med særdeles lite blyghet, besinnelse eller tilbakeholdenhet! Med naturlige og selvfølgelige konsekvenser til følge. Bare det at kyssing og kjæresteri florerer i overflod er noe barn i naturlig medfødt troskyldighet naturlig nok tar anstøt av, - før de blir indoktrinerte og hjernevaskede nok til å finne noen som helst tilsynelatende positiv mening i det! Og da suggereres og fanges de mere og mere av det!

           Utstillingsvinduene, kommunikasjonen og globaliseringen i vår tid  er noe de færreste enda betenker tilstrekkelig eller noe særlig. Til tross for den store betydningen og konsekvensene disse små ordene innebærer.
           Selv har jeg i de siste år hatt hvor vi bor en parabol-antenne ute på veggen, som jeg ved å trykke på noen knapper kan ta inn omkring 100 forskjellige europeiske tv-kanaler via, som utsendes via satelitter. Deriblandt er de nåværende 5-6 eller 8-10 norske tv-kanalene, pluss omkring 10 øvrige nordiske. Og mange av de andre er tyske. Det blir stadig flere og flere kanaler å velge i, både mht. tv, radio og annet. Flere av disse tv-kanalene sender sexuelle perversjoner jevnt og trutt, på forskjellig vis iblandet det andre stoffet de sender, særlig på kveldene og om natten. Men mange av de såkalte "barneprogrammene" i de forskjellige kanaler er ganske så sexuelt orienterte. Mange av de norske programmene også, mere eller mindre sporadisk.
           Flere av de tyske tv-kanalene sender sexuell perversjon og pornografi hver bidige dag, - og særlig om nettene - når det særlig også intenst reklameres for prostitusjon, homosexualitet, etc., f.eks. som hyppige pauseinnslag i spenningsfilmer. Og de nordiske er på full fart efter. Jeg har f.eks. fulgt jevnt med på Filmnet 1 og 2 (= Canal Digital) og TV 1000 og Cinema i de siste par år. Disse har jevnt og trutt, omtrent daglig, sendt slike filmer, - i tillegg til at en stor andel av deres (og tidsåndens) generelle filmtilbud er sexuelt og pornografisk orientert. Bare på to av disse kanalene har jeg i løpet av denne tiden antagligvis og anslagsvis kunnet se bortimot 100 alminnelige underholdningsfilmer (spillefilmer) eller flere som ikke har vært stort annet enn rendyrket propaganda for homosexualitet etc. En av de siste jeg forleden hadde utholdenhet og orienteringsvilje nok til å se var filmatiseringen av Nobelprisvinner Thomas Manns roman "Døden i Venedig". Den var preget av den holdningen som en av vennene til hovedpersonen forsøkte å overtale hovedpersonen med: "God helse er ufruktbar, sjelelig som åndelig" - og: "Visdom og menneskeverd. Hva gjør vel det for gavn?" Den handlet om pedofili og homofili, og skildret muligvis forfatterens sinnssyke bestrebelser på å forlokke barn inn i perversjon. (Mange av barna, de fleste av barna, selv om de er eldre, vet lite om at det er misbruk og forfærdelig urett og skjendighet de utsettes for! For mange oppleves det som noe nytt eller spennende og annerledes og rart eller interessant, - som noe å skjerpe nysgjerrigheten på, eller som samværsmuligheter med voksne eller sosiale grupperinger, som eksotiske "reiser", osv.!)
           Og hva med utstillingshyllene i f.eks. Narvesen-kioskenes hyller? Og hva med våre egne og andre sine opplevelser og erfaringer? Har jeg f.eks. fortalt om den pedofile homofile hjelpepresten som forlokket og på sett og vis voldtok barn og unggutter ukentlig i Trondhjem, og som antagligvis holder på med det enda? Og om alle de andre? Kjendisene også? Og om de pedofile hønsehaukene som på jakt holder seg i utkanten av barnehager, skoler, fritidsklubber, pissoarer, diskotek, idrettsklubber, osv.? Og hva har du selv å fortelle? I beste og heldigste fall ingenting!!! De fleste av de homofile og perverse vil (selv om de offentlig sier noe ganske så annet!) begjærlig ha flere og flere ofre, - og de vil ofte også ha de yngre og yngre! Andre av de kan det være annerledes med. De homofile og perverse kan være og er både menn og kvinner, unge og eldre - og jevnaldrende. De kan alle ha forskjellige slags lokkemidler, fristelser, forklaringer og metoder.
           De siste barna oftest forteller om slikt til, er foreldrene og de voksne! - De "vet" det jo likevel, - dessuten så er det jo foreldrene og de voksne som har omsorgssviktet de, og fortsatt gjør det - og ikke er særlig interessert i annet.
           Og når barna og ungdommen har gått på en av fiskekrokene blir de halt på land der hvor snøret kom ifra!

           Tidsåndens barneoppdragelse! Slikt som Arbeiderpartiet og kompani stimulerer til videreutvikling av og synes så godt om, - uten at de alltid våger å si det for høyt! Helt i tråd med deres ideologi, og med deres grunntanker om pluralisme og et "farverikt mangfold og fellesskap" - en orgie av "frihet" til grenseoverskridelser, urettferdighet, korrupsjon, aborter, nattklubber, fritidsklubber, voldtekter, grådig egoisme, miljøødeleggelser, osv., - i regi av tvangspolitikk!

           Deres sexuelle, paniske ideologi:
           De har noe å gi til, og å få fra, hverandre: - de sikler efter, og slikker panisk, hverandres brunst, i begjærlig perversjon. Dette er mye deres politiske holdning, deres slikkeri, meningen med og gleden i livet for de, - og i mørkets oppreisning innholdet i deres liv. Mye er tendensen - som en naturlig forlengelse av ideologien - at de vil snu alt opp ned, bak frem: omtale natten som dagen, mørket som lyset, mannen som kvinne, kvinnen som mann, likegyldighet som aktverdighet, ufrihet som frihet, det unaturlige som naturlig, det demoniske som guddommelig, samfunnsoppløsning som samfunnsoppbygging, sterilitet som renslighet, det sinnsyke som det åndsfriske, menneskeverdet som pengeverdi, ukultur som kultur, indoktrinering som skolering, mental uniformering som utvikling, tvang som nødvendighet, osv.!
           Pan er det som fordyper seg og som reiser seg i de; - selv er de overfladiske og henter sine spenninger og opplevelser i variasjoner over det samme sexuelle tema, tenkende med underetasjen, lar de seg lede av den mere eller mindre ville og frenetiske brunsten, søkende variasjon som var de honningbier på jakt efter sødmefulle blomster med nektar. Og slikker i seg og formidler sine infeksjoner og sin oppløsning og råttenskap i lystig fordærvelse.

           Grenseoverskridelser de krydrer med spenningens paniske krydderier ifra skyggene i Helvete; - fetisjisme, ekshibisjonisme, homosexualitet, pedofili, sadisme, masochisme, sodomi, prostitusjon, voldtekt, incest, forlokkelser, osv.! I en suggererende ond sirkel med erogene soner, blendverk, glitter og fjas, halvsannheter, løgn, fraser, fristelser, fraser, skremsel, korrupsjon, babbel, skravling, fagidioti, osv.
           Det er ikke blitt uvanlig med 8-10-12-14-åringer som har så mye seksuell erfaring og er så opptatt av dette at de utestenger det meste av alt annet! Ikke det at de alltid eller så ofte får det med seg hjemmefra; men oftere og dyptgripende gjennom de offentlige skolene - og gjennom Arbeiderpartiets hjemmeundervisning iøvrig (via deres massemedier, tv, utstillinger, politiske retningslinjer, søknadsmuligheter, osv.).
           Innflytelsene og bildene ifra omgivelsene gjør dyptgripende inntrykk! Sterkere enn mange - særlig i et korrupt samfunn - vil innrømme!

           Jeg skal ikke utbrodere den politiske heksegryten videre her! Den er fullstappet av svartmagi, fraser, babbel, korrupsjon, grådighet, ville begjær og uhumskheter.
           Sa jeg "som for å gjøre det hele værst mulig"? Jeg visste jeg burde ha spart på de ordene: Det norske Utenriksdepartementet gav 200 millioner n.kr. (ifølge TV2-nyhetene 01.10. 1997) med mere i en reklamekampanje for å få dr. Grøss & gru Harem Brunstland som generalsekretær og leder for Verdens helseorganisasjon WHO! (Nå i januar 1998 gikk Utenriksdepartementet ut med at summen var "bare" 20 millioner n.kr.) For å viderespre en katastrofal pest! Og hva kunne vel ikke gjøres i virkelighetens verden, "bare" med slike summer og ressurser - for sunnhet, helse og trivsel?!

           Sammenligningen med sukkeret og "kjærlighet" på pinne er bare en sammenligning, - men er kanskje tydeligere for noen efter forklaringene i det overstående?
           Kyssesyken er bare et treffende av mange mulige navn på det det er snakk om. Det er ikke navnet eller ordet som er sykdommen eller farlig: - men det det er snakk om. Og mange aspekter av det det er snakk om har også langt frykteligere navn.
           Det dreier seg bl.a. om en undervegetasjon av smittsomme sykdommer og plager, - som på forskjellig vis og i forskjellig grad er farlige eller gjør seg gjeldende. Mange av disse overfører fra menneske til menneske (og også til og fra dyr) via kyssing og annen intim kroppskontakt. Men også f.eks. via hosting eller berøring med avføringsprodukter etc. Det kan være infeksjoner eller sykdomsgifter virksomme via mikroorganismer som virus, bakterier, sopp og annet. Noen av de har velkjente navn så som aids, gonore (gonokokker), syfilis, herpes, stafylokokker, etc., mange andre av de kan ha fått og får andre og enda mere fremmedartede navn.
           En av de kanskje mest alminnelige av de, er en akutt (og ikke kronisk) virussykdom som faktisk i den babylonske terminologien (ordbruken) også fått navnet kyssesyke - men kalles også bl.a. "kjertelfeber" eller mononukleose. Og denne kan overføres ved kyssing, men også via andre former for dråpesmitte. Hvis det konkret er denne du sikter til og vil vite mere om ifra babylonske synsvinkler, så kan du f.eks. lese på følgende internett-adresser:
           Hva Per H. Bjark skriver på adresse: http://www.sol.no/helsenett/2_16/2_16_s1.html
           Hva B.V. Nilsen skriver på adresse: http://home.sol.no/~bvnilsen/kysses.htm
           Hva Finn Wisløff skriver på adresse: http://www.sol.no/helsenett/2_15/2_15_s4.html

           Hvis du vil vite mere om behandling av virus-sykdommer kan du f.eks. lese hva jeg svarte på spørsmål ifra den 13.08. 1997 angående råd vedr. Herpes genetalis. Her nå har jeg ikke så mye jeg ønsker å tilføye det jeg svarte da, - bortsett fra at jeg særlig kan påpeke betydningen av en god munn-, hals- og tarmhygiene, og et sunt kosthold og en sunn og riktig diett, og trivlig lek og bevegelse i frisk luft og god atmosfære. Fremforalt ikke noe "raffinert" sukker, klisj-klæsj eller slikkeri! Da heller en smakfull og god, økologisk dyrket gulrot som tygges godt, med gulrotsaft som tilbehør! - hvilket også styrker kroppens forsvar imot virusangrep.
           Samtidig som jeg kan nevne et gunstig og interessant urte-preparat som har kommet fra bedriften East Park (i USA), og som importeres hit til Norge av Helsekostsentralen AS, pb. 4101, N-4602 Kristiansand, Norge. Tlf.: 38 09 98 20. Under navnet Influ-jeger, - et pille-produkt som er laget av bladene fra Oliventreet / Olea Europea (500 mg) og av Echinacea Ang. (380 mg). Produktet er nylig kommet i handelen her til lands, - og det er veldig dyrt: 198,- n.kr. for en boks med 24 piller! (Det vil forhåpentligvis bli langt billigere når flere begynner å produsere og å forhandle tilsvarende eller lignende produkter!) Men det virker, efter at jeg har kikket og prøvd litt på det, som å være et seriøst, virksomt og interessant kvalitetsprodukt.

           Med beste hilsner ifra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


19.12. 1997 / anonym, 30 år : Ryggvondt / smertelindring
SPØRSMÅL : "Mann 30 år. Fikk ryggvondt etter løft for 5 år siden. Stråling høyre fot / lår.
Har daglige smerter. Er sliten og nærmere utbrent. Hvordan lindre smerter?
Har vært på cupping hos alternativ behandler. Dårlig blodsirkulasjon.
Hva med DLPA?
Hvordan lindre smerter i låret? Ryggen virker grei nok."
SVAR fra Dr. Doktor :
          Jeg er lei for at det stundom kan gå mere tid enn ønskelig for meg å få besvart spørsmål her. Det er beroende på diverse andre omstendigheter, og jeg er lei for det. Veldig lei for det.
          En salve jeg oppfant for en ti års tid siden ville antaglig ha vært til hjelp. Oppskriften kan jeg ikke huske eller klare å rekonstruere helt, og har jeg ikke tilgang til her nu. Den var laget på en basis av olivenolje med honning av god kvalitet (fra egne bikuber) og måtte derfor (for ikke å gjære) oppbevares kjølig og litt luftig i glass med lokket bare løst påsatt, og inneholdt iøvrig og som de virksomme bestanddeler bl.a. og særlig kvernet rot og blader fra valurt og litt fra echineaea purpurea, og litt kronblader fra arnica montana, og ryllik-blader, og prikkperikum / Hypericum perforatum, - av det jeg husker. Den var utrolig virksom og leget en hel del ryggplager / isjias etc., hofte- og nakkeplager, ben-relaterte plager i føtter (også på hest), m.m. Noen syntes den pga. oljen og honningen var for klisjete til at de ville prøve den. Heldigvis har vi fortreffelige remedier med bl.a. noe tilsvarende egenskaper også ifra dr. Alfred Vogel / Bioforce. Men la meg bedre forsøke å gripe fatt i hva du sier:
          Det ryggvonde du fikk og fortsatt har efter løft for 5 år siden, hva årsaken mon tro kan være - og hva den rette medisin og behandling mon tro kan være ... Og hvordan lindre smertene i låret ...
          Årsaken: Beklemte nerver eller tarmer i en brokk? Betennelse? Muligvis i nedre del av ryggen? Bukhinnen? Annet?
          Behandling: Den rette medisinering. Forsiktig og god massasje med den rette olje tilsatt de rette urter? De rette omslag?
          En brokk (hvis det er det det er snakk om?) er en alvorlig sak, og en ubehandlet brokk blir ofte værre og værre hvis den ikke fåes på plass igjen og leges.
          Av medisiner du helt sikkert trenger kan jeg nevne, ifra A. Vogel / Bioforce:
          Petasan-tinktur (= Viscum album & Petasites off. - gradvis oppmot ca. 15 dr. 3 x dgl. - krampeløsnende, nervesmerter, patologiske celleforandringer, etc.).
          Symphosan (oppmot 10 dr. 3 x dgl. - betennelse i benhinnene, venebetennelse, åreknuter, skinnebensår, forvridninger, forstuvninger, stivhet i senene, fibersprengninger, reumatisme i muskulaturen, arthritis, gikt, leddgikt, mave- og tarmblødninger, mavekatarr, aktiverer sirkulasjonen, etc. Og for utvendig bruk: Til massering av smertende områder).
          Hyperimin 7 (oppmot ca. 15 dr. 3 x dgl. - styrker blodkretsløpet).
          Millefolium / = Rylikk / Achillea Millefolium (oppmot ca. 15 dr. 3 x dgl. - stimulerer kretsløpet).
          Arnica D6 (oppmot ca. 10 dr. 3 x dgl. - styrker og oppbygger).
          Hamamelis (oppmot ca. 15 dr. 3 x dgl. - indre blødninger, mave- og tarmsår, stimulere venesystemet, hæmorroider, årebetennelse, etc.).
          Galeopsis (oppmot ca. 15 dr. 3 x dgl. - naturlig kiselsyre, styrker og oppbygger).
          Toxeucal massasjeolje - inngnies / masseres grundig på de smertende områder, som derefter tildekkes og holdes varme / 1-3 ganger daglig - nervesmerter, hekseskudd, nakkestivhet, arthritis, muskelsmerter, reumatisme, m.m.
          Neuroforce - 1-2 dr. 2-3 x dgl. - stress, nervøsitet, nervøs utmattelse, konsentrasjonsvanskeligheter, avspennende, oppbygger yteevnen, etc.
          Pass ellers særlig på å få det du trenger av E-vitamin, og C-vitamin, B-vitaminkompleks, kalcium, kalium, magnium, mangan, etc. gjennom et optimalt naturlig og sunt kosthold.
          Når det gjelder DLPA, så vil jeg helst ikke uttale meg om akkurat dette akkurat nå.
          "Cupping hos alternativ behandler" vet jeg ikke hva er eller innebærer!
          Håper og regner med at overstående vil være deg til stor hjelp. Og hvis jeg kommer på å ville si noe mere så gjør jeg - (eller også andre?) - tilføyelser herunder senere.

          Med ønsker om bedring og trivsel og alt godt ifra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


18.12. 1997 / anonym : Fandens hale
SPØRSMÅL : "Kan du definere lengden på Fandens hale litt nærmere?"
SVAR fra Dr. Doktor :
          I tillegg til det jeg sa sist om dette så kan jeg vel f.eks. tilføye, for å avgrense noe mere - siden du spør: Om du adderer lengden på alle slips i verden, så er likevel Fandens hale lengre.

           Beste hilsen fra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


08.12. 1997 / anonym, 23 år : P-piller, dunking i bena, etc.
SPØRSMÅL : "Jeg lurer på en sak.
Er begynt å plages med dunking i bena. Kan faktisk kjenne det
fysisk, med hånden, når dunkingen er på det værste.
Videre har jeg, tidligere, en lengre periode hatt en jevnlig dose
med "prikking i fingrene". Kan det være en sammenheng? Går på
p-pillen, kan det være en årsak? (jeg leste din besvarelse om dette
tidligere).
Jeg håper inderlig på et svar, for dette begynner å bli
meget plagsomt for meg.
SVAR fra Dr. Doktor :
          Javisst kan det være og er det trolig en sammenheng. Ditt blod er trolig forurenset og forstyrret av disse p-pillenes dårlige virkning, og har problemer med å bli av med dette. Det er, som jeg jo har vært inne på, mange grunner til at du aldri burde brukt eller bør bruke slike p-piller! Les iøvrig også hva jeg skrev om under overskriften Åreforkalkning her forleden dag - hvor du også vil kunne se sammenhenger. Og også noe om hvilke medisiner du muligvis trenger. Jeg vil anta omtrent følgende, utblandet i vann:
          Echinamin 5 (styrker motstandskraften) oppmot 30 dr. 3 x dg. Pluss kompresser utvortes vætet med Echinamin 5.
          Lachesis D12 (bekjemper infeksjoner) oppmot 10 dr. 3 x dg.
          Solidamin 10 (styrker og utrenser via nyrene) oppmot 15-20 dr. 3 x dg.
          Cynaramin 4 (styrker og utrenser via leveren) oppmot 15-20 dr. 3 x dg.
          Hyperimin 7 (styrker og oppbygger kretsløpet) oppmot 20 dr. 3 x dg.
          Evt. også noen dråper med Petasan (krampeløsende etc.) i litt vann opptil 2-3 ganger daglig.
          Drikk nokså bra med svak gullris-te. F.eks. en liter eller så daglig. Spis lite - evt. faste i noen dager på Biocarrotin-saft og Gemüse-saft. Ta opptil 5 piller Urticalsin (bør smelte i munnen) opptil 3 x dg. Evt. trengs kanskje omslag med noen dråper Arnica og Hyperimin 7 og vann. Efterfulgt med omslag med Hvit leire og sist med kålblader (hodekål).
          Med vennlig hilsen og beste ønsker ifra Dr. Doktor!
 
***

TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


02.12. 1997 / dag.kolkinn@vestfoldnett.no - 45 år, lærer : Åreforkalkning etc.
SPØRSMÅL : "Venstre bein stadig kaldt.
Hvis forkalkning i årer, hva kan jeg gjøre? Finnes det medisin som
kan fjerne fettbelagte, forkalkede årer?
Eller finnes det andre typer behandling?"
SVAR fra Dr. Doktor :
          Jeg har forsøkt å gi meg litt ekstra tid med å besvare dine spørsmål best mulig. De fleste mennesker i "velferdslandene" (de i-landene som på mange og vesentlige måter egentlig er overutviklede og farlige u-land) - dør i vår tid av sykdommer i åreveggene. Dødsfall på grunn av disse sykdommer øker naturlig nok stadig, særlig i Amerika, Europa og Australia - og stadig yngre infiseres. Dette er alt til tross likevel bare en ørliten del av den forfærdelige og globalt ødeleggende forskudds-prisen våre politikere og den mentale uniformeringen til Fanden vil vi skal betale for det babylonske hovmodet. En ganske så intrikat form for kriminalitet og Guds-opprør, forårsaket av forskjellige former for egoisme og uvitenhet som avler seg med hverandre og opprettholder hverandre. Verdens kanskje fremste og flinkeste naturlege, dr. Alfred Vogel (1902 - 1996, Sveits), skriver naturlig nok en hel del om dette og slikt, mht. de fysiologiske aspektene, i sin universal-bok "Den lille doktor", og i sine øvrige bøker. Bl.a. sier han også:
          "Menneskets livslengde er ofte avhengig av åreveggenes tilstand. Forkalkning av arteriene begynner med en liten forandring, som ligner en flat byll. Som følge av forandringen vokser bindevevet for mye, og derefter begynner det på det skadede sted å samle seg kalkavleiringer. Arterienes diameter forminskes konstant. Blodåren mister sin elastisitet, blir mere skrøpelig og hård. Som en følge av dette stiger blodtrykket. Til sist kan det resultere i hjertetrombose, hjerteemboli eller en hjerneblødning. Det kan også forekomme hjerteutvidelse eller arteriebristning i hjerteområdet, ofte ser man også nyrene begynne å skrumpe." Etc. Faren for åreforkalkning, hjerteinfarkt etc. bør naturligvis forebygges. De viktigste årsaker til åreforkalkning er, sier han:
          1. Fet kost, som inneholder meget animalsk fett som forårsaker kolestrolopphopning i blodet.
          2. Nikotin, som fremmer sammentrekningen av årene.
          3. For meget proteinrik (animalsk) kost: kjøtt, egg og ost.
          4. For stort forbruk av alkohol, som skader kapillærene og dermed indirekte gjør arteriene syke.
          Spørsmålet er om han også her, som et 5. punkt, skulle ha tilføyd kjemifiseringen og forgiftningen av matvarer, medisiner, bygningsmaterialer, utslipp, landskaper, atmosfæren, naturen, etc. - som i sitt store og komplekse mangfold av ugunstige og skadelige virkninger bl.a. bevirker cancer-sykdommer, åreforkalkninger, etc. Endog f.eks. den overdrevne bruk av elektrisitet de fleste steder og i de fleste miljøer virker bl.a. åreforkalkende. Og forskjellige slags bestrålninger og støy, stress og bekymringer, stillesittende arbeids-hverdag, mangel på aktivitet i frisk luft, osv. Men alt dette står det mye om andre steder og i det heletatt i Alfred Vogels bøker.
          Videre sier han bl.a. mht. forebyggelser og helbredelse av åreforkalkning: "Man kan utvirke rene undere ved hjelp av naturris, kvark og råkost. Ved hjelp av denne diett senker man blodtrykket på en naturlig måte, og man er ikke nødt til å støtte seg til blodtrykksmedisin. Kosten er en meget enkel måte å regenerere og helbrede blodårene på begynnerstadiet. Fremfor alt har ris-kli en regenererende virkning på årene". Og: "Planter med naturlig jodinnhold spiller en vesentlig rolle i forbindelse med forebyggelse og helbredelse av åreforkalkning. Især havplanter er gavnlige. Derfor inneholder mange av mine fødevarer og krydderier, f.eks. Kelpamare, Trocomare og Kelpasan, havplanter. Andre lege- og krydderurter er velegnede til behandling av sykdommen, f.eks. brønnkarse og andre karse-arter, pepperrot, hvitløk, ramsløk, samt purre. Også en liten dosis av medisin lavet av Rauwolfia røtter hjelper til gode resultater. Det mest kjente Rauwolfia-preperat er Rauwolfavena, som fremstilles av Rauwolfia og havre." Viscamin 12 kan også anvendes. Viscamin 12 inneholder bl.a. misteltein (Viscum album), som også forebygger åreforkalkning ved å bedre stoffskiftet mellom cellene. (PS: Havalge-preperater som Kelpasan kan virke rensende på åresystemet, men bør ikke brukes ved høyt blodtrykk.) For mye salt virker ugunstig. Viktigst er å gi kroppen godt med frisk luft og fornuftig med (ikke overdreven) mosjon i trivsel. Spis råkost. Og diett med særlig forvellet helkornsris (som først har ligget i vannet, bare så vidt dekkende risen, og godgjort seg), med tilbehør som f.eks. forvellet broccoli og raspet gulrot, etc. Unngå citrusfrukter, tomater, spinat, ost, egg, eddik, kaffe, hvitt sukker, kjøtt (særlig svinekjøtt og pølser).
           Blodet bringer bl.a. luft og næringsstoffer og finere nødvendige substanser ut i hele kroppen via arteriene og deres side-åresystem, noe som på et forenklet vis kan sammenlignes med et jernbanespor-system med mange stasjoner og sideveier underveis, hvor substanser skal lastes av og transporteres videre. Hjertet kan på en måte sies å være sentral-stasjonen, som bl.a. forsynes med frisk luft som drivstoff ifra lungene (det lille kretsløp, ca. 7 sekunder). Kretsløpet gjennom hjertet, som ved hjelp av kransarteriene nærer hjertet, fullføres på tre til fire sekunder. "Samtlige celler i kroppen er tilsluttet arterienes lukkede trafikksystem," sier dr. Alfred Vogel: Og "blodet behøver ca. et sekund for å komme fra de arterielle kapillærer til de venøse. Luft overføres fra blodet til vevet og kulldioksyd fra vevet til blodet. Samtidig transporteres næringsstoffene fra blodet til vevet og stoffskifteproduktene fra vevet til blodet. Efter å ha utført sin oppgave flyter blodet nu gjennom det venøse system tilbake til hjertet." Arteriene er den utbringende og leverende blodets vei ifra hjertet på flere hovedveier i kroppen. Venene de tilbakevendende strømmer. "Hjerne-kretsløpet bruker ca. 8 sekunder, og kretsløpet til tærne ca. 18 sekunder. En blodcelle kan derfor daglig foreta ca. 3000 reiser rundt i kroppen. De er i bevegelse dag og natt. Det ser også ut til at det ikke finnes et mere reiselystent vesen enn en blodcelle. Jo lengre vekk de begir seg, jo tynnere blir kanalene, og farten saktnes. Til sist avlesser blodcellene deres last og vender tilbake via venesystemet. Ved fysisk anstrengelse, i kaldt vær, ved gledestemning og ved feber forøker blodcellene hastigheten. Depresjoner og bekymringer demper hastigheten. Blodkretsløpets saktnede fart forårsaker underærnæring hos cellene. Er man ikke i stand til å forbedre blodsirkulasjonen blir hele kroppen syk. På denne måte kan langvarige sorger fremkalle fysiske sykdommer," sier bl.a. Alfred Vogel. Og: "Det er derfor absolutt nødvendig at vi sørger for at det arterielle posttog overholder sine tider ved å understøtte kretsløpet med mosjon og åndedrettsøvelser. Vi må også se til at de nødvendige råstoffer er til rådighet i tilstrekkelige mengder, for at cellestatens laboratorium kan utføre sitt vidunderlige arbeidsprogram efter planen. På denne måte kan man få den størst mulige nytte av det arbeide som cellestaten er parat til å utføre for en. Transport av de nødvendige stoffer er kun den første oppgave. Enhver produksjon produserer også avfall. Det gjelder også kroppens forbrenningsprosess. Derfor skal de oppståede avfallsstoffer hurtig transporteres bort hvis man vil unngå opphopning av avfallsstoffer og dertil knyttede skader. Posttoget kan på tilbakeveien sammenlignes med det venøse system, som har som oppgave å sørge for å bortskaffe avfallsstoffer fra forbrenning og produksjon, f.eks. kullsyre, urinsyre og andre syrer. Derefter oppløser leveren en del av disse avfallsstoffer eller de blir fjernet gjennom nyrene. Stopper denne transport oppstår det problemer. Transporter som kommer efter fremkaller blokkeringer, det oppstår spenninger og økt press rettes i alle retninger. Vognene blir avsporet og godset hoper seg opp på et blindt sidespor ..." Osv. En skal heller ikke se bort ifra at forurensninger og levringer i blodet kan flytte på seg, med fare for livsfarlig hjerte- eller hjerne-infarkt etc.
           Med hensyn til hva som kan gjøres og venenes pleie sier han bl.a.: "Mange vil sikkert kunne foreta forandringer i deres arbeide og især stående arbeide i fuktige og kalde forhold må innskrenkes. Man må ennvidere sørge for fornuftig og behørig påkledning. Man må ikke utsette føtterne og underlivet for kulde, det kan medføre problemer. Dette gjelder også bruken av høyhælte sko. En fortreffelig hjelp har man i visse urter: røtterne av trollnøtt (Hamamelis virginiana) og arnica (Arnica montana), hestekastanje (Aesculus hippocastanum) og markstenkløver (Melilotus officinalis), hvorav man fremstiller Aesculaforce. Også opprett kubjelle (Pulsatilla vulgaris), perikum (Hypericum perforatum) og ryllik (Achillea millefolium) er gavnlige. Disse urter har vært til uerstatlig gavn for mange kvinner, først og fremst for vordende mødre. Aesculaforce understøtter kretsløpet vesentlig og har spesielt vist seg å ha en fremragende positiv innvirkning på åreknuter, hæmoroider. Hyperimin 7 er et annet godt kretsløpsmiddel som har vist seg å innvirke på kalde hender og føtter. Fordi mineralmangel, især kalkmangel, bærer en del av skylden for åreknuternes oppståelse, kan man sikre seg behandlingens suksess ved å innta Urticalcin. En naturlig understøttelse av kretsløpsorganer kan forebygge mange ubehageligheter, og som belønning for den riktige pleie får man sorgløse og smerteløse dager."
           Når det gjelder naturmedisiner og midler til styrkelse og bedring av hjertet og dets funksjoner, og mht. kretsløpene og funksjonene i kroppen, snakker samtidig og iøvrig Alfred Vogel om mange forskjellige i forskjellige sammenhenger. Tinkturen Cerefolium (planten hagekjørvel, som fra våren av kan dyrkes i potter og bed) virker fortynnende på blodet og anvendes for å motvirke blodpropper. Lecitin-preparater bevirker at blodet ikke koagulerer så lett. Echinamin 5 og Lachesis D12 motvirker betennelser i årene. Osv.
           Når det gjelder åreforkalkning i sin alminnelighet anbefales gjerne følgende tinkturer: Hyperimin 7 (stimulerer og oppbygger hele kretsløpet) 20 dr. 3 x dg. Og Viscasan (oppbygger kretsløpet) 20 dr. 3 x dg. Og Crataegimin 3 (styrker især hjertet, og især ved jevnlig bruk) 20 dr. 3 x dg. Petasan (styrker hele kretsløpet, celleåndingen, etc.) oppmot 10 dr. 3 x dg. Og også hvetekim-olje av god kvalitet i kapsuler. Samt nødvendig med naturlig C-vitamin og øvrige vitaminer. Og den mest mulig rette diett, etc. Å stimulere og å hjelpe leveren med noen dråper Cynaramin 4 i litt vann nu og da kan gjøre godt. Likeså noen dråper Solidamin 10 i et glass vann nu og da for evt. å hjelpe til med utrensningen via nyrene.
           Du anbefales også forsiktig massasje av bena daglig, med føtterne litt hevet i forhold til underkroppen. Forsiktig masserende fra tærne nedenfra og oppad i retning mot underlivet. F.eks. hver kveld litt før sengetid. Ca. en gang ukentlig kan bena heller eller samtidig masseres med Johannes-olje ("Perikum-olje"). Og den kalde foten kan evt. få forsiktig bestrykning eller omslag med varmende alkohol-blandet passende varmt vann tilsatt noen dråper skiftevis mht. dagene henholdsvis tinktur av f.eks. Arnica (gjerne homøopatisk D6) og Echinamin 5 og evt. Hamamelis.
           En kald fot trenger ikke i seg selv å være forårsaket av åreforkalkning; men kan forsåvidt også ha flere slags andre forklaringer - bl.a. reumatisme. Men slik ditt spørsmål fremsettes bærer det jo iallfall visse indikasjoner i seg ifra din side ...
           Kan disse ordene her være deg og andre til hjelp så er det jo fint. Men spør evt. videre hvis det trengs!
           Med beste hilsner om helse og trivsel ifra Dr. Doktor!

