HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Uts1997.htm

--- ---- ---- Utsendelser 1997, ifra HUN /

---


- INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

Morgen1b.gif

--- INDEX : 

* Brevutsendelse 1/2 - 06.09. 1997
* Brevutsendelse 2/2 - 06.09. 1997
*


---

--- Brevutsendelse 1/2 - 06.09. 1997 :

Sveio, 06.09. 1997.

Velkommen til interesserte i HUN /
Hjemme Undervisningen i Norge !

Vedlagt dette brev er en infoseddel / annonseseddel («Hva og hvem er HUN?») i tre eksemplar, som jeg håper du / dere har anledning til og lyst til å henge opp på noen oppslagstavle. Eller evt. innsende og betale for som annonse noe sted.

    Trenger du flere så ta en kopi - eller flere.

Et av HUNs mål er å på forskjellig vis komme ut med informasjons-materiell til hele landet, rundt omkring i hver enkelt av Norges kommuner, byer og områder. For at alle og enhver som kan ha interesse av å vite om de muligheter og fordeler hjemmeundervisning har skal kunne få til dette.

Arbeiderparti-regjeringen med sine underavdelinger gjør lovstridig sitt ytterste for på kriminelt vis å motarbeide og å stanse hjemmeundervisningen i Norge. Et av HUNs mål er bl.a. også å få disse stilt rettslig til ansvar for sine ugjerninger.

HUN ble stiftet i 1994. Medlemskap i HUN koster ingen ting. En trenger heller ikke være medlem for å benytte seg av HUNs tjenester. De første to årene kostet medlemskap en årlig innbetaling, men ikke siden 1996. Av praktiske grunner er medlemskap og tjenestene i HUN helt gratis.

Av praktiske grunner ble også det meste av HUNs virksomhet fra og med juleaften 1996 overflyttet til Internett.
Vi ønsker derfor dithen særlig interesserte i HUN og hjemmeundervisning velkomne.

HUNs adresse på Internett er http://home.sol.no/hunwww

Med e-post-adresse: hunwww@online.no

Vær med!

Hjemmeundervisning motvirker sentralisering, mental uniformering, mobbing og den offentlige grunnskolens problemflom, og dens ugunstige eller skadelige sosiale utgangspunkt og miljø.

De fleste erfaringer i inn- og utland tyder på at gevinsten ved hjemmeundervisning for barna er meget stor, kunnskapsmessig, mentalt, trivselsmessig og sosialt.

Hjemmeundervisningens fortreffelighet er verdt å betenke av hensyn til barna, familien og samfunnet!

Med vennlig hilsen ifra
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
ved daglig leder Rune L. Hansen!

***

--- Brevutsendelse 2/2 - 06.09. 1997 :

Hva og hvem er HUN?

Morgen1b.gif

---
HUN står for Hjemme
Undervisningen i Norge

og er en interesseforening for
hjemme-under-visning.

Bl.a. og særlig når det gjelder
hjemmeundervisning for

og av barna, som et mere og
mere utbredt alternativ til

den offentlige grunnskolen.

Hvis du tror
     hjemmeundervisning
     kanskje kan være noe
for deg og din familie, eller
     iøvrig har interesse for
hjemmeundervisning - så ta
     kontakt!
Kanskje har du fått nok av
     Arbeiderpartiets
ensretting og mentale
     uniformering? Eller deres
menneske- og barnefientlige
     holdninger?
Av at burhøns-prinsippet,
     konkurransejaget, kjedsom-
     heten og problemene i den
     offentlige grunnskolen skal
     få være til skade for dine
     barn, din familie og ditt
     samfunn?
Kanskje ditt barn mobbes eller
     mistrives eller er utsatt for
     andre problemer eller
     skader i den offentlige
     grunnskolen.
Da bør du - og er du også
     forpliktet til å - gjøre noe
     med det!

--- VENNLIG HILSEN IFRA
HUN / Hjemme
     Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864.
Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: se: hunwww@online.no

HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww

Hunl001.gif

***

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adress & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif