--- Denne side:  Side-182-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 1 av 35:
------        
---
 

(((STEMPEL + PÅFØRT:)))

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADM

Innk. 12 SEPT 2007

Saksnr. 07/1001 L.nr. 06/37

Arkiv nr. Saksh BJK/ O.K.

Sakkyndig erklæring


avgitt til Vindafjord kommune v/barneverntjenesten 07.09.07


i undersøkelsessak i.h.t. Lov om barneverntjenester  ( ekstern ) 


Barn:

Gudmund Hansen f.10.05.91

Frøydis Hansen f.25.12.93

Sofie Hansen f.24.05.97

Alfredo Hansen f.17.08.99

Mauriel Rose Hansen f.21.12.01

Urda Lilje Hansen f.14.06.03

baby Hansen f.28.02.06


Foreldre:

Trude Hansen f.09.08.68

Rune Hansen f.06.12.55
Sakkyndig :

Kirsten Westlye

spes. i psykiatri

Alex. Kiellandsgt.8

4319 Sandnes


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---