*
Dr. Doktor tilføyer, 21.12. 1997 :
           Jeg tenkte det nok: - at det var mere jeg ønsket å få sagt i denne sammenheng med eller tilknytning til åreforkalkning! Her er enda noen ord:
           Vi er naturligvis ikke født som eller som å være eller til å bli åreforkalkede.
           Forstyrrelser i blodsystemet - i arteriene eller, hvilket er vanligst, i venene - kan være forårsaket av et dårlig, uriktig eller skadelig kosthold eller av forgiftninger eller infeksjoner (og av svekket motstandskraft), etc. ... Kalkmangel - mangel på nærende og riktig organisk kalk - kan også bl.a. være med på å øke risikoen for åreforkalkning. Det er som oftest og vanligvis ikke slik, som mange kanskje tror, at sykdommen åreforkalkning er forårsaket av for mye kalk! Heller snarere bl.a. noe tvert om! Når det gjelder melk er det pasteuriseringen av ku-melken før den kommer til oss i dagligvarehandelen som er særlig ugunstig mht. åreforkalkning, samt kvaliteten på melken iøvrig (kyrnes trivsel, hva de spiser, om deres mat er kunstgjødslet eller ikke, etc.). Så mangt kunstig og unaturlig som dessverre preger vår tid virker bl.a. åreforkalkende. Eksempelvis også for mye stillesittende kontorarbeide og datamaskinskjermer, etc.! Å bøte på alle disse og slike forhold med mosjon og frisk luft og bra mat blir forsåvidt bare en slags gode nødløsninger i beste fall. Problemet er absolutt også et samfunnsmessig og kulturbetinget problem!
           La meg også si noen ord om bl.a. hvit-kalkede fordomsmurer - hvor grådige og egoistiske interesser via massemediaen, suggesjon og mental uniformering etc. forkalker tilværelsens vegger, og skråler om sin abstraherende og virkelighetsfjerne "sterile renhet".
           Ikke bare bl.a. elektrisk belysning og bestrålning virker åreforkalkende, men hele den babylonske tankegangen og livsstilen. Og dens resultater og konsekvenser. Den babylonske kunnskapens tre er på så mange måter destruktiv, fremmedgjørende og ødeleggende! Og i vårt århundrede er dets røtter (også de elektriske ledningene), utfoldelse og frukter enormt kraftig værre enn noensinne - og fullstendig grenseoverskridende, globalt faretruende. Opprydningsarbeidet efter vårt 20. århundrede er antagligvis allerede dømt til å mislykkes, - i og med at de siste tiårene har forurenset, ødelagt og underminert vår jordiske virkelighet til langt over faregrensene (som mange dessverre har svært så stor og ivrig interesse av å bortforklare og å fortie)! At "mange" i de senere årene - hvor den globale situasjon, og de regionale forhold, stadig mere forrykende fort forværrer seg! - er blitt så urolige at det har nådd frem til over den offentlige overflaten, hjelper lite eller ingenting i seg selv når det det settes lit til er mere Babylon (i form av undersøkelser, teknikk og utredninger for millionvis av kroner - hvor det bables videre, som om Ordet og grunnloven og dens paragrafer i virkeligheten er spøkelser og det som værre er) - mere babylonisme for å nedbygge eller ufarliggjøre Babylon-systemet (prostitusjonen)! Metoden (om uvitenheten kunne betegnes som så) er forsåvidt ikke helt dum, - bare omkring halvt. Den har noe for seg. Men ikke nok, dessverre. Og den vil dessuten fortsatt opprettholde galskapen - og videreføre ødeleggelsene. Da norske pioneren og redaktøren Torstein W. Tengelsen om og om igjen for ti års tid siden og mere skrev i sine dagsaviser (i Troms) om å sette babylonismen tilbake til ca. 1950-nivå, for å stabilisere den der (eller iallfall ikke overskride den i forhold til det nivået), da var det også muligvis allerede for sent. (Han og de fleste andre ble naturligvis grundig fortiet og forbigått av Arbeiderpartiets hegemoni ...)
           Å kjempe imot eller motarbeide babylonismen som en annen Don Quiote - slik det så ofte gjøres på "frontlinjene" i dag er også en dåraktig kamp med fluesmekker imot fluer. Som f.eks. å skulle forby det ene efter det annet av inngrep og stoffer som man efter "den naturvitenskapelige metoden" og dens politiske tilbehør stadfester eller bestemmer som farlige. Dette gir de onde sirklene uante muligheter videre ad villveiene, blindveiene og avveiene. Til orientering: Fandens hale er avsindig og nesten så lang som til det siste tall!
           Dommedag har i tidligere tider mye vært åndelige eller spirituelle realiteter eller muligheter som mennesker kunne frykte. I vårt århundrede er dommedag mere og mere blitt en definitiv pågående realitet for alle og enhver i det globale perspektiv. Noe som oftest og gjerne dessverre fortrenges og forskyves med at mennesker også tidligere har trodd at dommedag var forestående, - men at de altså tok feil. Man vil på den ene side ikke eller nødig gjøre seg likså dum som de som dengang tok feil - og på den annen side vil de som i dag kreerer og videreutvikler dommedag -  og som i sin egoisme eller organiserte egoisme og evt. korrupsjon tjener på det, både penger og makt - nødig eller ikke at noen skal erkjenne deres virksomhet!
           Babylonismen - dette at man går på tvers av naturen og Ordet, inklusive menneskeverdet, - ufriheten i den alvorlige grenseoverskridende og uansvarlige "friheten" hvor man setter seg selv foran Gud og skaperverkets forløsning i Ordet - er i seg selv ødeleggende. Selvfølgelig nok er det svært så mange og mektige interesser og forvaltninger som motarbeider og bekjemper og frykter (!) enhver antydning til slike erkjennelser!
           Hvis noen sier at babylonismen er "fremskrittets pris" eller nødvendighet, så er det grov - hensynsløs og farlig - uvitenhet og galskap! Å våge og å ville den rette veien - Herrens rette vei - det er det det egentlig og i virkeligheten dreier seg om. Med tregreningsnøkkelen, i Ordet, - alkjemisk i pakt med menneskeverdet og naturen, økologien. Altomfattende hensynsfulle. Villende, i kjærlighet og ærlighet.
           Når f.eks. Bob Marley fra Jamaica sang om Babylon som en vampyr (i.k.) som suger blodet ut av skolebarna i vårt moderne samfunn, så var dette mere enn livsviktige advarsler, - det var og er også livsviktige og veldig sentrale erkjennelser og kunnskaper! Dessverre! - Men det må ikke være slik, og er ikke ment å være slik! Eller hva?
           Den rikdom, frodighet og trivsel vi vil kunne høste og oppleve langs den rette veien er foredlende og forløsende hærlighet i forhold til babylon-systemets syke og fattige skyggeverden! Men Babylon-systemet er definitivt også globalt kriminelt.
           Jo et veldig viktig saksanliggende dette jeg nu snakker om. Vi trenger ikke lese i Johannes-Apokalypsen som avslutter Bibelens NT for å vite hvordan det nødvendigvis må gå med Babylon-systemet. Men hvis vi gjør det - så omhandler særlig der fra kapittel 14 til 19,3 direkte dette, hvor det bl.a. står følgende, som jeg lar avslutte dette, å lese:

ÅPE 14,8  Derefter fulgte en annen engel og ropte: "Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin."

ÅPE 16,19  Den store byen ble kløvd i tre deler, og folkenes byer raste sammen. Gud husket på det store Babylon, så det fikk overrakt begeret med hans harmes og vredes vin.

ÅPE 17,1  En av de syv englene som hadde de syv skålene, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann.
ÅPE 17,2  Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden."
ÅPE 17,3  I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde syv hoder og ti horn.
ÅPE 17,4  Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt.
ÅPE 17,5  På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."
ÅPE 17,6  Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Jeg ble slått av undring da jeg så henne.

ÅPE 18,2  Han ropte med veldig røst: "Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et tilhold for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler.
ÅPE 18,3  For alle folkeslag har drukket av hennes utukts vin, en vredens vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmenn jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet."
ÅPE 18,4  Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager.
ÅPE 18,5  For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.

ÅPE 18,9  Kongene på jorden, de som har levd med henne i hor og vellevnet, de skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røken stige opp der hun brenner.
ÅPE 18,10  Skremt av hennes lidelser skal de stå langt borte og rope: "Ve, ve deg, du store by, du mektige Babylon by! På én time kom dommen over deg."
ÅPE 18,11  Kjøpmennene på jorden skal også gråte og sørge over henne, fordi ingen kjøper varene deres lenger:

ÅPE 18,15  De som handler med slikt, kjøpmenn som har tjent seg rike på henne, de skal stå langt borte i redsel over hennes lidelser, og de skal gråte og sørge

ÅPE 18,20  Fryd deg over hennes fall, du himmel og dere hellige, apostler og profeter! For med sin dom har Gud straffet henne for det hun gjorde mot dere.
ÅPE 18,21  Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: "Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer.

ÅPE 18,24  I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden."
---
Med beste hilsner og ønsker igjen ifra Dr. Doktor!
 
***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


26.11. 1997 / anonym, 30 år : Fotsopp
SPØRSMÅL : "Mitt barn er plaget med fotsopp. Jeg tror hun får
det  via dusjing på skolen. Hvordan blir man kvitt fotsoppen, og
hvordan forebygge problemet ?"
SVAR fra Dr. Doktor :
          Fotsopp og neglesopp helbredes hurtig og sikkert med Molkosan, sier dr. Alfred Vogel. En dott vatt dyppet i Molkosan bindes på det syke sted natten over, inntil lidelsen er helbredet. Molkosan virker godt og også desinfiserende.
          10-20 dråper med Echinamin 5 to til tre ganger daglig, vil i tillegg styrke immuniteten. Om dagen kan evt. påsmøres litt Bioforce creme-salve - vekselvis med ytterligere Molkosan-behandling. Evt. føtterne også bades med litt storkenebb-te.
          Noen få dråper Spilanthes-tinktur utblandet i litt vann, innvortes og evt. utvortes, kan også være bekjempende - og evt. supplerende.
          Organisk kisel - og lys og luft - motvirker generelt sopp, og også sår. Barnet bør derfor også få Galeopsis-tinktur, ca. 5-8 dråper utblandet i ca. et halvt glass med vann, 3 x daglig. Denne tinktur er også gunstig både for milt og nyrer, m.m., og er tillaget med herba Galeopsis segetum, som inneholder mye kiselsyre, og iøvrig er en artig (de gule blomstene for barna!) og pen "ugressplante". Vi kaller den gulldå. Kjerringrokk-te / Equisetum arvense - av den ekte kjerringrokkens grønne sommerskudd - inneholder også mye kiselsyre og vil evt. virke gunstig og godt. Kjerringrokk-te må imidlertid alltid tillages spesielt: få småkoke i ca. 20 minutter og så avsiles, og kan derefter anvendes - og evt. oppbevares kjølig og lukket noen døgn før videre bruk.
          Fot- og negle-sopp kan være en besværlig lidelse. I offentlige svømmehaller og dusjanegg etc. kan man lett bli smittet med sopp-infeksjon fra andre mennesker. Til tross for at disse ofte anvender kjemisk klor som desinfeksjons- og rense-middel. Denne kloren hjelper, men er samtidig også ugunstig mht. så mangt (f.eks. i badevannet!) - og burde heller brukes forsiktig og med måte, der hvor det evt. kan være på sin plass å bruke den. (Dr. Semmelweiss lærte i sin tid - som Jens Bjørneboe har skrevet et fint og megetsigende teaterstykke om - å bruke klor-salt av søppel-tømmerne som arbeidet mye med kloakk og dritt. Og begynte således å få has på den stadig mere omseggripende barselfeberen som tok livet av så mange mennesker!) Selv ville jeg eller min familie aldri ha akseptert å bade i klor-forurenset vann! Det finnes i babylonske tider - for den åpne erkjennelse og orientering - bedre og mindre gale, ugunstige og farlige måter og veier. Bare det at vi våger og ønsker å spørre og å høre på hverandre og kulturenes skattkamre av erfaring, lærdom og visdom - på tross av hva fagidiotene og de mentalt uniformerte med sine diplomer og tilsynelatende rene, hvite kitler sier - er hensynsfullt og stimulerende et stykke på vei imot sunnhet, helse og trivsel!
          Utfoldelse barbent i gresset og langs enger etc., uten glass-skår, pigg-tråd og rustne spiker etc., vil gjøre godt for oss alle. Godt fot-tøy og riktig fotpleie er naturligvis også viktig. Osv. Men bortimot først og fremst: Forsiktig betenkelse og vilje til og ønske om besinnelse og erkjennelse!
          Med vennlig hilsen og beste ønsker ifra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


 
25.11. 1997 / Heidi  - huglum@sn.no  - 27 år, lærer : Svangerskap?
SPØRSMÅL : "Er jeg gravid?
Jeg er en jente på 27 år, som lurer på om jeg er gravid.
Jeg skulle hatt menstruasjon for snart 3 uker siden, og jeg
har alltid hatt det veldig regelmessig.

Mannen min og jeg bruker ikke prevensjon, for vi kunne godt tenke oss et
barn. Jeg har tatt 3 graviditetstester, 1 etter 8 dgr
etter forventet mens., 1 etter 11 dgr og en etter 19 dgr
men alle var negative.

Jeg har vært litt kvalm, men ikke på morgenen. Jeg har hatt
mer regelmessig avføring enn vanlig, og ganske mye luft i
magen. Har også hatt ømme brystvorter og halsbrann.

Kan jeg være gravid selv om testene var negative???

Håper på snarlig svar!!

Hilsen Heidi

SVAR fra Dr. Doktor :
          "De drivende og ledende kreftene i universet beveger seg innenfra og utad," sa bl.a. engang en særlig vis og flott dame.
          De test-resultatene det antaglig er snakk om kan sagtens være feilaktige. Det kan endog også symptomer på svangerskap i enkelte tilfeller være (- særlig hvis en sterkt ønsker seg og innbilder seg så). Dine brystvorter, din kvalme og den uteblevne menstrasjonen og deres ønsker tyder på et svangerskap, på at et barn er i anmarsj. Og det tror jeg det er. Men sørg for all del for å trives, og for å være forsiktig og hensynsfull!
          Vær ikke så opptatt av slike tester. At barnet blir unnfanget og båret frem i trivsel og kjærlighet er så mye viktigere! Det vil uansett efter hvert vise seg og kjennes for dere at og om et barn faktisk er underveis.
          Og husk at svangerskapet er minst halvparten av fødselen, og har dyptgripende, vidtrekkende og langtrekkende konsekvenser, hvor uskyld og Ordet skal forløses i den fineste av alle gaver for oss mennesker!
          Beste ønsker og hilsner til dere alle, fra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||


