--- Denne siden: forord-til-forordene.html --- ( internteksternt

<--- tilbake til: saker–index.html --- ( internteksternt

---> frem til forord-rlh.html --- ( internteksternt

--- 

Forord til forordene – rlh pr. 13.12. 2007:


Norges sanne ansikt! - kan også være et meget godt navn på denne boken. Eller hva? Jeg tror nok det. 

Eller: Menneskevern. Eller: 7 x Torden. Eller: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato. 

Kjært barn har mange navn. 

Denne noe spesielle boken kan leses på flere måter – og utgjør i hovedsak to avdelinger, pluss en tredje med tillegg og diverse.

Den første avdelingen og måten å lese denne boken på, er den som består av brevene. ( ekstern ). Det er brevene som kortfattet, saklig sett og komplett utgjør selve saken. Alt det andre er eventuelle tillegg og mere omfattende informasjon og opplysninger. 

Den andre avdelingen og måten å lese denne boken på, er mere omfattende og meget grundig og består av mine iherdige Dagboks-notater. ( internt ). I denne avdelingen blir brevene, lyd-opptakene og alt det øvrige å betrakte som tillegg, bevis og referanser. 

Den tredje avdelingen består av tilføyelser, referanser og diverse.

Den første avdelingen er på sett og vis den viktigste. Og den som kortfattet bringer frem og dokumenterer for dagen hva som egentlig faktisk foregår på vesentlige og sentrale områder i vårt samfunn. Norges sanne ansikt! Denne avdelingen både viser og beviser hva som faktisk foregår i så måte, bakenfor kulissene – for den eller de som ikke er særlig godt orientert i hva Arbeiderparti-ideologien med sitt store byråkrati, ikke vil at noen skal dokumentere eller fortelle om. Den store, mektige, indoktrinerende, selv-opprettholdende Arbeiderparti-ideologien som noe i det skjulte dreper, ødelegger, hærjer og sprer frykt, overfladiskhet, ensidighet, løgn, egoisme og korrupsjon i hele vårt land og i våre alle sine forskjellige hverdags-liv! Som særdeles mektige kriminelle, utenfor lov og rett, - men samtidig mere og mere ødeleggende lov og rett.

Overdriver jeg? Jeg gjør faktisk ikke det. Og hvis det jeg her sier er sant, så angår det enhver og oss alle – veldig meget!

Derfor er det særdeles viktig, for oss alle, at denne saken bringes frem for dagen. Og at det blir gjort noe med den. At det som er nødvendig blir gjort.

Jeg kan vel trygt si: - at aldri tidligere er noen grov kriminal-sak eller noe lignende eller tilsvarende blitt så grundig, komplett, saklig og fyldig dokumentert! Eller hva?

Denne boken har ifra begynnelsen og videre utgangspunkt i en konkret sak. Som enda i sitt umenneskelige alvor pågår. Denne saken er i seg selv på mange måter faktisk ikke særlig spesiell, men er for en stor del og i hovedsak veldig typisk. Den eneste forskjellen ifra det typiske og alminnelige er at jeg har forholdt meg bedre og mere tilbakeholdent og sindig, - og samtidig grundig og iherdig dokumenterende, for samtiden og for eftertiden. Det har kostet mye og meget, mildt sagt! Men ville ellers tydelig nok ha kostet enda mere! Både for meg og min familie, og for resten av vårt samfunn.

Bringes denne saken tilstrekkelig frem for dagen og den får en noenlunde saklig status og behandling, så vil hele vårt land og vårt byråkrati grundig og nødvendig endres til det bedre!

Eller hva? Jeg tar vel ikke feil i så måte?

---

---


---

***