21.11. 1997 / 30 år, anonym : Hasj, mariuana, hodepine, etc.
SPØRSMÅL : "Hei
Jeg har hodepine. Har hatt det i ca 6 uker.Verst om morgenen. Litt kvalm av og til. Litt svimmel. Hva kan det være. Har forhøyet trykk på øynene (26 på begge). Røyker mariuana av og til. Kan det forårsake det? Har røykt i ca 15 år. Sluttet å røyke sigaretter for ca 6 uker siden. Drikker ikke kaffe og sjelden alkohol. Håper du kan hjelpe meg, da jeg begynner å bli smånervøs for svulst i hjernen.
På forhånd takk for svar."
SVAR fra Dr. Doktor :
          Hodepine kan være så mangt og så forskjellig! Hvorhen på hodet den er lokalisert og når tid på døgnet etc. kan ofte si en del, - som også person, miljø og omstendigheter og annet kan si en del. En best mulig beskrivelse er derfor av stor betydning.
          Noe annet og minst likså viktig, som kan være oppsporende og si en del - og også samtidig ofte påbegynne den rette og legende prosess og kuren, er medisinske - skal jeg kalle det: indikatorer. Jeg skal si litt mere om dette efterpå.
          Du røyker mariuana av og til, sier du, og undrer på om det kan være noe årsakssammenheng i dette? Det er mye grønt - klorofyll - i mariuana, som inhaleres. Dessuten virker mariuana psykisk stimulerende - og kan samtidig "derfor" også virke (særlig i stressende, stressede eller psykisk "firkantede" omgivelser) hemmende på eterlegemet (i antroposofisk ordbruk) eller (kanskje jeg kan kalle det, mere folkelig) på den "fysiske friskusen" i kroppen. Disse faktorer (og særlig hvis det er andre eller flere som drar i samme retning) kan være uheldige og ugunstige. Bl.a. og særlig ved at fysiologiske aktiviteter i nedre del av kroppen (buk og lemmer, stoffskifteprosesser, etc.) kan fortrenges og hemmes - og også til dels forskyve seg i retning av øvre del av kroppen (hodet - hvor andre aktivitetet finner sted og skal foregå). En slik ubalanse eller forskyvning er naturligvis normalt ikke bra. Dette er fremfor alt også grunnen til at det sterkt bør advares mot bruk av mariuana og hasj for barn. Både barns eterlegeme og psyke er så mye sterkere i stor og nødvendig levende utvikling og utfoldelse, - og vil fort og lett ta skade av og forstyrres av slike remedier!
          Hasj (som er et naturlig bearbeidet - på forskjellig vis fermentert - produkt av den samme mariuana-planten / Canabis Sativa) - virker på den ene siden sterkere, men på den annen side mere dempet , i samme retning. Forskjellene skal jeg her nu ikke gå nærmere inn på.
          Godt at du kuttet ut tobakk for 6 uker siden! Og at du ikke drikker kaffe, og sjelden alkohol.
          Men frem mere direkte til saken her, med utgangspunkt i hva du forteller. (Og du må gjerne evt. efterpå fortelle mere og få mere svar herifra hvis du ønsker!) Jeg nevnte dette viktige med indikatorer. Poenget er at med bruk av best mulige og mest og bredest mulig treffende universelle medisinske indikatorer i forhold til sykdommen, vil en kunne oppnå meget hvis en ikke - som jo ofte er og kan være tilfelle! - hvis en ikke er eller kan være (eller behøver være!) helt 100 % sikker på hvilken eller hvilke sykdommer det kan være snakk om. Dermed kan en få indisier for og imot dette og hint, samtidig som veien mot sykdommen og legedom presiseres - ved at en kjenner og erkjenner virkningene. - Er det f.eks. leveren eller noe i tilknytning til leveren som er kommet i ulage (og som følge av hva?), eller kan det være nyrene, hormonbalansen, en betennelse, cancer, for dårlig tarm-funksjon, svette- og hud-funksjonen for dårlig, brokk, - osv.?
          En forutsetning er selvfølgelig at medisinene en benytter er egnet som indikatorer, og at de fortrinnsvis under enhver omstendighet virker gunstige, og evt. minst mulig ugunstig, - og at de i forhold til sykdommen og helsen mest mulig uansett virker mest og best mulig fortreffelig! Og at pasienten er forsiktig og bevisst forsøker å kjenne efter hvilke av medisinene som virker gunstig (og tyder på å være på rett vei), og hvordan dette arter seg. Dermed kan en utelukke noen medisiner, begunstige andre - for så ytterligere å kunne presisere med evt. flere eller andre indikatorer.
          Jeg håper og forutsetter at du skjønner på rette måten hva jeg skriver om her nå. Og med utgangspunkt i hva du har fortalt i det overstående vil jeg derfor foreslå nu først følgende medisinske indikatorer - som i beste fall også allerede kan vise seg å være tilstrekkelige:
          Cynaramin 4 - ta 15-20 dråper utblandet i ca. et halvt glass vann 3 x daglig. Særdeles gunstig for leveren, stoffskifte, tarm / mave.
          Solidamin 10 - ta 6-16 dråper utblandet i ca. et helt glass vann 3 x daglig, stigende med 1 dråpe 3 x daglig inntil en dosering på 16-20 dråper er nådd, derefter motsvarende nedtrapping. Særdeles gunstig for nyrefunksjonen, utrensende, etc.
          Aesculaforce - begynn med 2 dråper utblandet i ca. et halvt glass vann 3 x daglig, men øk gradvis med 1 dråpe til oppmot 8-10 dråper. Denne tinkturen er laget med hestekastanje / Aesculus hippocastanum og misteltein / Viscum album, og har et interessant spektrum av virkninger som kanskje kan virke en smule forvirrende om jeg karakteriserer med stikkord her.
          Gelsemimin 6 - ta et sted mellom 8 til ca. 30 dråper utblandet i ca. et halvt til et helt glass vann 3-4 x daglig - eller som evt. (ved gunstig virkning) drikkes slurkvis i små slurker utover dager og kvelden. Virker ytterligere gunstig i skifte med Echinamin 5 - f.eks. ca. 8-16 dråper eller mere 3 x daglig. Disse virker særdeles gunstig ved betennelse-problemer, div. slags nervøsitet, prestasjoner, etc.
          Hyperimin 7 - bør evt. også forsøkes. Ypperlig i forbindelse med kretsløpsforstyrrelser etc.
          Petasan - bør evt. også forsøkes. Start 2 dråper utblandet i ca. halvt glass med vann 2 x daglig, men evt. stigende til ca. 8-10 dråper efter hvert. Gunstig ved patalogiske celleforandringer, cancer, nervesmerter, krampeløsnende, etc.
          Urticalsin - ta 1-2 piller efter maten 1-3 x daglig. Stabiliserer bindevev, basedannende, etc.

          De ovenfor nevnte naturmidler, alle (bortsett fra Urticalsin) tinkturer, vil kunne være til hjelp hvis du forstår meg riktig. Alle av nokså ubestridt ypperste naturmedisinsk kvalitet, fra Alfred Vogels Bioforce. (Se evt. andre steder i tekstene her på siden mht. adresser for kjøp / bestilling / forespørsler etc., hvis ikke helsekost-butikker etc. i din nærhet har de.)

          Jeg benytter samtidig anledningen til å tilføye noen ord om hasj og mariuana i sammenheng med Arbeiderparti-bevegelsen og norsk narkotika-politikk og medisin- og helsevesen.
          Norske dr. Karl Evang og kompani ifra miljøet omkring Arbeiderpartiet og Mot Dag-bevegelsen, den internasjonale industri-arbeider-bevegelsen, marxist-leninisme, maoisme, fascisme, etc. i Norge årene før og efter 2. verdenskrig gjorde stor skade mht. så mangt med den tidens overfladiske og forhastede "folkeopplysning" ifra de kanter! Med sine i masseopplag trykte og vidt utbredte - preget av den tidens moderne ideologi - skråsikre holdninger og fordommer mht. seksuell "frigjøring", sosial "hygiene", "rase-hygiene", industri-relaterte "medisin", industri-relaterte "familie-politikk" - og "narkotika-politikk", osv. En narkotika-politikk som bl.a. - betegnende nok - likestilte og sidestilte opium (og kjemiske narkotikum og "knark") med hasj og mariuana. Og som på sitt særegne nye vis ville ha stramt tøylet produksjon og "pushing" (salg) av den nye tidens knark forkledd under betegnelsen "medisiner", - rotløst voksende opp ifra betongen i babylonske fabrikker og laboratorier, som kjemikalier for ditt og datt! Med kniver, stikking, kjemifisering, abstraksjon og bestråling - som litt av et krigsmaskineri! - overskjærende tusenårige tradisjoner og kunnskaper i de forskjellige kulturer, - i bråhastende, suverent og totalitært hovmod likestilt med de gamle kulturenes og tidenes overtro og kvakksalveri. Den gamle tidens naturmedisiner og plantemedisiner ble nokså nærsagt utgreid "med samme kam" - og kriminaliserte. Naturen ble nærsagt - betegnende nok - forbudt å vokse og å gro. I sine tanker synes de først som å ha sett bort fra muligheten for at noen (i forskertrang eller av andre grunner) kom til å undersøke nærmere hvordan det faktisk forholdt seg både i andre og i gamle kulturer og samfunn - og også ved egen anvendelse! Dermed ble bl.a. en av konsekvensene, at mange som selv undersøkte og fant ut av det - fant ut at her er det en hel del som faktisk ikke stemmer. Dermed ble uansvarlige fordommer - påståelig uvitenhet, halvsannheter og løgn - til nye fordommer, tvil, mistillit, og farlig forvirring! - Mange tenkte og tenker f.eks.: At når offentligheten og forvaltningen lyver og tar feil mht. hasj og mariuana, så tar de vel sagtens kanskje feil mht. opium, morfin, amfetamin, lsd og diverse knark også! Beroende så på størrelsen og omfanget av offentlighetens og forvaltningens prestisje i saken - blir forvirringen, fordommene - og farene derefter. Og hva med alkoholen som forhærliges så mye (og i andre sammenhenger og kulturer foraktes så mye) - særlig i sammenheng med og tilknytning til seksifiseringen og forflatningen av samfunnet. Og hva med smusslitteraturen, babbelet, striden om og forhærligelsen av perversiteter og kriminalitet, osv.!? Hva er det som er sant og riktig - og hva er det som ikke er sant og riktig? Survival of the fittest (den "sterkestes" rett)? Pluralisme av løgn og sannhet, ødeleggelse og foredling, Fanden og Gud? - Osv.!

           Beste hilsner og ønsker ifra Dr. Doktor!
 
 ***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

10.11. 1997 / Olav Bergersen : Kreft, i tykktarmen
SPØRSMÅL : "Min far er operert for tykktarmskreft for 1 uke siden. Det er spredning til bukhinnen med mange små nupper. Det er 3-4 større svulster i tarm, hvor en har vokst seg inn i blære og en i bekkenet. Min far er 74 år og i meget god form.  Hans psykiske tillstand er foreløpig etter forholdene gode. Jeg har hørt at misteltein og haibrusk er godt mot kreft. Hvor får jeg kjøpt dette og hvem setter sprøytene.? Finnes det andre preparater / forslag.?
Vi bor i Trondheim. Med vennlig hilsen Olav Bergersen".
SVAR fra Dr. Doktor :
          En medisinering med bl.a. misteltein (Viscum album) vil være viktig for ham. Først og fremst misteltein sammen med pestilensurt (Petasites officinalis). Kanskje enklest og best kan dette anvendes i form av tinkturer ifra Alfred Vogels Bioforce. Dog: Pestilensurt - sammen med misteltein - finnes i form av tinkturen Petasan, men bl.a. på grunn av at canceren jo har vært og er i tykktarmen bør likevel heller mest anvendes pestilensurt i egnede piller - og disse forhandles ifra Alfred Vogedls Bioforce under navnet Petaforce. Petaforce inneholder 40 mg ifra pestilensurtens rot pr. pille. Bruk 1 slik pille 2-3 ganger daglig. Dette kan imidlertid for noen virke for kraftig og ubehagelig for sterkt. Det jeg uansett prøver å si, er at pestilensurt både i pilleform og som tinktur bør anvendes, vekselvis og i kombinasjon. Og da kan pasienten "varme opp" eller begynne med ca. 2-4 dråper (utblandet i ca. et kvart eller halvt glass med vann) Petasan-tinktur 2 ganger daglig, og langsomt trappe dette opp til ca. 10 dråprer i litt vann 2-3 ganger daglig.
    Tinkturen Viscasan inneholder misteltein og virker sterkt celleoppbyggende og iøvrig særlig gunstig sammen med Petaforce. Bruk derfor ca. 20 dråper Viscasan 3 ganger daglig.
    I tillegg bør han få ca. 40 dråper 3 ganger daglig med Echinamin 5, - som inneholder vekstene rød solhatt (Echinacea), kjerringrokk (Equisetum arv.), lind (Tilia cordata) og ryllik (Millefolium).
    Samt opptil 5 piller Urticalsin 3 ganger daglig.
    I tillegg ca. 2 teskjeer med Molkosan i et glass rent og godt vann 3 ganger daglig.
    Og være påpasselig med å få i seg nødvendig med naturlige vitamin- og mineral-tilskudd daglig, gjennom maten - som for all del ikke må være dårlig eller med kunstige eller ugunstige tilsetningsstoffer - og f.eks. ved hjelp av Bioforce-produktene Multivitamin og Alfavena. Trenger kanskje særlig godt med naturlig C- og A-vitamin, men også E- og B-vitamin, og sporstoff selen, og gode anti-oxidanter iøvrig.
    Q10 er et oljeprodukt - ikke fra Bioforce - som jeg ikke kjenner til tilstrekkelig godt, men som jeg dog vet og har erfart kan virke gunstig.
    Vær svært så måteholden og fornuftig mht. mat og drikke! Frisk luft og forsiktig bevegelse i frisk luft er også viktig. Både rikelig med hvile og med ren, frisk luft. Bekymringer og psykisk stress er svært så ugunstig!
    I tillegg er det ved cancer-sykdommer i det heletatt svært så viktig at leveren og tarmsystemet (også via bukspyttkjertelen) stimuleres og får virke godt! Av lever-stimulerende midler kan særlig fremheves ifra Bioforce de ypperlige Harpago-piller og Cynaramin 4. Begge disse bør brukes. 2 Harpago-piller 3 ganger daglig, og 20 dråper Cynaramin 4-tinktur 3 ganger daglig.
    Et forslag verdt å nevne kan også være: Hvis cancer-området kan behandles utenfra bades området daglig med Molkosan og pudres med Urticalsin-pulver.

    I sin "universal" helse-bok, "Den lille doktor", skriver dr. Alfred Vogel bl.a. og meget fyndig, at:
    "En kreftpasients frykt forsvinner ofte hvis man fjerner svulsten ved en operasjon. De sunne cellers skjebne kan dog fortsatt fremkalle frykt, som kun kan forsvinne ved å fjerne alle de faktorer som har medvirket til kreftens oppståen. Man skal ikke la seg fortrøste av kirurgens beroligende ord, man må ikke la seg lulle inn i en følelse av ubegrunnet sikkerhet. Man skal ikke tro på kirurgen, selv om han prøver å overbevise en om at det ingen grunn er til bekymring, fordi han har undersøkt en grundig og fjernet alt kreftvevet. Hormon- og stråle-behandling gjør situasjonen, i den skadede cellestat, enda mere problematisk. De fritar under ingen omstendighet pasienten for en fullstendig endring i kost, levevaner og livsholdning. Hele livsholdningen skal endres. Man skal endre sitt forhold til sykdommen. Det er dog ikke alltid lett for en som er på rekreasjon, især ikke, hvis han ikke får den fornødne forståelse og støtte fra nære slektninger. På tross av det, burde man prøve på alle mulige måter å rette på sinnstilstanden. På denne måte understøtter man helbredelsen og letter dermed sitt eget og de nære slektningers liv."

    Begrens og besinn matinntaket! Bort med animalsk mat (og særlig fett), bort med dårlige eller for mye proteiner ("eggehvitestoffer"), bort med kunstige tilsetningsstoffer, bort med ugunstige faktorer, - inn med tarmpleiende og stimulerende mat og drikke, tygg og spis råkost av god og allsidig kvalitet, grønnsaker, frukt og mat av god kvalitet, forsiktig og skånsomt tilberedt, inn med godt åndedrett, forsiktig inn med spaserturer og aktivitet i trivsel og frisk luft. En livreddende og trivlig "luksus"! - Skål! Skal det være et glass rødbeter-saft?! Eller vann med ren solbærsaft? Osv. ...
    F.eks. frukter fotrinnsvis utpå formiddagen, og grønnsaker utpå eftermiddagen ...
    Kanskje vil skånsomt og riktig tilberedt havregrøt, råkornsris, hirse eller bokhvete også virke gunstig og nærende nu og da for din far?
 
    Alle de overnevnte naturmidler i form av tinkturer og bokser med piller koster hver anslagsvis 100,- n. kr. pr. stk., og kan om det viser seg vanskelig (noen steder) å få tak i de, evt. bestilles direkte ifra noen av Bioforce sine adresser. F.eks. Bioforce Danmark Eksport: Postboks 30, Håndværkervej 17B, DK- 8643 Ans By, Danmark. Tlf.: +45 86 87 90 77, telefax: +45 86 87 90 70.
    Samtidig vil jeg - også særlig mht. dietten - sterkt anbefale innkjøp av Alfred Vogels tykke, men enkle og innholdsrike bok om "Cancer - Skjebne eller civilisationssygdom". Den bør ligge på en trivlig duk på spisebordet! Den koster i dansk utgave ca. 150 kr., og forhandles bl.a. av av Sunt & Godt på Internett - som også har egen Alfred Vogel-side der.)

    Flere og flere, i rasende fart - også barn - får cancer (= kreft) og andre kulturbetingede (les: ukultur-betingede) sykdommer. Dette er noe som ikke overrasker mange av oss få som ikke har villet eller kunnet la seg mentalt uniformere. Som vi sår vil vi høste! Disse sykdommer representerer (naturlig nok) vår følsomhet og grenseoverskridelser. Når vi har en korrupt politikk - og også monopolisert og totalitær legestand - som forholder seg sinnsforvirret og likegyldig til denne realitet, blir resultatet derefter.
    De som hevder at slike sykdommer - og så mye annet ukultur-betinget - er fremskrittets pris, som vi må betale, burde bl.a. betenke hvilket "fremskritt" de egentlig står for, - som må betales med fremmedgjøring, rovdrift, underminering, sykdommer, smerte, gråt, nød og død - og den globale forkrøplelse, tilintetgjørelse, avgrunn og snart kommende dommedag de så iherdig, klokt, frekt og freidig, på spreng arbeider for å realisere!
    Noen av de argumenterer f.eks. bl.a. med at "dødeligheten var så mye større i gamle dager, for lenge siden". Slipsbekledde eller i hvite frakker (med diplomer og visse lærebøker i lommen) kan de stå der og argumentere med sitt babbel for sin høyvelbårne uvitenhet, dårskap eller korrupsjon og kortsiktige egoisme, med medmenneskelige og tankemessige kortslutninger i fleng ...
    For mange av de er "krigs-medisinering" det eneste holdepunkt de har; og de står der, rede og klar med skjæring, stikking, kjemifisering og bestråling mot betaling og karriere, og for de onde sirklers falske trygghet.
    De av oss som f.eks. giddet eller ønsket å gjøre oss bryet eller interessen med å kikke efter i de gamle tiders, ofte svært så gode og interessante, litteratur, etc., kunne lett nok finne ut at dødeligheten i gamle dager slettes ikke var større eller værre enn i dag! Det var den bare på enkelte områder og i enkelte henseender og på visse steder og i visse sammenhenger og miljøer! Som hadde sine årsakssammenhenger. Årsakssammenhenger som folk rundt om kring til forskjellige tider har funnet ut av og gjort noe med, eller forsøkt gjøre noe med. Og ofte derfor forstått mye bedre.
    En av de betydningsfulle pionerene i vår nyere tid for bakkekontakt i så måte var svenske Lars-Erik Essen, med sin omfattende bok "Rättslös hälsa", 1973 (oversatt til dansk - "Den forbudte sundhed", 1974). I denne skriver han bl.a. (dk, s.54):
    "I hælene på destruksjonen av det indre miljø og den teknologiske medisins "strålende fremskritt" følger en eksplosiv forøkelse av sykdommer som skyldes miljødestruksjonen, herunder de såkalte "medisinske fremskrittssykdommer", dvs. kronisk degenerative sykdommer og tumor-sykdommer. De ondartede tumorsykdommer behandles med røntgen- og radioaktive stråler, om hvilke man vet at de i seg selv er kreftfremkallende. Bestrålingen gies i et sådant stort omfang at det ofte oppstår utbredte skader på sunne indre organer, hvorved man i mange tilfeller ødelegger den rest av biologisk motstandskraft som organismen behøvde til å bekjempe sykdommen. Den som ikke dør av tumorlidelsen, dør hyppig i en så lemlestet, strålingsnedbrutt tilstand, at denne "terapi" får en helt igjennom illusorisk karakter.
    Men ikke alene de terapeutiske røntgendoser, også de lave stråledoser som gies ved alminnelig røntgendiagnostikk kan provokere ondartede tumor- og blodsykdommer (således forskjellige slags leukemi), som det fremgår av et omfattende statistisk bevismateriale (Stewart, Pennybacker, Gibson, Ford, McMahon, m.fl.)."

    Tenke seg f.eks. til hvis Lars-Erik Essen har rett i det han her skriver! Hvor mange papirdoktorer og politikere og innen "legemiddel-industrien" kan i så fall ikke tenkes å være redd for at deres "dumheter og eksperimentering eller ustødige fundament" kommer frem i dagen!
    Lars-Erik Essen skriver så mye om slikt i sin fremragende bok. Bl.a. om undernaturen som destruktiv virkelighet, om den naturvitenskapelige materialisme som trosoppfattelse og vitenskapelig monopolisme, om tabubelagte biologiske aspekter, om forskjellige former for kvakksalveri, om teknologisk kontra biologisk kvakksalveri, om syntetisk-kjemiske legemidler, om årsakssammenhengen mellom syntesesubstans og miljødestruksjon, om legens juridiske og politiske binding til vitenskap og kontrollert efaring som ideale begreper, om den juridiske og politiske binding til materialismens destruktive begreper, og om kampen imot sunnhet og helse. Og mye mere!
 
    Sterke svarte krefter (cancer-krefter!) i makteliten er f.eks. - for noe mere å ha nevnt - i disse dager iherdig i ferd med å forsøke å få norske dr. Grøss & Gru Harem Brunstland innsatt som internasjonal leder for WHO / Verdens Helse Organisasjon. Arbeiderpartiets Utenriksdepartement, straks før de takket for seg og måtte avgå, bevilget 200 millioner kroner til henne i en valgkampanje med dette formål! - med begrunnelse i at dette skal være så meget viktig og betydningsfullt for vårt land!
    I praksis vil dette, spør du meg, si at Grøss & Gru og hennes homseparti og brunstige harem videre skal få arbeide aktivt for bl.a. cancerens utbredelse i vår virkelighet, og for bekjempelse av helse og sunnhet, og for tingliggjøring av og likestilling av likt og ulikt. Og imot respekt og likeverd for mennesker. Men for likestilling av homofili og heterofili, av kjøttdeig og menneskefostre, osv. For landsomfattende omsorgssvikt og indoktrinering overfor barna, utrygghet for alle og enhver, korrupsjon og Jantelov, sexifisering, osv. i lange baner! Med henne til rors er ikke bare barna i mors liv gjort til fredløst vilt, men også alle andre på den andre siden av Fødselens port! Såvel som våre indre og ytre miljøer og landskaper! Blinde og forblindede ateister og hedninger som vil være Gud, og at Fanden skal få være mest mulig usynlig! Sitt fascist-marxistiske program skal de ha inn i skolene, inn i Kirken, inn i Bibelen, inn i medisinen, osv.!

    At ikke legene er i første rekke og sier ifra når selvmordene, kriminalitet og korrupsjon florerer og yrer, det sier sitt. Når dagligvarehandelen, næringsmidlene, arbeidsmiljøene, skolene, veiene, luften, vannet, hjemstedene, stillheten, Nevada-ørkenen, Hydros avdelinger hist og pist, lakseoppdretten, kyrne, barnematen, osv., osv., er fullstappet med cancer, leukemi, astma, hjernevask, utrygghet, mistrivsel, falskhet, osv., og legene - pluss så mange andre - gjerne ikke sier noe, eller svært så lite, eller bare kolaborerer imot Gud, mennesket og naturen, - da sier det sannelig meg om mye om sitt!
    Og hva skjer med vi som sier ifra?
---
    PS (til de som måtte ha interesse for det): Siste nr. av det på mange måter, opp gjennom årene, fine - og nærsagt nokså temmelig så enestående, nu i årgang 22  - norske tidsskriftet "Vi og Vårt - helse & miljø" - nr. 3, 1997, omhandler bl.a. (og boikotter) TV-aksjonen til Den Norske Kreftforening, og forventer bl.a., som et bittelite minimum, at "komplementær-kreftforskning må komme på agendaen". Vi og vårt har adresse: Postboks 901, Sentrum, N-0104 Oslo. Tlf.: 22 42 32 73 - 22 42 30 26, fax: 22 41 83 52.
---
    Med beste ønsker og hilsner til deg og din far, og alle andre, ifra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

24.10. 1997 / Thor Kr. Jelsnes, - , Jelsness.thorkristian@dbn.no : Blodpropp, høyt blodtrykk, hjerneblødning
SPØRSMÅL : "Hei. Mitt spørsmål gjelder for min tante på 70 år.
Hun har fått beskjed fra sin lege at hun har høyt blodtrykk (uten at jeg har de konkrete verdier). I tillegg hadde hun i fjor en blodpropp i benet og et lite drypp. Som mange er i den alder, i relativ "godt" stand hva angår antall kilo. Likevel er hun en aktiv person som tilbakelegger flere mil i uken på sykkel. Hun er nok også litt nervøs / stresset, noe som gir seg utslag i at "det skal skje ting" og en samtale sjelden har en pause.
Jeg har sendt henne litt informasjon om kosthold (lettere matvarer, fisk, grønnsaker og kornprodukter) i tillegg til naturpreparater som hvitløk etc.
Mitt spørsmål er om det er andre forhold som er relevante for henne?
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Thor Kr. Jelsness"
SVAR fra Dr. Doktor :
          En diett med fullkornsris som hovedbestanddel vil effektivt og greit kunne senke det for høye blodtrykk. En slik diett hjelper både for for høyt og for for lavt blodtrykk. Men det er særlig viktig at det benyttes fullkornsris, og ikke den avskallede, hvite ris som så mange av våre butikker bare selger. Og den skal fortrinnsvis være av god, økologisk kvalitet. Risen bør skylles og så legges i vann i opptil 10-12 timer før den forsiktig så vidt får koke opp - og derefter stå og svelle og godgjøre seg en times tid før den er klar til servering med tilbehør. Det skal ikke benyttes mye vann i gryten (ikke bruk aluminiumsgryte og heller ikke beleggs-gryte av noe slag), bare såvidt at risen dekkes av vannet. Tilsetning av salt er unødvendig og uheldig (- likesom sukker). Krydre heller med f.eks. persille, pepperrot, merian, hagekjørvel, evt. litt karri eller paprika. Som drikke anbefales vann utblandet med litt Molkosan (som styrker og utrenser). Dietten - som en jo evt. kan lese mere om i forskjellige slags helsebøker, bør suppleres med egnede blodtrykksenkende urter. Men en kraftig endring av kostholdet, pluss den rette urtemedisin, er absolutt nødvendig mht. den hjerneblødning (drypp) hun har hatt, samt blodpropp og det for høye blodtrykk! Hun bør unngå kjøtt, egg og ost, tobakk, alkohol, etc. Rolige spaserturer i frisk luft gjør godt.
          Hun bør bruke av følgende naturpreparater i best mulig balanse: Aesculaforce (som bl.a. styrker gjennomblødningen i årene), Hyperimin 7 (styrker og bedrer hele kretsløpet, samt fortynner blodet), Hvetekims piller eller kapsuler (E-vitamin, oppbygger blod og årer), Arnica D6 (utrenser og regenererer blodårene og styrker gjennomblødningen), C-vitamin (som naturprodukt, uten kunstige / kjemiske tilsetningsstoffer), Lachesis D12 (hindrer blodet i å koagulere, bekjemper betennelser), Viscasan eller Viscamin 12 (bør brukes over lengre tid, motvirker høyt blodtrykk, årekrampe, åreforkalkning, svulster, hodepine, aktiverer kretsløpet, bedrer venenes elastisitet, oppbygger arteriene, aktiverer hjertefunksjonen), Petasan (styrker kraftig celleåndingen, motvirker cancer, åreforkalkning, høyt blodtrykk, epilepse, astma bronchiale, blødninger, muskelsmerter, nervesmerter, m.m., styrker hjertet og aktiverer kretsløpet), Ginkgoforce (styrker og bedrer gjennomblødning av hjernen), og Crataegimin 3 virker gunstig (hjerte, blodtrykk, åreforkalkning) om den brukes over tid.
         Hun bør forsøke å kjenne følsomt efter hvilke av disse - og i hvilken balanse - som virker best på henne og for henne, og forsøke å bruke følsomt av de (ikke for mye - ikke for lite), overfor seg selv som en fiolinist overfor sin fiolin f.eks.! Dosere f.eks. 3 ganger daglig, og prøve med ca. 3-5 dråper i begynnelsen og evt. øke til oppmot 10-15 dråper 3 ganger daglig.
         Neuroforce eller / og evt. Passiflora motvirker stress og spenningstilstander og virker mildt men godt beroligende.
         Cynaramin 4 (for leveren) vil antagligvis også gjøre godt.
         I sin bok "Leveren som sunnhetsregulator" - og i boken "Ernæringen som helsefaktor" - har Alfred Vogel mere utførlige diett-forslag, som anbefales. (Alfred Vogels bøker, i dansk versjon, forhandles bl.a. av Sunt & Godt på Internett - som har egen Alfred Vogel-side der.) Dr. Alfred Vogel er en god standard - brukt her i det overstående - og garanti for naturprodukter av meget god kvalitet.
         Med vennlig hilsen om helse og trivsel ifra Dr. Doktor!

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

22.10. 1997 / anonym : Kyssesyken -
SPØRSMÅL : "Kan du skrive / fortelle litt om kyssesyken på denne siden?"
SVAR fra Dr. Doktor :
          Ja, det kan jeg og vil jeg gjerne. Jeg kan forsøke, og se hva jeg får til. Men jeg må få svare deg (og andre interesserte) porsjonsvis, - fordi temaet er så mishandlet i Norge og de øvrige babylonske samfunn særlig i de siste tiårene nå. Mishandlet gjennom filmer i fleng, aviser, blader, bøker og svært så mange voksne sin uforstand og ufølsomhet. Dette har særlig sammenheng med den forferdelige sexifiseringen av vårt samfunn som har pågått over mange tiår nu, og som har rammet og rammer og fixerer en så stor andel av befolkningen. Den lokker med perversiteter og farlige grenseoverskridelser bl.a. ved å fixere på forfengelighet, nakenhet, fotografier, sex, penger, vold, "kjærester", kyssing, parring, pirring, brunst, med mere!
          Kanskje du vet hva suggesjon betyr eller er for noe?
          All den fixeringen jeg snakker om har også å gjøre med den suggesjon som har besmittet mange samfunn i store deler av verden, særlig ekstra mye i de siste tredve og førti år.
          Mange og mye i samfunnet forsøker å lokke og lede også barna inn i denne fixeringen og suggesjonen. På så forskjellig vis. Barn - særlig i den første ungdommen - kan ofte være et lett bytte for den. Særlig fordi barn har vanskelig for å forestille seg det enorme store sviket ifra de voksnes verden - og ungdommen sjelden makter eller klarer å sette ord og begripelse på det.
          Kyssesyke blandt annet, f.eks. blandt ungdom, kan ofte være et av de første tegn på at de er i ferd med å besmittes. Men det kan ofte være helt andre og flere tegn på at en slik besmittelse er i ferd med å skje også. Trang til festkultur, diskoteker, fritidsklubber, fnising, - og mye mye mere!
          Det er mangt og mye i vår tid det gjelder om å kunne vende ryggen til, og å ikke falle i eller å trå inn på. Hvor de fleste ikke blir advart på forhånd i det heletatt! Om de så går lukt inn i Fandens hånd eller kjeft ...
          Mye av forholdene er blitt forfærdelig som i det gamle Sodoma og Gomorra, omtalt i Bibelen.
*
          Men la oss også ta til med den mere trivselsmessige side av saken her, i denne første porsjon:           Kyssing er et mere eller mindre intimt familiært og ekteskapelig uttrykk for at noen er glad i hverandre. Kyssing har sammenheng med den nærkontakt, følsomhet, hengivenhet, glede, trygghet og tillit to mennesker har for hverandre, i gjensidig forståelse og kjærlighet.
          På enkelte forskjellige måter. Barn og foreldre er gjerne nusselige overfor hverandre, som et naturlig uttrykk for glede, hengivenhet og omsorg. Og aller mest når barna er minst og trenger mest beskyttelse, omsorg og stell. Nusseligheten ifra familien er også en måte som gjør at babyen og småungene lettere kjenner og gleder seg over kontakten med familien, og familien ærer og gleder og blir bedre kjent med babyen. I en familie bør det være naturlig respekt for hverandre; sånn at de største og sterkeste særlig mest hjelper de minste og svakeste. At alle i familien forsøker å høre efter hverandre, og har særlig omsorg for de minste sine behov. Uten samtidig å være så dumme at de tror at de minste sine behov i praksis er de samme som de større sine! Men å bli tatt godt vare på og kjenne oss trygge og velkomne har vi alle behov for.
          Om barna ikke får det de har behov for, eller får det på feil måte, krenkes de. Jo mere og værre dess værre forholdene og omsorgen i familien og omgivelsene er!
          Det er selvfølgelig også skadelig å være for nusselig overfor spebarn, barn eller andre!
          Hvor grensene går er det ikke alle som skjønner eller forstår! Det er flere forskjellige årsaker og grunner til at noen mennesker ikke skjønner hvor disse grensene går.
          F.eks. så skal det ikke så mye til før noen mennesker - på så forskjellig måte - kan bli for nusselige eller noe overfor andre familier sine barn! Da kan fort og lett mye skade skje.
*
          Kyssesyke kan være forskjellig artet, og kan være et uttrykk for mere enn én slags "oversvømmelse"!
          Avstand og nærhet er også sak som har veldig stor betydning mht. det som angår kyssing. Men som jeg sikkert ikke fikk sagt nok om her nå. En tommelfingerregel kan være: Hold betryggende avstand til fremmede mennesker. Det kan særdeles fort være forskjellig slags lureri ute og går, og du kan særdeles fort også lure deg selv. Og husk - eller glem for all del ikke - at din og andres uskyld er en særdeles kostelig rikdom (ikke i pengeverdi!), for deg selv og for oss alle!
          Det er som sagt mye mere som bør sies om hele dette temaet mht. kyssing og kyssesyke, men jeg må få ta det - så godt jeg formår - i porsjoner, og håper at du og evt. andre underveis også gjerne kan eller vil reagere på det jeg sier og skriver her. Dette her nå var en første porsjon. Så skal jeg under her i tiden fremover efter hvert gjøre tilføyelser og komme med flere porsjoner i et forsøk på en besvarelse på ditt spørsmål.
*
          På tampen av den røde tråden her nu passer det vel med en oppfordring til våre politikere og samfunnsledere - fra Salmenes bok, 2:10-12, i Bibelens GT:
          "Vær nå forstandige, konger, ta imot advarsel, herskere på jorden! Tjen Herren med ærefrykt og glede, kyss skjelvende jorden for hans føtter, så han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For lett kan hans vrede bli tent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham."

*
--- HER VIL NESTE PORSJON, TILFØYELSER OG KOMMENTARER KOMME EFTER HVERT:

* KLIKK HER, for å lese: 07.01. 1998 / janfj@online.no - 16 år student : Kyssesyken igjen  (i.k.)

* KLIKK HER, for å lese: "Kyssets mysterium", av Rune L. Hansen, 02, 1998. HUN www / Hardrock.  (i.k.)

---
---

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

21.10. 1997 / Lene Marchwitz, marchwitz@post7.tele.dk / studerende : Hæmatom
SPØRSMÅL : "En patient har fået hæmatom c. 30 cm. i diameter ved en blokade for hoftesmerter. Han får i ordineret Marvane 2,5mg X 1 Kan hæmatomet være årsag til, at hæmoglobinet er faldet til 4,9 ? INR er på 5,4 Vil blodtrykket også falde ved et stort hæmatom?
Med venlig hilsen Lene"
SVAR fra Dr. Doktor :
          Først noen spørsmål:
          Kjenner du til den svenske forfatteren Per Christian Jersilds roman "Babels hus" ifra 1978? Dens handling er ifra sykehusmiljøet i Sverige. Dens begrepsbruk og begrepsorientering er dårlig, men den handler tross alt om levende mennesker.
          Hvor meget koster et apperat for å måle INR, mon tro? Må man være teknokrat eller elektrokyndig for å anvende det? Bør man lese bruksanvisningen nøye?
          Hvor vokser Marvane hen? Eller hvilket slags preperat er det? Er det kanskje et kjemisk forurensningsstoff - av den sorten det kan oppfinnes ubegrenset millionvis av? Står det eller bør det stå i noen slags standard katalog? Hvor mange abstrakte ord innebærer det sproget hvor de kjemiske stoffer produseres og klassifiseres?
          Er ikke hæmatom rett og slett en blodutredning?
          Hva innebærer og betyr "en blokade for hoftesmerter"? Jeg vet hva en blokade er, og også hva hoftesmerter er - men altså, hva er "en blokade for hoftesmerter"? Vil det si at vedkommende pasient har fått et middel eller en hjelp for hoftesmerter? Hvilket i så fall?
          Og hva kommer hoftesmertene av? Og den store blodutredningen?
          Blodutredningen bør - om det ikke er snakk om helt spesifikke og særlige forhold - behandles med omslag (av et stykke gaz, bomull, etc.) med henholsvis de to plantene Arnica Montana og Symphytum off. (Kulsukkerrod, heter den vel på dansk). Skiftevis disse to plantene, evt. som tinktur (pass på at den ikke blir for sterk, evt. utblandes i passelig mengde med vann) - evt. også homeopatisk, som løst omslag over blodutredningen, evt. også om natten og dagen efter. Samtidig bør pasienten for blodutredningen og det indre kretsløp få innvortes (drikke) plante-tinkturene Hyperimin 7 og Arnica D6 (begge fra Bioforce / dr. A. Vogel i Sveits - som evt. kan tillages selv, hvis du har oppskriften og remediene) - ca. 8 til 15 dråper av hver, utblandet i rent, friskt vann, tre ganger daglig. Litt svak brennesle-te (Urtica) kan kanskje med fordel også tilberedes og gies. Senere kan en evt. ved behov f.eks. legge på noen blader av alminnelig hodekål der blodutredningen har vært.
          Du spør om hæmatomet kan være årsag til, at hæmoglobinet er faldet til 4,9? Det kan det jo, - likesom f.eks. også stress og belastninger kan være årsak til lavt blodsukker. Senket eller lavt blodsukkernivå kan ha mange slags forskjellige årsaker. Den så fine og velkjente planten Isop / Hyssopus officinalis, er særdeles effektiv mot lavt blodtrykk, og for å hindre blod i å koagulere. Er pasientens hender eller føtter kalde? Osv. Mangt bør undersøkes.
          Du spør også: "Vil blodtrykket også falde ved et stort hæmatom?" Det kan det. Også da vil Hyperimin 7 virke gunstig. Mange spørsmål bør i tillegg stilles, - Er pasienten svimmel, nummen, rar på noe sett og vis, osv.? Blodtrykket kan falle eller være lavt av mange forskjellige årsaker, som en bør være oppmerksom på.
          Babylonifisering eller teknokratifisering av medisinen, helse og trivsel kan innebære fremmedgjøring på mange slags forskjellig vis! Skjønner pasienten hva du spør om, - hva du vil vite? Vet pasienten hva slags behandling og medisin han får, og synes han det høres fint ut? Er medisinen eller behandlingen ifra de siste tiår med kjemifisering og "raffinering" - hvor mennesker mere eller mindre med eller mot sin vilje har vært tingliggjorte "prøvekaniner", eller er den på bakgrunn av våre forskjellige kultures tusenårige erfaringer og tradisjoner?
          Plante- eller naturmedisiner som kjemifiseres får fort og lett uønskede skadevirkninger som mye av den moderne, teknokratiske medisin-industri av profitthensyn og spekulativ villskap ikke ønsker å få belysning på. Mange av vår tids leger heller ikke. Fordi de ofte er mere opptatt av sine interesser og penger, karriére, etc., enn av pasientene og befolkningen. Mange av de forlanger og forventer mye penger for å ha utdannet seg eller spesialisert seg i dårskap og babylonisme, - når det de trenger er besinnelse og irettesettelse.
          Det finnes en ypperlig bok - av svenske Lars-Erik Essén - som særdeles grundig og åndsvitenskaplig omhandler farene og skadevirkningene med de babylonske medisiner og behandlingsmåter. Den er utkommet både på svensk - "Rättslös hälsa", 1973 - og på dansk - "Den forbudte sundhed", 1974 - og er ypperlig, og aktuell som aldri før! Anbefales.
          Dr. Alfred Vogel (ifra Sveits) har også særdeles aktuelle og givende bøker i så måte.
          Spør evt. mere eller videre!
          Er det andre som ønsker å tilføye eller kommentere noe, så kom med det!
          Beste hilsner ifra Dr. Doktor til deg og alle mulige pasienter!

*

???!

TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

13.08. 1997 / anonym, 27 år : Herpes genetalis, råd vedr.
SPØRSMÅL : "Kjære dr.doktor! Jeg lurer på om du har noen råd å gi mht. herpes genetalis.
Jeg har fått Zovirax-tabletter av legen, men disse vil jeg helst unngå å ta hvis det er mulig.
Jeg vet det går an å styrke motstandskraften mot herpesutbrudd gjennom kosthold. Har du noen råd å gi meg?
SVAR fra Dr. Doktor :
          Jeg vet ikke nok om dette eller om ditt spesielle tilfelle til å kunne si så mye. Jeg oppfordrer derfor de som leser dette og har bedre greie på det, eller noe greie på det, til å kommentere eller bidra med hjelp hvis de kanskje kan. Muligvis kan nedenstående være til hjelp. Jeg sier "muligvis" - fordi jeg ikke selv har særlig med erfaring vedrørende sykdommen.
          I den ypperlige "Naturmedicinsk vejviser om Dr. A. Vogels Naturmidler" (Forlaget Sund & Rask, Danmark 1987), anbefales det under virus-infeksjoner å stimulere motstandskraften og immuniteten med hjelp av en grunnkur med Echinamin 5 (oppbygger immuniteten - 25 dr. 3-4 gng. dgl.) og Usneasan tinktur (naturlig antibiotika - 20 dr. 3-4 x dgl.) og Petasites (stimulerer celleåndingen kraftig og oppbygger immuniteten - 15 dr. 3 x dgl.).
          Petasites er kraftig medisin - (tinktur-produkt laget med pestilensurtens rot) - og en bør kanskje heller gradvis komme opp i den nevnte dosering?!
          Det anbefales iøvrig naturlig Multivitamin (1 pille morgen og aften) og mineral-stimulerende tilskudd i form av Urticalsin (bør smelte i munnen - 5 piller 3 x dgl.) - og følgende supplerende midler til grunnkuren: Petaforce (1 pille morgen og aften), og Pepperrot-tinktur (oppbygger immuniteten - 10 dr. 3 x dgl.), og hvitløks-kapsler (naturlig antibiotika - 2 stk. 3 x dgl.). Og følgende forslag til behandling: Varme avvaskninger med urteavkok fra timian og kattost samt inngnidninger med Symphosan. Og å sørge for rikelig inntagelse av væske, evt. med gullris-te.
          Med hilsen og ønske om helse og god fremtid fra Dr. Doktor!

*


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

01.08. 1997 / 45 år, lektor : Overvektig -
SPØRSMÅL : "Jeg er en mann som er overvektig, ca 10 kilo for mye. Høyde 186 cm, 100 kilo. Jeg ønsker ikke å gå ned i vekt ved mosjonering angående en tidligere kneskade. Ønsker heller å regulere vekten ved kosthold. Kan jeg spise rikelig med god mat uten å legge på meg, og samtidig gå ned i vekt? Jeg ønsker å være anonym."
SVAR fra Dr. Doktor :
          Kunsten å få til det umulige?! Vel, la oss forsøke! Det å bruke kroppen naturlig fysiologisk stimulerer særlig aktiviteten i stoffskiftet ("nedre" del av mennesket) og kretsløpet i blod og åndedrett ("midtre" del av mennesket). Hvis en ikke skal eller kan bruke kroppen naturlig fysiologisk bør derfor kanskje særlig stoffskiftet og kretsløpet stimuleres best mulig tilsvarende eller på noe vis på annen måte. Mht. dette kan det jo finnes flere muligheter. Dog blir det nærsagt i realiteten som å sitte i et fengsel eller i et torturkammer og å forsøke å finne nødløsninger og berging. Risikoen for at det kan gå galt blir tilsvarende.
          Et best mulig fungerende og minst mulig belastende stoffskifte og kretsløp - hvordan få til dette optimalt og best mulig uten mosjon? Særlig for mye proteiner / eggehvitestoffer i kostholdet kan være belastende og tungt fordøyelig og forgifte kroppen. Men f.eks. også for mye eller dårlige fettstoffer, eller matvarer med eller av dårlig eller feil kvalitet. Hvis en f.eks. blir trøtt og søvnig etter å ha spist så kan dette være et varselsignal om at kroppen har fått for mye eller feil mat. Slike varselsignaler er verdifulle veivisere - hvis de ikke kommer eller blir brukt for sent. Mat som en blir kvikkere, mere aktiv og kjenner seg bedre av bør en også forsøke å være oppmerksom på og evt. notere seg. Det kan være mange slags retningsvisere verdt å merke seg og å fastholde. På dette området går det også an å prøve seg frem. Mat, remedier og medisiner jeg kommer på å nevne eller kan si noe om ... Det blir ganske enkelt fort vel for omfattende! Men dog derfor vil jeg her nå anbefale dr. Alfred Vogels bøker, som meget kompetente og givende. Hans bok "Ernæringen som helsefaktor" koster ikke mange kronene, og omhandler alt dette og foreslår kostplaner og forteller mye om alt dette. Også om hvilken mat og drikke som bør unngås - og foretrekkes.
          Overvektighet kan også være forårsaket av en utav flere sykdommer eller sviktende funksjoner. Som i så fall bør behandles og rettes opp. Alfred Vogels bok - og flere av hans øvrige bøker - omhandler også dette. Hvis f.eks. overvekten skyldes lavt blodsukkernivå med derav følgende stor trang til bl.a. sukker og søte saker, er det nødvendig å regulere blodsukkeret (med f.eks. naturmidler som Myrtilliforce, Molkosan og Cynaramin 4 fra Bioforce).
          Overvekt og undervekt også, kan f.eks. også skyldes en likevektsforstyrrelse i hypofysen, eller i eggstokkene (testiklene) og skjoldbruskkjertelen. Men kan f.eks. også skyldes div. kjemiske, syntetiske "medisiner" som en har vært dum nok til å prøve seg på av noen grunn. Årsakene til overvekt kan iøvrig jo også være av psykisk karakter. F.eks. sier Alfred Vogel at: "Mennesker som ikke får tilstrekkelig kjærlighet, ømhet og sympati, kan trøste seg med spising. Spisning er i det tilfelle en erstatning for tilfredsstillelse av et annet behov enn sult. Årsakene til dette kan ofte finnes i barndommen. Mange travle foreldre har ikke tid til å gi deres barn tilstrekkelig kjærlighet og forkjæler dem med sjokolade og andre søte saker. Slike barn erstatter som voksne kjærligheten med mat eller alkohol, som er likså skadelig."
          "Jo mere en syk spiser, jo mere skader det ham," sa Hippokrates. Og Chrysostomos sa at: "Faste demper vellysten og vreden, vekker dømmekraften, gir tankene liv og klarhet, ifører kroppen kledebon, fordriver de nattlige fantasier, helbredet hodepine og gavner synet." De er begge inne på noe ... om du skjønner hva jeg mener?
          Alfred Vogels grunnkur mht. overvektighet bygger bl.a. på følgende prinsipper: En meget proteinfattig kost som så vidt mulig inneholder fullgode proteiner. En kullhydratrik kost hvor fruktsukkeret (in natura) prioriteres høyere enn stivelse. Og en kost med et baseoverskudd, - "for ved et syreoverskudd får man aldrig overvunnet en stoffskifte-sykdom eller -forstyrrelse". Hva fettet angår, sier han, settes det ikke noen direkte grense, men inntagelsen holdes dog innenfor rimelige rammer, og det skal helst nytes ubehandlet, da de fettsyrer som dannes eller frigjøres især ved baking virker meget skadelig. Hvis man ikke mener å kunne klare seg med tre måltider (i hans grunnkur) "kan man også ta fem, for sinnets likevekt gavner mere enn de to ekstra innskutte måltider kan skade". Mht. sin grunnkur sier han at han "har ved årelang erfaring funnet frem til en metode som ved en riktig gjennomførelse alltid gir resultat, også hvis 100 kg`s grensen er overskredet".
          Den rette spiseteknikk bør innøves. Spis langsomt og nyt og tygg maten godt. (Tygg den f.eks. 33 ganger!) Og en god regel mht. besinnelse: Avslutt måltidet mens det smaker best! 1 til 2 teskjeer Molkosan i et glass vann til måltidene virker styrkende og normaliserende for fordøyelsen. Vær forsiktig med for mye råkost hvis dette ikke kjennes bra. Råkost er først og fremst medisin, men kan være ypperlig og velgjørende mat og medisin.
          Fedme overbelaster kroppen. Overvekt belaster hjertet og kretsløpet og forhøyer blodtrykket. Dette kan lett føre til belastningsbrystsmerter og hjerteanfall (infarkt). Overvektige mennesker lider oftere enn andre av gallesten. Den overvektiges lever er hårdt belastet. Fett avleirer seg i leveren og får den til å virke dårligere. Fettet belaster også bukspyttkjertelens funksjon så man i verste fall kan rammes av sukkersyke. Osv.
          Skal jeg her likevel nevne eller foreslå - med utgangspunkt i det altfor lille jeg nå vet om ditt tilfelle - noe i retning av generelle medisiner eller remedier ut over det nevnte ... Så vil jeg anta at Cynaramin 4 (for leveren) vil gjøre godt. Og Molkosan (fordøyelsen / stoffskiftet). Og Hyperimin 7 (for kretsløpet). Papaya-preparater (uten tilsetninger av mynte!), f.eks. Papayasan er gunstig for proteinfordøyelsen. Og Myrtilliforce (bukspyttkjertelen / stoffskiftet / sukkersyke). Alle fra Bioforce.
          Håper det ikke - i all utilstrekkelighet - er noe jeg har glemt nå, som jeg burde eller kunne ha sagt videre! Men vet ikke riktig om det er så mye mere jeg mener kan sies av meg ... Ditt spørsmål var omtrent: "Kan jeg spise rikelig med god mat uten å legge på meg, og samtidig gå ned i vekt?"
          Vi får evt. heller komme tilbake til saken, tror jeg. Jeg for mitt vedkommende kan bare besvare din henvendelse nå efter evne. Med beste hilsner om helse, trivsel og en lettere tilværelse, fra Dr. Doktor!

* TILFØYELSER :

--- Dr. Doktor, 13.08. 1997 :
          Mht. kostholdet vil jeg dog foreslå at det brukes minimalt med kjøtt, særlig minimalt med fett kjøtt. Og tilføye til dette at mye kan oppnåes hvis en venner seg til å bruke kjøtt nærmest som et slags smakfullt krydder i og til maten. Og når en skal spise kjøtt i maten, hva med å skifte ut svinekotelettene, pølsene og kjøttkakene etc. med noen få tynne kjøtt påleggsskiver - og forestille seg at disse er koteletter etc.? Disse tynne og ofte magre skivene kan jo f.eks. også stekes (f.eks. fort og ikke for varmt i litt maisolje), og passe sammen med eller som tilbehør eller krydderi til annen mat!
          Trenger du venne deg til kvalitativt godt fett og nærende mat kan det kanskje også være en god idé å prøve med f.eks. et ukentlig måltid med skiftevis - annen hver uke - meget skånsomt tilberedt henholdsvis sild og makrell som kjøtt i måltidet. Og iøvrig f.eks. ris eller hirse. Med litt hagekjørvel og persille til. Og minimalt med salt! Skal det brukes sauser eller væske i maten så sats på en vannbasert med egnede krydderurter og evt. grønnsakkraftsmak (fra f.eks. litt raspet gulrot - giftfritt, økologisk dyrket). Denne maten kan være så delikat god at det også vil være en synd å viske bort den gode smaken (og velværen) i lang tid efterpå, både med annen spising eller med drikke annet enn rent, friskt vann! (Da heller understreke den med en forsiktig spasertur i mest mulig naturlig terreng!) Skal du, eller dere, ha annen drikke til eller efter maten, så bør denne - for at det skal smake og gjøre best - være en egnet tilføyelse til måltidet, også evt. som dessert.

*

***


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

21.06. 1997 / 16 år, skoleelev : Diabetes og rusmidler -
SPØRSMÅL : "Hei! Jeg er i gang med et prosjektarbeid om diabetes og rusmidler. I den forbindelse ville det være fint om jeg kunne få noe informasjon om dette. Jeg er særlig interessert i å få vite litt om hasj i forbindelse med lavt blodsukker! Ellers takk for et fint alternativ for oss med legeskrekk! PS: Jeg ønsker å være anonym.
SVAR fra Dr. Doktor :
          Det viktigste under enhver omstendighet hvis man får eller har diabetes, er å bli av med sykdommen! Dette er så langt ifra noe uoverkommelig, men fordrer riktige medisiner og en endring av kostholdet og evt. hverdagslivet.
          Diabetes i sine forskjellige varianter er en funksjonsforstyrrelse - hvor det er et overskudd av syre (acidose) i kroppen. Ordet diabetes kommer fra gresk og betyr "hevert", hvilket viser til at noe som burde forbli i kroppen strømmer bort fra den; nemlig den store væskemengde som går ut via nyrene. Som følge av basemangel bindes kullsyren til blodets hæmoglobin, som dermed mister evnen til å oppta den livgivende luft, og pasienten kveles, selv om han trekker pusten dypt og suger luft ned i lungene. Faren ved sykdomsforløpet ligger ikke i sukkeret, men i syreoverskuddet, sier dr. Alfred Vogel. "Den syke dør ikke av sukker, heller ikke hvis han utskiller for mye, men av syreforgiftning - hvor acetone, eddiksyre og smørsyre er utslagsgivende. (...) Når man ikke gir den syke kullhydrater (sukker og stivelse) i kosten, er det ikke noen stor bedrift å få hans kropp til nesten å holde opp med å utskille sukker. Man må i steden få sukkeret til å forsvinne fra utskillelsen selv om man tilfører kroppen den nødvendige mengde kullhydrater, nemlig ved å fjerne den grunnleggende årsak, dvs. syreoverskuddet (acidocen). Så vil den syke bli helbredet, for de lidende organer vil komme seg, funksjonsforstyrrelsen vil holde opp, og da vil sukkeret også forsvinne."
          Dr. Alfred Vogel har skrevet og sagt meget opplysende også om disse saksforhold. Bl.a. så sier han, at: "Det ville være uforsvarlig å påstå at man i vanskelige tilfeller kan klare seg uten insulin, for ved insulinsjokk (en art kvelningsanfall) ville det være ensbetydende med den visse død. Men like så nødvendig som det er å gi insulin i slike vanskelige tilfeller, like så uansvarlig er det å gjøre det i tilfeller hvor det bør unnværes. Likesom ved alle andre kjertel-preparater er det også her klart for den våkne iakttager at man kun i ytterste nødsfall må inngi et animalsk kjertelprodukt som fratar kjertelen arbeidet med selv å produsere det - for jo mere man på denne måte avlaster kjertelen, jo mindre arbeider den, eftersom der jo alltid skal være en grunn til å utføre et stykke arbeide. Avlastning betyr ikke alltid ro til å komme seg, men medfører ofte en tilvenning som også kan ende med at funksjonene går helt i stå.
          Det er ingen bedre måte å overvinne en forstyrrelse på enn å gå tilbake ad samme vei som den er kommet. Hvis sukkersyken skyldes et syreoverskudd er den eneste fornuftige og naturlige måte å behandle den på derfor å avsyre kroppen ved å sørge for en formålstjenlig baserik ernæring. (At man her må sikre seg at de kanskje overveiende rå fødemidler også blir forarbeidet, sier seg selv.) At en fysisk behandling, dvs. en naturlig stimuleringsterapi som vil understøtte og fremme de behandlede kroppsfunksjoner, også vil gjøre gavn, er like så innlysende. Erfaringen har vist at plantelegemidler som renser og stimulerer innvortes også kan bidra til en helbredelse. Betrakter man nu alle disse momenter under ett, kan man med stor optimisme behandle sukkersyke, idet man skjenker den diett-etiske side den største oppmerksomhet."
          Han sier videre: "Den absurde, ensidige kjøtt-diett med de nesten like så meningsløse glutenprodukter er absolutt feilaktig. Den bevirker kun noe godt i de tilfeller hvor den syke likevel ikke kan hjelpes, idet den tjener til å avkorte hans lidelser. (...) Når mange er blitt helbredet med den gamle, i bunn og grunn feilaktige proteindiett må det for en stor del tilskrives feildiagnoser, da forekomsten av sukker i urinen ikke alltid er et avgjørende bevis for sukkersyke. Dessuten medvirker det ved en helbredelse ofte omstendigheter som er direkte gåtefulle, og som kanskje kan forklares ved at enhver påvirkning kan fremkalle en krise eller en vesentlig forandring i kroppen - og at denne forandring vekker en hittil slumrende kraft og således indirekte bevirker en helbredelse. (...) Med vår abstrakte tankegang og våre filosofiske narraktigheter er vi fjernt fra det enkle og naturlige, hvori den sanne storhet alene ligger. (...) Fødselsveer går hen over jorden, tiden for det ondes herredømme synes utløpt, den Allmektige tar igjen hånd i hanke med forholdene, og hvis profetene utlegges riktig vil dét komme som rett-tenkende mennesker lengter efter. Mange dypt tenkende mennesker som søker å utgrunne naturens hemmeligheter til menneskehetens gavn har sett at der ad naturens vei kan utrettes meget, ja, at meget allerede er blitt utrettet. Men det fullkomne må Han bringe, den Allmektige som menneskene i deres dogmatiske religiøse kortsiktighet ikke lengere synes å kjenne og langt mindre å stole på når Han gjennom den store Nazareer gir oss anvisninger og retningslinjer. Men inntil den nye tid er opprundet må vi hjelpe oss selv med de muligheter vi har fått gjennom naturen og som vi fritt kan benytte oss av. (...) Som allerede nevnt er det ikke sukkeret men syreoverskuddet (acidosen) som skal bekjempes, og derfor adskiller den rette sukkersykediett seg vesentlig fra den førhen og til dels stadig så utbredte proteinrike diett som bygger på størst mulig nedskjæring av kullhydratene. Mine erfaringer har igjen og igjen vist at sukkersyken hurtigere fortager seg ved en tilstrekkelig tilførsel av kullhydrater og en proteinfattig kost, enn ved den gjengse proteinrike diett med glutenprodukter osv. (Forutsetningen er naturligvis en baserik, vitaminrik og dermed verdifull, høyaktiv ernæring som kan avsyre kroppen og tilføre den de nødvendige helbredende verdier.)"
          Riktig medisinering og en riktig diett, et riktig kosthold, vil være av avgjørende betydning.
          Et annet sted skriver Alfred Vogel f.eks. at: "Molkosan er den sunneste drikk for diabetikere. Selv om kosten forblir uendret senkes blodtrykket, og som regel forminskes sukkerutskillelsen allerede noen få uker efter at Molkosan-forbruket begynte!"
          Videre sier han: "I behandling av sukkersyke har kosten en stor betydning. Sukkersyke øker fødebehovet, i motsetning til andre sykdommer. For å oppnå den ønskede virkning med dietten skal man sørge for å spise tilstrekkelig. Samtidig skal man dog også sørge for at maten ikke inneholder for hurtig oppløselige kullhydrater. På første plassen i dietten ligger de vitaminrike grønnsaker. En laktovegetar, et menneske som kun spiser plante- og melkeprodukter, bør som proteinkilde bruke melkeprodukter, først og fremst forskjellige syrnede melkeprodukter, f.eks. kjernemelk og kvark. De som spiser blandet mat, kan spise små mengder fettfattig kjøtt." Som middagsmat foreslår Alfred Vogel som eksempel et sted: "Først rå grønnsaker i salatform, tilberedt med sitron - og olivenolje, men enda bedre med valnøtt-olje (uten salt). Til salaten egner seg hvitkål, grønnkål, rødkål, blomkål, spede spinatblader, spede brennesler, rødbeter, gulrøtter, selleri, tomater, agurker, nüsslisalat og grønn salat. (Brenneslene skal tilberedes med sitron og olje ca. 1/2 time før måltidet, så brenner de ikke mere, og deres legende virkning er forbløffende.) Salaten tilberedes med meget olje. Efter salaten følger dampede (ikke skoldede), eller ovnsbakte, grønnsaker. Alle kjente grønnsaker kan anvendes, bortsett fra belgfrukter (bønner, erter, linser) og andre proteinrike grønnsaker. Snittbønner kan spises, bare ikke kjernene, Rosenkål og asparges bør unngås. Poteter skal omgås med forsiktighet, dog kan man til hvert måltid spise en liten til mellomstor potet, men så til gjengjeld ikke noe brød." I sin bok "Leveren som sunnhetsregulator" - og i boken "Ernæringen som helsefaktor" - har Alfred Vogel mere utførlige diett-forslag, som anbefales. (Alfred Vogels bøker, i dansk versjon, forhandles bl.a. av Sunt & Godt på Internett - som har egen Alfred Vogel-side der.)
          En ting som Alfred Vogel særlig bemerker, er at "for sukkersykepasienter er gode tyggevaner like så viktige som olje for en motor. En helbredelse uten at maten blandes godt med spytt er særdeles tvilsomt, eller i det minste meget vanskelig. Ikke engang ved gikt er dette så viktig som her, så det er noe især sukkersykepasienter må legge seg på sinnet." Og: "Noe annet som er viktig for sukkersykepasienter er en god hudpleie. Her er A. Vogels biologiske salveolje (Appelsin- og Sitronskallolje) fortreffelig. Følgende næringsmidler er strengt forbudte: Egg, kjøtt, fisk, østers, sjokolade, hvit pasta, hvitt brød, søte kaker og søtsaker iøvrig, hvitt sukker, og naturligvis skadelige nytelsesmidler som alkohol, bønnekaffe, kakao, sort te osv. Sterke krydderier og koksalt skal helt unngås. Selv de alminnelige kjøkkenurter skal anvendes med måte. Sakkarin og andre kunstige søtemidler skal også helt utelates fra kosten. Glutenbrød og pasta og alle andre diabetikervarer er en pestilens for diabetikeren, og de skader mere enn de gavner, da de bidrar til å gi kroppen et syreoverskudd og fremmer dannelsen av acetone. Gode, meget anbefalelsesverdige krydderplanter er pepperrot, selleri, brønnkarse, einerbær, og A. Vogels plantekrydderi (Herbamare salt). (...) Hvitløk og reddiker bør man dessverre unngå, for selv om de på den ene side virker godt, irriterer de på den annen side nyrene med deres innhold av sennepsolje og svovel. (...) Nøtter skal unngås på grunn av deres innhold av proteiner. Pinjekjerner kan dog nytes i ganske små mengder. Av honning kan man daglig spise en teskjefull. Einerbærsaft, ren og usøtet, er et ganske godt middel som har en ikke ubetydelig helbredende virkning. (...) Lys, luft, sol og mosjon er understøttende, dvs. nødvendige, momenter i forbindelse med helbredelse." Og: "Man bør sørge for tilstrekkelig variasjon av kosten. (...) Det er god grunn til ofte å spise pepperrot og karse, fordi de har en gavnlig virkning på bukspyttkjertelen. Man kan av og til spise purrer, da også de er velegnede for bukspyttkjertelen. Også løk passer glimrende til krydring av en diabetikers mat. Gjærekstrakt er også et fortreffelig krydderi. Man smører en skive brød med gjærekstrakt, og har løkringer oppå. Denne form for smørbrød pleier bukspyttkjertelen. En diabetiker skal også sørge for ikke å spise for hurtig, men å tygge maten ordtlig. På den måte kan kroppen lettere oppta maten, og man blir mett av et mindre måltid. Selv om appetitten kan være stor hos en diabetiker er det ikke sunt å spise for mye, fordi overdreven fødeinntagelse belaster kroppen. Derfor er det ytterst viktig kun å spise ren, naturlig mat av full verdi."
          I sin mesterlige "Den lille doktor" skriver Alfred Vogel bl.a.: "For de sukkersyke og alle andre med fordøyelsesforstyrrelser er det viktig å kjenne bukspyttkjertelens funksjon, og hvordan den best understøttes og stimuleres. Først og fremst skal man sørge for et godt blodomløp, fordi blodet transporterer ernæringsmidler og legemidler til forskjellige deler av kroppen. Blodsirkulasjonen i bukspyttkjertelen kan forbedres med varme brusebad. Området omkring bukspyttkjertelen, like over navlen og like under brystbenet, bruses med varmt vann. Også fuktige varme omslag, især urteomslag, forbedrer blodsirkulasjonen i bukspyttkjertelen. Naturen tilbyr dessverre kun noen få former for medisin til bukspyttkjertelen. Melkesyreholdig Molkosan har vist seg meget effektiv. Før i tiden brukte man fermentert Rubiaceae, dog med meget dårlig resultat. Papayaforce kan være til stor gavn, fordi papayaen fremmer fordøyelsen av proteiner. Til behandlingen kan også anvendes Lycopus D6. Som ytterligere supplement kan anvendes Myrtilliforce, som har en regulerende innvirkning på bukspyttkjertelens arbeide. (...) Mange former for kost bør helt unngåes, f.eks. kokte eggehviter samt forbindelsen fett-protein-sukker, som forekommer i mange fødemidler som er kokte eller stekte. (...) Kvark er den eneste tillatte form for proteinkilde. (...) Som drikkevarer er blåbærsaft, solbærsaft, mild urtete og av og til kjernemelk gode. Bukspyttkjertelens arbeidsbyrde kan avlastes med en ukentlig fastedag. En god måte å avlaste bukspyttkjertelen på, er meget små måltider og å tygge maten omhyggelig. Smerter efter måltidet avslører om man har spist upassende mat, tygget den dårlig, drukket for hurtig eller spist for mye. Det vil være klokt å ta lærdom av erfaringene. Man vil også ha stor gavn av åndedrettsøvelsene i frisk luft. Man bør især øve seg i dype innåndinger."
          Iøvrig kanskje særlig å anbefale å prøve og verdt å nevne: Cynaramin 4 (fra A. Vogel / Bioforce, som aktiverer og styrker leveren), åkermåne, artiskokk, bokhvete, grapefrukt, bananer, hirse, havre, blåbærblader, godt med naturlige C-, E-, og B-vitamin kanskje særlig, tørr børstemassasje. Huden på belgene av grønne bønner er rik på silicium og visse hormonsubstanser, som har en insulin-lignende virkning.
          ---
          På bakgrunn av det overstående bør det kunne utledes ett og annet vedrørende bruk og misbruk av rusmidler, som du spesifikt spør om.
          Rusmidler er og kan være så mangt. Alkohol (øl, vin og forskjellig slags sprit), hasj, det "raffinerte" produkt kokain, flein-sopp, opium, morfin / heroin, amfetamin, lsd, crack, exstacy, nevroleptika, med mere!
          Kjemisk-syntetiske midler som valium etc., nevroleptika, etc., kokain, morfin / heroin, amfetamin, lsd, crack, exstacy, etc., virker definitivt fort skadelig og ødeleggende for enhver og er ikke å anbefale å prøve for noen som helst. Heroin, og lsd, crack og exstacy kan fort og lett virke rett og slett dødelig, for enhver. Valium, nevroleptika, etc., slike midler som våre apoteker i disse tider dessverre distribuerer, er på forskjellig vis skadelige og avhengighetsskapende, i likhet med men annerledes enn alkohol, og er ved siden av alkohol vårt samfunns største og værste rusmiddelproblem. Alkohol er avhengighetsskapende, særlig ved overdreven bruk eller misbruk, og særlig over en viss tid, og har alvorlige og mange skadevirkninger. Kokain, opium, morfin / heroin, amfetamin, er også avhengighetsskapende, og har skadevirkninger som fort kan være betydelige. Dog kan morfin og amfetamin, hvert på sitt vis, ved spesielle tilfeller brukes med forsiktighet som nyttige legemidler.
          Hasj er også fort og lett avhengighetsskapende, men bare psykisk - ikke fysisk. Men hasj har mange og fine nyttige egenskaper som dessverre i vår del av verden er for lite verdsatt og brukt, og som er forbundet med mange fordommer. Mye av hasjens avhengighetsskapende psykiske virkning skyldes ikke minst den gleden og begeistringen mange finner i å bruke den, men dette er en glede og en begeistring som dessverre også ofte lokker til overdreven bruk. Ved overdreven bruk av hasj over lang tid (for de fleste) vil fysiske skadevirkninger gjøre seg gjeldende litt efter litt. Men da først og fremst fordi hasjen har virket passiverende isteden for aktiverende. Hvis den virker for mye fysisk passiverende kan den hemme kroppsfunksjoner på forskjellig vis, f.eks. også bukspyttkjertelens virksomhet og stoffskifteprosesser. Hvis bruken er forsiktig og ikke overdreven vil imidlertid kanskje heller flere kroppsfunksjoner stimuleres, og iallfall mange av dens nyttige og fine egenskaper gjøre seg gjeldende. Men naturligvis er hvert menneske sine grenseverdier i forhold til helsen og individualiteten mht. hasj også av betydning. Mht. diabetes og hasj så bør det oppfordres til forsiktighet - og sterkt til sindighet og besinnelse.
          At bruk av hasj kan føre til bruk eller misbruk av andre stoffer er en myte som er usann og oppstått av frykt for det fremmede, og pga. særlig Arbeiderpartiets informasjonsforvirring gjennom mange tiår - og pga. at mange misbrukere av hasj derfor naturlig nok forveksler hasj med knark og narkotiske stoffer. (Med løgn og usannheter oppnås aldri, særlig ikke i lengden, positive eller gunstige virkninger. Tvert om. Uansett hvor mange som tror så eller på det. De uheldige "bivirkningene" av informasjonsforvirringen er mange og omfattende.)
          Kanskje burde jeg her også ha snakket om kaffe-drikking og om poteter etc., men kommer jeg heller evt. tilbake til ved anledning.
          Spør evt. videre hvis det trengs ...
          Med beste hilsner om fremgang og helse fra Dr. Doktor!

*


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

14.06. 1997 / Monika : P-piller og bivirkninger -
SPØRSMÅL : "Hei! For 9 dager siden begynte jeg på P-piller (synfase). Legen jeg var hos satte meg inn i alle preparatets bivirkninger, bl.a. om faren for blodpropp. Faren er visst ikke særlig stor såvidt jeg har skjønt, iallefall hos personer som ikke er arvelig belastet, men jeg fikk bekjed om å oppsøke lege hvis jeg kjente prikking i fingrene. Jeg er ikke arvelig belastet såvidt jeg vet, men idag, noen timer etter at jeg hadde tatt p-pilla, fikk jeg en ubehagelig prikking i fingrene og underarmen i ene handa. Jeg lurer derfor på om det er noen sammenheng mellom dette og p-pille-bruken? Hvis det er det, må jeg da isåfall slutte med p-piller, -permanent, eller finnes det andre merker jeg kan bruke? Forøvrig er det ingen andre i familien som har hatt noen problemer ved p-pille bruk, jeg røyker ikke, er ikke overvektig, har ingen sykdommer. Jeg lurer også på om arvelig høyt kolestrol kan gi økt fare for alvorlige komplikasjoner ved p-pille bruk. Monika."
SVAR fra Dr. Doktor :
          Det er av mange grunner uansvarlighet og uvitenhet å bruke, eller å anbefale bruk av, de p-piller som finnes i handelen. De representerer en fare for den menneskelige helse, det ufødte liv, vårt fysike, sjelelige og åndelige liv. Bivirkningene du, dine barn og etterslekten kan få som prøvekanin for disse kjemisk-syntetiske "legemidlene" er forskjellige slags symptomer, skader og sykdommer - alt fra tendensen til å få tvillinger til cancer og blodkretsløpsykdommer, og annet.
          Avholdenhet, og seksuell og ekteskapelig oppdragelse og hygiene, er det beste alternativet. Den seksualfikseringen og perverteringen av folk og samfunn som pågår, også i vårt land særlig siden 1960-årene, er ikke lett å unndra seg, men å forsøke å motvirke denne bærer de beste frukter. Salomos ordsprog i Bibelen handler på mange måter også særlig om dette, og vil jeg anbefale som utgangspunkt for det første studium.
          Iøvrig vil jeg nevne at i kjærlighetsaktens inderlighet og glede må nærhet harmoneres med avstand for å motvirke kortsiktig egoisme.
          Skal en først bruke materielle preventiver vil jeg anbefale kondomer i naturstoff (uten kjemiske tilsetningsstoffer).
          Uansett er det riktig og viktig i slike forhold å være forsiktig.
          Betenk at frihetens, harmoniens eller gledens vesen befinner seg ikke i å følge de fra omgivelsene overgitte eller stimulerte drifter og lyster - og heller ikke kunstige eller feilaktige sedelighets- og moralprinsipper, som kan være likså ille. Men at det dreier seg om å ivareta og å forløse og å stimulere uskylden og samvittigheten i verden og i virkeligheten. Uskylden er den største skatt mennesket og verden har. Den kristne kjærlighetens prinsipp. Og mange og mangt er ute etter den, - jo mere dess mere forskrudd verden er!
          Med beste hilsner ifra Dr. Doktor!

*


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

28.05. 1997 / Linda Torsvik : Rusmisbrukeren, hans barn, og sykepleiere -
SPØRSMÅL : "Spørsmålet mitt er Hvordan kan sykepleiere være med på å forbedre kommunikasjonen mellom rusmisbrukeren og deres barn?
          Spør om dette for min lærer som holder på med en oppgave...."
SVAR fra Dr. Doktor :
          Et interessant og uventet spørsmål. Du har uttrykt deg litt hastig upresist, men jeg antar spørsmålet skal være: Hvordan kan sykepleiere være med på å forbedre kommunikasjonen mellom rusmisbrukeren og rusmisbrukerens barn? - Korriger meg hvis jeg tar feil.
          Jeg er ikke ekspert på området. Men kanskje noen som leser dette kan gi noen kommentarer eller svar med? Spørsmålet er noe vanskelig kanskje også for at du ikke skriver noe om hvilke slags rusmisbrukere det gjelder, eller hvilke aldersgrupper det gjelder. Det finnes jo så mange slags typer rusmisbruk nå i vårt samfunn. Holdningene til og vedrørende rusmisbruket er også et interessant kapittel. Her er det bl.a. mye ukyndighet og fordommer ute og går.
          Uansett vil jeg ha sagt at det vesentligste og viktigste ifra sykepleierens og de involvertes side selvfølgelig må være respekten, ydmykheten og sakligheten. Respekten for de det gjelder og deres fellesmenneskelige menneskeverd. Ikke respekt for misbruket, men for menneskeverdet bak misbruket. Og ydmykhet for omstendighetene og situasjonen. Ikke skråsikker muligvis urett saklighet, men forsiktig og konsekvent saklighet og menneskelighet. Som også fortreffeligvis innebærer dyktighet. Forræderi, løgn eller maktmisbruk overfor pasienten vil være katastofal feil medisin.
          Kommunikasjonen mellom rusmisbrukeren og dennes barn kan være spesiell, alt etter som de konkrete forholdene og omstendighetene, og for sykepleieren å bidra på rette måten forutsetter innsikt, respekt, ydmykhet, menneskelighet og saklighet.
          Hvorvidt barna kan og vil være behjelpelige i forhold til rusmisbruket og pasienten og sykepleien er også av betydning.
          Den rette medisinering og den rette pleie er av stor betydning, men er også beroende av de konkrete omstendighetene og forholdene.
          Spør evt. videre hvis du tror vi kan komme noe videre i denne saken!
          Med beste hilsener om menneskelighet, trivsel og helse, fra Dr. Doktor!

*


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

07.03. 1997 / anonym : Hjerteinfarkt -
SPØRSMÅL : "Jeg fikk et hjerteinfarkt i vinter, men overlevde etter et sykehusopphold. Der fikk jeg forskjellige medisiner som jeg bruker, bl.a. en sort blodfortynnende tabletter. Hva kan jeg ellers gjøre for å forebygge, og for å bedre den almenne statusen?"
SVAR fra Dr. Doktor :
          Godt å høre at det gikk bra denne gangen! Hjerteinfarkt er i den vestlige verden i dag bortimot den alminneligste dødsårsak, forårsaket av forhold som feil eller forstyrret ernæring, mangel på sunn mosjon og frisk luft, og av ensformig, stillesittende arbeide, ubalanse, bekymringer, stress, uharmoniske levekår, etc. Maten er, som Hippokrates sa, den beste medisin. Vi kan tilføye indre og ytre landskap av trivsel og sunn og glad utfoldelse i trivsel, i pakt med naturen og økologien.
          Jevnlig, regelmessig, behagelig mosjon og bevegelse har mye å si! Pass på at du har anledning til spaserturer i skogen og naturen, til hagearbeide, lek og behagelig fysisk arbeide. Det gjør godt og gir helse, liv og overskudd!
          Unngå fet og usunn mat, samt giftstoffer. Forsøk å unngå fete sauser, fete sjokolader, fett kjøtt, etc., samt kjemikalier og andre giftstoffer og ugunstige stoffer i maten. Spis hverken for mye eller feil. Tilpass kostholdet etter aktivitetsnivået og omstendighetene. Både usunn mat, for fet mat eller for proteinrik mat ("eggehvitestoffer"), etc., er belastende og evt. katastrofalt. For mye proteinrik mat f.eks.(erter, bønner, frø, egg, havregryn, "hårdt" fullkornsbrød, etc.), belaster stoffskiftet og hjertet og går dårlig sammen med for lavt fysisk aktivitetsnivå. Sukker og salt - særlig de raffinerte og kjemisk behandlede produktene - bør du også være sparsom med og bruke lite av. Kaffe og "engelsk / kinesisk" te, og tobakk og alkohol, er annet som du bør unngå. Unn deg heller måteholdne måltider med f.eks. ris, hirse eller bokhvete av bra kvalitet, måltider med grønnsaker av fin kvalitet, med fruktsafter av fin kvalitet, etc. Tilberedt skånsomt og enkelt, med mangsidighet i tankene. Og best mulig riktige medisiner iøvrig. Ta ditt kosthold og dine medisiner, din mosjon, trivsel og helse på alvor! Forsøk bevisst å være følsom på hvordan den forskjellige slags mat, medisin, aktivitet og miljøer virker inn på kroppen og helsen din. Det er lærerikt og nødvendig.
          Den fremstående dr. Alfred Vogel (som døde i desember, over nitti år gammel) ifra Sveits skriver et sted: "Det ville være til stor gavn for de mange tusener overanstrengte forretningsmenn, embedsmenn og direktører, at de begynte å utøve mosjon, før det er for sent. De burde forstå at det er klokere å sørge for familien ved å pleie sitt eget helbred, enn å slite seg ihjel til fordel for den kommende enkes og de faderløse barns materielle velbefinnende."
          Det passer godt at jeg nevner dr. Alfred Vogel (1902 - 1996) her. Hans bøker og livslange arbeide om og for den folkelige helse, ernæring og medisin er fremragende. Hans bøker er billig og lettlest medisin av fremste kvalitet! Her i Norden er de nesten alle tilgjengelige på dansk. Og jeg kan her i denne sammenheng særlig anbefale og fremheve hans, "Den lille doktor" og "Ernæringen som helsefaktor". Hans forretningsbedrift Bioforce AG i Sveits leverer, kan jeg med det samme nevne, medisin- og ernæringsprodukter av en så fremragende kvalitet i store deler av verden at det er denne høye standarden mange av de øvrige tilsvarende produsenter på forskjellig vis forsøker å nå frem til.
          Medisiner av god kvalitet er viktig! Maten som medisin og ytre og indre forhold er ofte ikke nok når sykdommen er fremskredet. Det er særlig og fremfor alt, som det har vært det i årtusener, planteriket som forsyner oss med preparat-medisiner. Når det gjelder hjerteinfarkt så kan jeg nevne følgende av betydning mht. medisiner / preparat-medisiner:
          Jevlig bruk av Crataegus oxyancantha (hagtorn, på norsk) - bærene - med en svak tilsetning av Arnica montana (forsiktig: giftplante!) er styrkende og særlig forebyggende medisin, og produseres og forhandles av Bioforce i form av en tinktur som er ytterligere forbedret ved tilsetning av flere andre planteuttrekk, under navnet "Crataegimin 3". (Innholds-fortegnelse og dosering står selvfølgelig påført flasken.) "Hyperimin 7" er en annen tinktur fra Bioforce som virker godt, særlig fordi den styrker og stimulerer kretsløpet. Den er en fint samstemt blanding av uttrekk fra de fire plantene Millefolium (ryllik), Hypericum per. (prikkperikum), Hamamelis (trollhassel) og Crataegus (hagtorn). Tinkturen "Melissaforce" fra samme Bioforce er et godt supplerende middel, bestående av Avena Sativa (havre), Melissa citr. (sitronmelisse), Lupulus (humle), Lupulium (humlemel) og Valeriana off. (baldrian), og virker også beroligende og søvngivende. Dessuten fra Bioforce kan tinkturen "Cactiforce" evt. være supplerende hjelp, som bl.a. er tilberedt av Cactus grand (nattens dronning). Og forsiktig lav dosering av tinkturen "Aesculaforce", av Aesculus hippocastanum (hestekastanje) og Viscum album (misteltein), som bl.a. styrker gjennomblødningen i årene. (PS: Ginkgo biloba (afrikansk treart) som det har vært endel snakket og skrevet om i Europa særlig de siste årene, virker mere gunstig på gjennomblødningen og forhold, f.eks. senilitet, i hodet, og eksempelvis på skader på blodkar i forbindelse med diabetes og nikotinskader.) Ellers kan jeg nevne at ved evt. samtidige betennelsestilstander (i hjertemuskelen) kan det være en idè å bruke den ypperlige "Echinamin 5" fra Bioforce, inneholdende Echinacea (rød solhatt), Equisetum arv. (kjerringrokk), Tilia cordata (lind) og Millefolium (ryllik) - eller også deres ypperlige "Gelsemimin 6", som bl.a. består av div. homeopatiske remedier. Evt. remedie laget av Petasites off. radix (pestilensurt, rot), kraftig (og i mange sammenhenger uunnværlig) medisin, som iøvrig også bedrer og styrker celleåndingen og cellestoffskiftet i kroppen.
          Sørg for å få nødvendig med naturlig (ikke syntetisk / kjemisk!) E-vitamin; større doser enn vanlig, f.eks. i form av friske hvetekims-kapsuler. Særlig også C-vitamin. Unngå å drikke vann som er tilsatt klor! - klor ødelegger organismens E-vitaminer, som er helt nødvendige for hjertets sunnhet. Krydre iøvrig maten i blandt og jevlig med frisk eller tørket brennesle (Urtica) og hagekjørvel - gjerne også litt ringblomst-kronblader Calendula). Et jevlig tilskudd av Q10 (koenzym) av bra kvalitet virker også godt.
          Ved evt. samtidige og alminnelige stoffskifteforstyrrelser / fordøyelsesforstyrrelser kan man finne hjelp i f.eks. tinkturen "Cynaramin 4" og pillene "Papayasan", begge fra Bioforce. Papayasan består bl.a. og særlig av tørket papayafrukt, som forbedrer proteinomsetningen (og hjelper derfor også ofte ved melke-allergi, som ofte skyldes problemer i proteinfordøyelsen). Kosthold med høyt protein-innhold forårsaker ofte forhøyet konsentrasjon av urinsyre i blodet - noe som ofte, likesom stoffskifteforstyrrelser som diabetes, forårsaker hjertelidelser. Da kan tinkturen "Solidamin 10", som er gunstig urindrivende, (med Solidago virga aurea (gullris) som hovedbestanddel, fra Bioforce være hjelpsom. Cynaramin 4 er laget av bl.a. Cynara scolymus (artiskok) og frøene fra Silybum Marianum (mariatistel). Ved evt. samtidige forstyrrelser eller besvær i lungene kan kanskje pillene "Droserasan" fra produsent Bio-San i Fredrikstad være til hjelp. De består fortrinnsvis av Drosera radix (soldugg, rot), Pulmonaria off. (lungeurt), Galeopsis (tungras), Thymus serpyll. (timian), Petasites off. radix (pestilensurt / legepestrot, rot) og Echinacea (solhatt).
          Dette er det beste jeg her og nå klarer å hjelpe deg. Håper du, og også andre, kan finne hjelp i dette. Tilbakemeldinger og reaksjoner på det jeg har skrevet, og evt. tilføyelser, etc., vil vel være fint og positivt ... Med beste hilsener om trivsel og helse, fra Dr. Doktor!

*


TIL TOPS  | MENY | INDEX | BREV TIL DR. DOKTOR | THE END |||

Denne side er fra (This page is from):

( PS: Se efter hovedmeny og  evt. ny adresse ved å klikke her! )

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww

HUNs logo

-